GE
სასაუბრო ინგლისურის კურსი ექსკლუზიურ დასად
ღირებულება: 65 ლარი
თუ გსურთ ინგლისური ენის უმოკლეს დროში შესწავლა, საუბრისა და კომუნიკაციის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება-გაუმჯობესება, დაიწყეთ სწავლა „ქართულ-ევროპულ განათლების აკადემია VETO”-ში, ისარგებლეთ ფასდაკლებით და შეისწავლეთ ინგლისური 4-ჯერ უფრო სწრაფად DIRECT ENGLISH-ის მეთოდით, ლიცენზირებულ წარმომადგენელთან.
 
ფასდაკლების ფარგლებში თვეში სწავლის საფასურია 65 ლარი 110 ლარის ნაცვლად. ფასდაკლება შეგინარჩუნდებათ სწავლის შეწყვეტამდე, მომდევნო თვეებშიც.

ჩვენი უპირატესობებია:
 • სწავლება მიმდინარეობს  DIRECT ENGLISH-ის მეთოდით, რომელიც შემუშვებულია და აპრობირებულია დიდი ბრიტანეთის მიერ. ამჟამად ამ მეთოდით მსოფლიოს 500-მდე სკოლაში მიმდინარეობს სწავლება, მათ შორის ჩვენს სასწავლო ცენტრშიც, რომელსაც მინიჭებული აქვს აღნიშნული მეთოდით სწავლების სერთიფიკატი მისი უცხოელი პარტნიორებისაგან.
 • DIRECT ENGLISH-ის მეთოდი  ორიენტირებულია ლაპარაკის სწრაფ დაწყებაზე და ენის შესწავლა 4-ჯერ უფრო სწრაფად ხდება. იგი არის სწავლების პირდაპირი მეთოდი, რომელიც უყალიბებს მსმენელებს ინგლისურ ენაზე თავისუფლად საუბრის უნარს,  შეასწავლის ინგლისური ენის გრამატიკას და და შესძენს ყველაზე გამოყენებად სიტყვების მარაგს.
 • სასურველი შედეგი მიიღწევა მეოთხედ დროში,  საშინაო დავალებებისა და ზედმეტი დატვირთვის გარეშე, მსმენელების გაკვეთილზე მაქსიმალურად ჩართულობის ხარჯზე. სწავლება მიმდინარეობს კითხვა-პასუხის ფორმატში. მსმენელს უვითარდება სმენის, ლაპარაკის, წერის და კითხვის უნარ-ჩვევები.
 • აქტიურად გამოიყენება აუდიო მასალები.
 • ჯგუფები გამოირჩევა მსმენელთა სიმცირით (5-8 მსმენელი) და დაყოფილია ცოდნის დონეების მიხედვით, რაც დადებითად აისახება სწავლის შედეგზე.
 • ჩვენ გვყავს სერტიფიცირებული და პროფესიონალი პედაგოგები,  რომლებიც შერჩეულნი არიან კონკურსის წესით. 
 • სრული კურსი მოიცავს 6 დონეს.
 • მესამე დონიდან გაიცემა ორენოვანი საერთაშორისო სტანდარტების სერტიფიკატი ქართულ და ინგლისურ ენებზე. ჩვენი სერტიფიკატი აღიარებულია მრავალი კომპანიის მიერ.
მეცადინეობა ჩატარდება კვირაში ორჯერ, გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 1.30 სთ, დღის და საღამოს საათებში (გრაფიკი შეთანხმდება მსმენელთან). გასაუბრების შედეგად განისაზღვრება ინგლისური ენის ცოდნის დონე და ხდება ჯგუფების ფორმირება.
 
ინგლისური ენის კურსი მოიცავს 6 დონეს. თითო დონის ხანგრძლივობაა მაქსიმუმ სამი თვე:
Beginner
Elementary
Pre-Intermediate
Intermediate
Upper-Intermediate
Advanced
 
აქციის ფარგლებში სწავლის საფასური თვეში შეადგენს 65 ლარს 110 ლარის ნაცვლად და გრძელდება სწავლის შეწყვეტამდე.
 • სავარაუდო თარიღი გასულია
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა საღამოს
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები