GE
სასაუბრო ინგლისურის კურსები ფასდაკლებით!
ღირებულება: 65 ლარი
სასაუბრო ინგლისურის კურსი ფასდაკლებით - 65 ლარი!

თუ გსურთ ინგლისური ენის უმოკლეს დროში შესწავლა, საუბრისა და კომუნიკაციის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება-გაუმჯობესება, დაიწყეთ სწავლა „ქართულ-ევროპულ განათლების აკადემია VETO”-ში, ისარგებლეთ ფასდაკლებით და შეისწავლეთ ინგლისური 4-ჯერ უფრო სწრაფად DIRECT ENGLISH-ის მეთოდით, ლიცენზირებულ წარმომადგენელთან.
 
ფასდაკლების ფარგლებში პირველ თვეში იხდით 65 ლარს 110 ლარის ნაცვლად, ხოლო მომდევნო თვეებში 75 ლარს. ფასდაკლება შეგინარჩუნდებათ იქამდე, სანამ არ შეწყვეტთ სწავლას. 

ჩვენი უპირატესობებია: სწავლება მიმდინარეობს  DIRECT ENGLISH-ის მეთოდით, რომელიც შემუშვებულია და აპრობირებულია დიდი ბრიტანეთის მიერ. ამჟამად ამ მეთოდით მსოფლიოს 500-მდე სკოლაში მიმდინარეობს სწავლება, მათ შორის ჩვენს სასწავლო ცენტრშიც, რომელსაც მინიჭებული აქვს აღნიშნული მეთოდით სწავლების სერტიფიკატი მისი უცხოელი პარტნიორებისაგან.
 
DIRECT ENGLISH-ის მეთოდი  ორიენტირებულია ლაპარაკის სწრაფ დაწყებაზე და ენის შესწავლა 4-ჯერ უფრო სწრაფად ხდება. იგი არის სწავლების პირდაპირი მეთოდი, რომელიც უყალიბებს მსმენელებს ინგლისურ ენაზე თავისუფლად საუბრის უნარს,  შეასწავლის ინგლისური ენის გრამატიკას და და შესძენს ყველაზე გამოყენებად სიტყვების მარაგს.
 
სასურველი შედეგი მიიღწევა მეოთხედ დროში, საშინაო დავალებებისა და ზედმეტი დატვირთვის გარეშე, მსმენელების გაკვეთილზე მაქსიმალურად ჩართულობის ხარჯზე.  სწავლება მიმდინარეობს კითხვა-პასუხის ფორმატში. მსმენელს უვითარდება სმენის, ლაპარაკის, წერის და კითხვის უნარ-ჩვევები. აქტიურად გამოიყენება აუდიო მასალები.
 
ჯგუფები გამოირჩევა მსმენელთა სიმცირით (4-8 მსმენელი) და დაყოფილია ცოდნის დონეების მიხედვით, რაც დადებითად აისახება სწავლის შედეგზე.
 
ჩვენ გვყავს სერტიფიცირებული და პროფესიონალი პედაგოგები,  რომლებიც შერჩეულნი არიან კონკურსის წესით.
 
სრული კურსი მოიცავს 6 დონეს. ერთი დონის ხანგრძლივობა 2-3 თვე.
 
მესამე დონიდან გაიცემა ორენოვანი საერთაშორისო სტანდარტების სერტიფიკატი ქართულ და ინგლისურ ენებზე. ჩვენი სერტიფიკატი აღიარებულია მრავალი კომპანიის მიერ.
 
მეცადინეობა ჩატარდება კვირაში ორჯერ, გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 1.30 სთ, დღის და საღამოს საათებში (გრაფიკი შეთანხმდება მსმენელთან).
 
გასაუბრების შედეგად განისაზღვრება ინგლისური ენის ცოდნის დონე და  ხდება ჯგუფების ფორმირება.

ინგლისური ენის კურსი მოიცავს 6 დონეს. თითო დონის ხანგრძლივობაა მაქსიმუმ სამი თვე:
  • Beginner
  • Elementary
  • Pre-Intermediate
  • Intermediate
  • Upper-Intermediate
  • Advanced
  • სავარაუდო თარიღი გასულია
  • ჩატარების ადგილი თბილისი
  • სწავლების ენა ქართული
  • სწავლის ფორმა საღამოს
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები