GE

ვლ. ლობჟანიძის ქ. N1, II სად., მე-4 სართ.       ტელ: (+995 32) 227 36 01       ელ.ფოსტა: ilcposta@gmail.com
ვაჟა ფშაველას გამზირი 2ა                                        (+995) 595 42 49 89        ვებ-გვერდი: www.ilc.ge
თბილისი, საქართველო                                            (+995) 574 10 59 59

მეტი
თურქული ენა ისწავლლეთ პროფესიონალებთან

თურქული ენა ისწავლლეთ პროფესიონალებთან - მარინა ჭიპაშვილი და ლია კობერიძესთან.

თბილისის სახ.უნივერსიტეტის დასრულების შემდეგ, გაიარეს პროფესიული ტრენინგები თურქეთში, თანამშრომლობდნენ თურქულ-ქართულ კომპანიებთან, სათარჯიმნო ბიუროებთან, მუშაობდნენ სახელმწიფო სტრუქტურებში თურქულენოვან პარტნიორებთან ურთიერთობების მიმართულებით, აქვთ თურქული ენის სწავლების ხანგრძლივი და მრავალფეროვანი პრაქტიკა.

სასწავლო ცენტრ აიელსში ისინი უძღვებიან თურქული ენის ზოგად და პროფესიულ კურსებს, თურქულენოვან მსურველებს ასწავლიან ქართულ ენას. სასწავლო პროგრამა გათვალისწინებულია ნებისმიერი ასაკისა და დონის მსურველთათვის:    

  • ზოგადი თურქული  .სწავლა წარმოებს დონეების მიხედვით (A1-A2, B1-B2, C1-C2).
  • მოკლევადიანი კურსი (2-3 თვე). 
  • თურქული ენის  პროფესიულ კურსები: 
  • იურიდიული თურქული Türkçe (hukuku dili)
  • სამედიცინო თურქული Türkçe (tib dili)
  • ბიზნეს თურქული (Türkçe ticari dili)

სასწავლო პროცესი მოიცავს 4-ვე კომპონენტს: საუბრი, წერა, კითხვა, მოსმენა.

კურსის ბოლოს ტესტირების საფუძველზე გაიცემა ევროპული სტანდარტის ორენოვანი სერტიფიკატი. 
კორპორაციული კლიენტებისათვის მეცადინეობების ჩატარება შესაძლებელია როგორც თქვენს ოფისში, ასევე ჩვენთან, ან ონ-ლაინ. 

ერთი თვის სწავლის ღირებულება თითოეულ მოსწავლეზე შეადგენს:
თურქული ენის  ზოგადი კურსები:
კვირაში 2-ჯერ,თვეში 8 გაკვეთილი
120 ლარი, ჯგუფში 4-5 მოსწავლე 
140 ლარი, წყვილში
200 ლარი, ინდივიდუალური

თურქული ენის  პროფესიულ კურსები:
კვირაში 2-ჯერ,თვეში 8 გაკვეთილი
150 ლარი, ჯგუფში 4-5 მოსწავლე 
200 ლარი, წყვილში
250 ლარი, ინდივიდუალური

სწავლის პროცესში გამოყენებული იქნება აუდიო მასალები, თურქული ენის თამანედროვე სასწავლო და დამხმარე კლასგარეშე ლიტერატურა. 

საწავლო ცენტრი ILC 15 წელია  საგანმანათლებლო საქმიანობას ეწევა,  ნაციონალური რეიტინგების კავშირის კვლევის შედეგად 2-ჯერ მოვიპოვეთ ჯილდო: 2017-წელს ვერცხლი,2018-წელს ოქრო. ეს ჯილდო ჩვენი მასწავლებლების დამსახურებაა

გაკვეთილლები მიმდინარეობს ადგილზე ასევე ON-LINE .

მობრძანდით აიელსში! კმაყოფილი დარჩებით!  ბოლოს გაიცემა ევროპული სტანდარტის ორენოვანი სერთიფიკატი.

პროგრამაზე რეგისტრაციისთვის გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრიციო ფორმა
  • სავარაუდო თარიღი სექტემბერი 2023
  • ჩატარების ადგილი თბილისი
  • სწავლების ენა ქართული
  • სწავლის ფორმა დასწრებით ან ონლაინ
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები