GE

აღმაშენებლის ხეივანი 2, მე–13 კმ.           ტელ: +995 (32) 259 50 05/06/07
თბილისი, საქართველო                             ელ–ფოსტა: training@ibsu.edu.ge
                                                                         ვებ–გვერდი: http://ibsu.edu.ge
                                                                         ფეისბუქი: http://www.facebook.com/www.ibsu.edu.ge  

მეტი
ადამიანური რესურსების მართვის კურსი
ღირებულება: 320 ლარი
პროგრამაზე რეგისტრაცია
ვინ არის HR მენეჯერი და რა არის მისი ფუნქცია?

მსხვილ თუ პატარა ბიზნეს კომპანიების, სახელმწიფო თუ არასამთავრობო სექტორის წარმატებულ მუშაობას მეტწილად განაპირობებს ორგანიზაციის შიგნით ადამიანური რესურსების ეფექტური მართვა. გამოცდილი HR- მენეჯერის ფუნქციას წარმოადგენს ეკონომიკური დანახარჯების ანალიზი, ხარჯების ოპტიმიზაცია, პერსონალის ფორმირებისა და მის შენახვის პროცესში.
 
ვისთვის არის ეს კურსი?

კურსი განკუთვნილია ნებისმიერი კომერციული, არასამთავრობო თუ სახელმწიფო სტრუქტურაში დასაქმებული თუ დასაქმების მსურველ პირთათვის, რომლებსაც პირდაპირი ან ირიბი შეხება აქვთ ადამიანური რესურსების მართვის სისტემასთან. კურსი ეფექტურ მართვაში დაეხმარება როგორც დამწყებ, ასევე გამოცდილ მენეჯერებს.
 
რას ვისწავლით?
კურსის ფარგლებში, შესწავლა ხდება ყველა იმ სიახლეების და მსოფლიოში არსებული ტენდენციებს გათვალისწინებით, რაც არის პერსონალის მართვის მიმართულებით.
 
მსმენელები გაეცნობიან ყველა იმ ინოვაციურ მოდელს და მეთოდიკას, რომელიც საჭიროა ადამიანური რესურსების მართვის თითოეული ფუნქციის პრაქტიკაში წარმატებით განსახორციელებლად. კურსის დასრულების შემდეგ თქვენ შეძლებთ მართოთ ნებისმიერი კომპანიის თუ ორგანიზაციის პერსონალი ეფექტურად.
 
კურსის გავლის შემდეგ, ტესტირებისა და განვლილი საკითხების მიხედვით მომზადებული პრეზენტაციის საფუძველზე თქვენ მიიღებთ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ორენოვან სერთიფიკატს, ქართულ და ინგლისურ ენაზე, ხოლო საუკეთესო შედების მქონე სტუდენტები სარეკომენდაციო წერილს.
 
ტრენინგის თემატიკა:
 • ადამიანური რესურსების მართვის ზოგადი მიმოხილვა და ფუნქციები;
 • შინაგანაწესი და ადმინისტრირება; (ორგანიზაციული პროცესების მართვა)
 • ორგანიზაციული სტრუქტურა; (ტიპები და მათი ფორმირება)
 • შრომის კოდექსი;
 • ორგანიზაციული კულტურა;
 • პერსონალის შერჩევის კრიტერიუმები, პროცესი, მიზანი და აყვანა;
 • ორგანიზაციული კონფლიქტი; სტრესის გამომწვევი მიზეზები და მისი მართვა ან თავიდან აცილების გზები;
 • შრომის კომპენსაცია; (სისტემის მნიშვნელობა, ტიპები და მისი დანერგვა)
 • მოტივაციის სისტემა;
 • თანამშრომლების შეფასება, შეფასების მეთოდები;
 • ტრენინგი და განვითარება.
 • სოციალიზაცია და ორგანიზაციიდან გასვლა.
ტრენერი: ირმა მიქაძე
10-წლიანი პრაქტიკული სამუშაო გამოცდილება ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერის პოზიციაზე საჯარო თუ კერძო სექტორში. ამჟამად არის საჯარო სამსახურის ბიუროს ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და ლექტორი შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერისტეტში.
 
ტრენინგის ხანგრძლივობა: 30 სთ.
ტრენინგის ღირებულება: 320 ლარი (თანხის გადახდა შესაძლებელია ორ ნაწილად).
ტრენინგის დაწყების თარიღი: 31 ოქტომბერი
განაცხადის შეტანის ბოლო ვადაა: 26 ოქტომბერი
ტრენინგი ტარდება კვირაში ორჯერ: სამშაბათი/ოთხშაბათი/პარასკევი: 19:00
 
სასწავლო მასალები უფასოა, შედის სწავლის ღირებულებაში.
 
კურსის გავლის შემთხვევაში თქვენ მიიღებთ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ორენოვან სერტიფიკატს, ქართულ და ინგლისურ ენაზე.
პროგრამაზე რეგისტრაციისთვის გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრიციო ფორმა
 • სავარაუდო თარიღი დეკემბერი 2017
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა საღამოს
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები
მიმდინარე პროგრამები