GE
ლინუქსის ადმინისტრირების (LPIC-1) სასწავლო კურსი
ღირებულება: 400 ლარი

ნექსთ აიტი აკადემია აცხადებს მიღებას ლინუქსის ადმინისტრირების (LPIC-1) ონლაინ სასწავლო კურსზე.

მომწოდებელი: Next-IT Academy
კურსის ხანგრძლივობა: 1.5 თვე
სალექციო დღეები: კვირაში 3 დღე - ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი
ლექციების ჩატარების დრო: საღამოს საათები (20:00-დან 22:00-მდე)
სწავლის ღირებულება: 400 ლარი (სამივე მოდული), შესაძლებელია ეტაპობრივი გადახდა
ლექციები ჩატარდება  Google Meet პროგრამით

სასწავლო მასალები და ვიდეო ჩანაწერები განთავსდება ელექტრონულ ფორმატში.

 სწავლა დაიწყება 18 იანვარს (20:00-ზე)

რეგისტრაციისთვის უნდა დარეკოთ ქვემოთ მოცემულ ნომრებზე, გაგესაუბრებათ ინსტრუქტორი და გაგცემთ კურსთან დაკავშირებულ ყველა კითხვაზე პასუხს.

ზოგადი ინფორმაცია:

 • კურსის განმავლობაში შესრულებული იქნება უამრავი პრაქტიკული დავალება, რაც გაგიადვილებთ თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში რეალიზებას;
 • მსმენელები პრაქტიკულ დავალებებს შეასრულებთ Linux Ubuntu/CentOS/Arch სისტემებზე;
 • მოდულის დასრულებისას ჩატარდება 6-7 საათიანი პრაქტიკა;

 გაიცემა 3 სერტიფიკატი:

 1. LPI Linux Essentials                                                    
 2. Next-ITLPIC-1(101)
 3. Next-ITLPIC-1(102)

სასწავლო კურსი შედგება სამი მოდულისაგან:

ლინუქსის საფუძვლები (აღნიშნული მოდული სრულ შესაბამისობაშია Linux Professional Institute (LPI) Linux Essentials Professional Development სასერტიფიკატო საგამოცდო პროგრამასთან) 

 • ოპერაციული სისტემების მიმოხილვა; ღია წყარო კოდი და ლიცენზირება
 • მუშაობა ბრძანებათა ველთან; ნავიგაცია ფაილურ სისტემაში
 • ფაილებისა და დირექტორიების მართვა; დაარქივება და შეკუმშვა
 • მუშაობა ტექსტთან; ბაზისური სკრიპტინგი
 • მონაცემთა განთავსების ადგილი (პროცესები, მეხსიერება, ლოგ ფაილები, ბირთვის შეტყობინებები, ფაილური სისტემის იერარქია)
 • ქსელის კონფიგურაცია
 • სისტემისა და მომხმარებლის უსაფრთხოება; საკუთრების უფლება და ნებართვები
 • სპეციალური დირექტორიები და ფაილები

LPIC-1 (101-500 - მოდული სრულ შესაბამისობაშია Linux Professional Institute LPIC-1 101 პროფესიულ სასერტიფიკატო საგამოცდო პროგრამასთან)

დასაწყისი:

 • შესავალი
 • პროგრამული გარსის (Shell) გამოყენება
 • პროგრამული გარსის (Shell) კონფიგურაცია

ფაილების საბაზისო მართვა:

 • ფაილების გლობირება
 • ფაილების დამუშავება
 • ფაილების ძიება

მუშაობა ტექსტებთან:

 • ტექსტური უტილიტები
 • რეგულარული გამოსახვები (regex)
 • vi რედაქტორი
 • სტანდარტული ტექსტური ნაკადები და გადამისამართება

ფაილების გაფართოებული მართვა:

 • პროცესების მართვა
 • დაარქივების ბრძანებები
 • ნებართვები ფაილებზე
 • ფაილური სისტემის ბმულები

სისტემის ჩატვირთვა:

 • ტექნიკური უზრუნველყოფის კონფიგურაცია
 • ჩატვირთვის პროცესი
 • ჩამტვირთავები
 • გაშვების დონეები (Runlevels)

მუშაობა დანაყოფებთან:

 • გეგმის შემუშავება
 • დანაყოფების შექმნა

ფაილური სისტემების ადმინისტრირება:

 • დანაყოფების გათავსება (mount)
 • მთლიანობის შენარჩუნება
 • ფაილური სისტემების პრობლემების აღმოფხვრა

სისტემური პროგრამული უზრუნველყოფა:

 • პაკეტების მართვა
 • საერთო ბიბლიოთეკების მართვა
 • ვირტუალიზაცია

LPIC-1 (102-500 - მოდული სრულ შესაბამისობაშია Linux Professional Institute LPIC-1 102 პროფესიულ სასერტიფიკატო საგამოცდო პროგრამასთან)

პროგრამული გარსის დამატებითი ფუნქციები:

 • პროგრამული გარსის გაფართოებული ფუნქციები
 • პროგრამული გარსის სკრიპტები

ეკრანის ადმინისტრირება:

 • X ფანჯარა
 • გრაფიკული სამუშაო მაგიდები
 • ხელმისაწვდომობა

მომხმარებლისა და სისტემის ადმინისტრირება:

 • სამომხმარებლო და ჯგუფური სააღრიცხო ჩანაწერები
 • ამოცანების დაგეგმვა
 • ლოკალიზაცია

სისტემური სერვისები:

 • სისტემური დრო
 • სისტემური ლოგირება
 • ელ. ფოსტის მომართვა
 • პრინტერის მართვა

ქსელით უზრუნველყოფა:

 • ქსელის საფუძვლები
 • ქსელის მომართვა
 • ქსელური პრობლემების აღმოფხვრა

სისტემური უსაფრთხოება:

 • სააღრიცხო ჩანაწერის უსაფრთხოება
 • ჰოსტის უსაფრთხოება
 • შიფრაცია 
 • სავარაუდო თარიღი გასულია
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა დღის
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები