GE

თამარ მეფის გამზ. #6                 ტელ.: (+995 32) 230 59 30           ელ.ფოსტა: info@oxfordacademy.ge
თბილისი, საქართველო                         (+995) 596 30 60 40           ვებ-გვერდი: http://www.oxfordacademy.ge
                                                                                                                  ფეისბუქი: http://on.fb.me/1q7rY7A

მეტი
გაძლიერებული Excel-ისა და საოფისე პროგრამების კურსები
„ოქსფორდის აკადემია“ აცხადებს მსმენელების მიღებას გაძლიერებული Excel-ისა და საოფისე კომპიუტერული პოგრამების სასერტიფიკატო კურსებზე.

გაძლიერებული Excel – Advanced Level
ამ კურსის გავლა შეუძლია ნებისმიერ მსურველს, ვისაც სურს სიღრმისეულად  შეისწავლოს Excel-ის პროგრამა სხვადასხვა პროფესიული მიზნებისთვის.
 
კურსი მოიცავს Excel-ის ფუნქციების დეტალურ განხილვას და მათ სწავლებას. ფუნქციების განხილვა ხდება პრაქტიკული მაგალითების საფუძველზე.

პროგრამის აღწერა:
 • ფილტრაცია, advanced filter, პირობითი დაფორმატება (Conditional Formatting), ავტოსიები, მათემატიკური და გეომეტრიული პროგრესიები;
 • შერეული ტიპის დიაგრამები და გრაფიკები; მონაცემთა კონსოლიდაცია;
 • ლოგიკური ფუნქცია IF;
 • ჩადგმული IF-ები And და Or ფუნქციებთან კომბინაციები;
 • სტატისტიკური ფუნქციები: (count if, Count ifs,Countblanc,Count A,Averageifs),  ფუნქცია Iferor;
 • მათემატიკური ფუნქციები: (SQRT, Int, Abs, Sumifs, Power, Product, Round, Roman, Randbetween, Trung, Large, Small);
 • ინფორმაციული ფუნქციები: (ISBLANK, ISNUMBER, ISTEXT, ISEVEN, ISODD)
 • თარიღის ფუნქციები:  (Date, Today, Day360, Month, Weekday, Networkday, Yearfrac, Now, time);
 • ტექსტური ფუნქციები: (Mid, Search, Find, Trim, Len, Left, Right, Rept, Concatenate, Upper, Proper, Lower) Text to Columns, Remove Dublicates,
 • Data validation: კრიტერიის დადგენა უჯრაში შეზღუდვის დასაწესებლად; Data table;
 • ფინანსური ფუნქციები: (Pmt, Nper, Rate, PV, FV, Goal Seek), სესხის გრაფიკის აგება, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის დათვლა;
 • ცხრილებისა და სიების დათვალიერება-დამუშავება: Lookup&Reference (Vlookup, Hlookup, Index, Match), Hiperlink;
 • დინამიური ცხრილები და მათი დიაგრამები (PivotTable, PivotChart), ოპტიმიზაციის და შეზღუდვების ამოცანები, პროგრამა Solver;
მსმენელები უზრუნველყოფილნი იქნებიან  როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული მასალით.

პროგრამის ხანგრძლივობა: 3 კვირა (9 შეხვედრა)
სწავლების გრაფიკი: კვირაში 3-ჯერ;
შეხვედრის ხანგრძლივობა: 1 სთ.
დღეებს და საათებს თავად აირჩევთ თქვენი სურვილის მიხედვით.
 
კურსის ღირებულება (Advanced Level):
დრო:                                                                              10:00 – 17:00             18:00 -21:00
ჯგუფური მეცადინეობა (4-6 მსმენელი ჯგუფში):  135 ლარი                150 ლარი
VIP ჯგუფი (2 მსმენელი):                                             180 ლარი                200 ლარი
ინდივიდუალური:                                                        225 ლარი                250 ლარი
არასტანდარტული (მცოცავი) გრაფიკი:                    250 ლარი                250 ლარი

კურსის დამთავრების შემდეგ გაიცემა საერთაშორისო სტანდარტების ორენოვანი სერტიფიკატი.

რეგისტრაცია:
კურსზე დარეგისტრირების წინაპირობას წარმოადგენს Excel-ის პროგრამის საბაზისო დონეზე ცოდნა.
იმ შემთხვევაში, თუ მსმენელს არ აქვს საბაზისო ცოდნა Excel-ის პროგრამაში, მაშინ მას მოუწევს საწყისი საფეხურის გავლა - I დონე - Basic Level
 
I დონე - Basic Level
კურსი განკუთვნილია ნებისმიერი მსურველისთვის, ვისც სურს თავიდან დაიწყოს Excel-ის პროგრამის შესწავლა და გაიმარტივოს საქმიანობა  სხვადასხვა ფუნქციის გამოყენებით.
 
პროგრამის აღწერა:
 • Excel-ის ინტერფეისის შესწავლა, მონაცემების შეყვანა-რედაქტირება;
 • ცხრილური დოკუმენტების შექმნა, ფორმულების შედგენა;
 • ჯამური ფუნქციები: (Max, Min, Average, Count numbers),
 • ლოგიკური ფუნქცია IF; თანხის კონვერტაცია; აბსოლიტური და ფარდობითი მიმართვები;
 • სორტირება; ფილტრაცია; პირობითი დაფორმატება (Conditional Formatting); 
 • Paste Special-ის ბრძანებები; ცხრილების ტრანსფორმირება;
 • შერეული ტიპის დიაგრამები და გრაფიკები;
 • ბეჭვდის პარამეტრები; დოკუმენტის დაცვა.
 • მსმენელები უზრუნველყოფილნი იქნებიან  როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული მასალით.
პროგრამის ხანგრძლივობა: 2 კვირა (5 შეხვედრა)
სწავლების გრაფიკი: კვირაში 3-ჯერ;
შეხვედრის ხანგრძლივობა: 1 სთ.
დღეებს და საათებს თავად აირჩევთ თქვენი სურვილის მიხედვით.
 
კურსის ღირებულება (Basic Level):
დრო:                                                                               10:00 – 17:00          18:00 -21:00
ჯგუფური მეცადინეობა(4-6 მსმენელი ჯგუფში):    75 ლარი              90 ლარი
VIP ჯგუფი (2 მსმენელი):                                              100 ლარი            120 ლარი
ინდივიდუალური:                                                         125 ლარი           150 ლარი
არასტანდარტული (მცოცავი) გრაფიკი:                     150 ლარი            150 ლარი

კურსის დამთავრების შემდეგ გაიცემა საერთაშორისო სტანდარტების ორენოვანი სერტიფიკატი.
 
სრული კურსის  ღირებულება (Basic Level + Advanced Level)
დრო:                                                                                10:00 – 17:00          18:00 -21:00
ჯგუფური მეცადინეობა (4-6 მსმენელი ჯგუფში):  210 ლარი              240 ლარი
VIP ჯგუფი (2 მსმენელი):                                             280 ლარი              320 ლარი
ინდივიდუალური:                                                        350 ლარი              400 ლარი
არასტანდარტული (მცოცავი) გრაფიკი:                    400 ლარი              400 ლარი

რეგისტრაცია:
რეგისტრაციის გასავლელად აუცილებელია წინასწარ დარეკვა და დროების შეთანხმება ოქსფორდის აკადემიის ადმინისტრაციასთან ან სააპლიკაციო ფორმის შევსება.
ჯგუფები კომპლექტდება ყოველ 2-3 კვირაში ერთხელ.

საოფისე კომპიუტერული პროგრამები
საოფისე კომპიუტერული პროგრამების კურსი განკუთვნილია მათთვის, ვისაც სურს სიღრმისეულად შეისწავლოს Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet-Outlook-ის პროგრამები. კურსი ითვალისწინებს ყველა იმ პროგრამის შესწავლას, რომელიც საჭიროა კომპიუტერთან მუშაობისას. აღნიშნული კურსის გავლა შეუძლია ნებისმიერ მსურველს, რომელსაც ან საერთოდ არ ჰქონია შეხება კომპიუტერთან, ან აქვს სურვილი გაიღრმავოს ცოდნა ამ სფეროში. კურსი მოიცავს Windows 7, Word 2007-2010, Excel 2007-2010, PowerPoint 2007-2010, Internet-Outlook-ის პროგრამების შესწავლას.
 
კურსის აღწერა:
Windows 7/10 კომპიუტერის აგებულება, მისი შემადგენლობა, ფანჯრის აგებულება და მისი მენიუს შესწავლა. დაკარგული ფაილების მოძებნა. პროგრამების ინსტალაცია და მისი ამოშლა. დოკუმენტის დისკზე, ფლეშკაზე ჩაწერა. შრიფტების ინსტალაცია. winrar ინფორმაციის დაარქივება და მისი გახსნა. ეკრანის ზომის/ფონის შეცვლა და დამცავის დაყენება.
 
Ms Word 2007-2013 დოკუმენტის შექმნა, მისი დაფორმატება. დოკუმენტში ცხრილების აგება, სურათების და სხვა გრაფიკული გამოსახულების ჩასმა. CV-ის შედგენა, სვეტებად და სექციებად დაყოფა, სარჩევის შექმნა, შაბლონების გამოყენება, პრინტერთან და სკანერთან მუშაობა, დოკუმენტის დაცვა-დაპაროლება.
 
Ms Excel 2007-2013 ცხრილში მონაცემების შეტანა და მისი ფორმატირება. ფორმულების შედგენა, ლოგიკური და ჯამური ფუნქციების შესწავლა, პირობითი დაფორმატება, ფილტრაცია, დიაგრამების აგება მონაცემთა ბაზაზე. ხელფასის უწყისის შედგენა, მონაცემთა ბაზის გაფილტვრა, სორტირება, ბეჭვდის პარამეტრები, დოკუმენტის დაცვა.
 
Ms Power Point 2007-2013 სხვადასხვა სლაიდშოუების აწყობა და მუსიკის ფონზე მათი ჩვენება.
 
Internet Explorer - ინფორმაციის მოძიება, ელექტრონული ფოსტის შექმნა.
 
Outlook-ის გამოყენება, წერილების მიღება-გაგზავნა, ინფორმაციის გადმოწერა
 
სრული კურსის ხანგრძლივობა: 1 თვე (12 შეხვედრა)
სწავლების გრაფიკი: კვირაში 3-ჯერ;
შეხვედრის ხანგრძლივობა: 1 სთ.
მსმენელების რაოდენობა ჯგუფში: 4-6
დღეები: ორშ. ოთხშ. პარ. ან სამშ. ხუთშ. შაბათი.
დღეებს და საათებს თავად აირჩევთ თქვენი სურვილის მიხედვით.
 
კურსის ღირებულება (საოფისე კომპიუტერული პროგრამები):
დრო:                                                                                 10:00 – 17:00             18:00 -21:00
ჯგუფური მეცადინეობა (4-6 მსმენელი ჯგუფში):    100 ლარი                120 ლარი
VIP ჯგუფი (2 მსმენელი):                                               150 ლარი                170 ლარი
ინდივიდუალური:                                                          200 ლარი               220 ლარი
არასტანდარტული (მცოცავი) გრაფიკი:                      220 ლარი               220 ლარი

კურსის დამთავრების შემდეგ გაიცემა საერთაშორისო სტანდარტების ორენოვანი სერტიფიკატი.

რეგისტრაციის გასავლელად აუცილებელია წინასწარ დარეკვა და დროების შეთანხმება ოქსფორდის აკადემიის ადმინისტრაციასთან ან სააპლიკაციო ფორმის შევსება.
ჯგუფები კომპლექტდება ყოველ 2-3 კვირაში ერთხელ.
პროგრამაზე რეგისტრაციისთვის გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრიციო ფორმა
 • სავარაუდო თარიღი დეკემბერი 2019
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა საღამოს
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები