GE

აღმაშენებლის ხეივანი 2, მე–13 კმ.           ტელ: +995 (32) 259 50 05/06/07
თბილისი, საქართველო                             ელ–ფოსტა: training@ibsu.edu.ge
                                                                         ვებ–გვერდი: http://ibsu.edu.ge
                                                                         ფეისბუქი: http://www.facebook.com/www.ibsu.edu.ge  

მეტი
ლოჯისტიკა და საერთაშორისო გადაზიდვების კურსი
ღირებულება: 280 ლარი
პროგრამაზე რეგისტრაცია
ტრენინგის შესახებ:
ტრენინგის მიზანს წარმოადგენს სატრანსპორტო გადაზიდვების ძირითადი ელემენტების შესწავლა, რომლის გავლის შემდეგ კურსდამთავრებულს ექნება ცოდნა იმუშაოს სატრანსპორტო კომპანიებში, განახორციელოს იმპორტ-ექსპორტის ორგანიზება, რაც მოიცავს კლიენტებთან და მომწოდებლებთან ურთიერთობას; ტარიფების მომზადებას, შეკვეთების განთავსებას, ტრანსპორტის შერჩევას, ტვირთის მონიტორინგსა და საბუთების გაკონტროლებას, აგრეთვე განბაჟებისა და შიდა გადაზიდვის ორგანიზებას.

ტრენინგის თემატიკა: 
 • საერთაშორისო გადაზიდვები; ტრანსპორტის სახეები; საზღვაო, სახმელეთო საავიაციო გადაზიდვის ზოგადი მიმოხილვა; პრივილეგიები და ნაკლოვანებეი; სატრანსპროტო ტერმინოლოგია და დოკუმენტაცია;
 • ტვირთის მცნება და კატეგორია; კოდები და აბრევიატურა; გაბარიტული და არაბაგარიტული ტვირთი; საერთაშორისო სასაქონლო კოდები; INCOTERMS; დაზღვევა;
 • ლოჯისტიკა; საბაჟო და არასაბაჟო (დროებითი შენახვის) საწყობი; სატვირთო ტერმინალი;
 • ავიაგადაზიდვები: ავიაკომპანიები მათი ორნიშნა და სამ ნიშნა კოდები; საერთაშორისო აეროპორტები;  საჰაერო ხომალდის ტიპები, ტვირთამწეობა და საბარგულის ზომები;
 • ავიაზედდებული და ავიაკომპანიის განრიგი; სატრანსპორტო აგენტი;
 • დამკვეთებთან/მიმღებებთან ურთიერთობა;
  ექსპორტი: ტრანსპორტირების დაგეგმვა და გრაფიკი; ტვირთის აღება, დასაწყობება; გადაზიდვის მარშრუტის შერჩევა; ტრანსპორტირების მონიტორინგი; ტარიფიკაცია; საექსპორტო დოკუმენტაცია;
 • იმპორტი; ურთიერთობა დამკვეთთან, ინფორმაცია ტვირთზე, გადაზიდვისა და გადახდის პირობების შეთანხმება; ხარჯების კონსოლიდაცია; შეკვეთის მიღება; ტრანზიტული ტვირთის მომსახურება; მარკეტინგი
 • სახიფათო ტვირთების რეგულაცია;
 • ცოცხალი ცხოველების რეგულაციები
ტრენერი: ირინე მელაშვილი
2009 წ-დან დღემდე “Camara Cargo”-ს დირექტორი; 2008-2009 წწ. “Eurasia Cargo” - კომერციული დირექტორი; 2006-2008 წწ. მენეჯერი “Eurasia Cargo”-ში; 2004-2006 წწ. Chief of Cargo Operations Department LTD Cargo “Lasare”.
სერტიფიცირებული ტრენერი თემა: „სახიფათო ტვირთების გადაზიდვა“;
საერთაშორისო დიპლომი IATA/FIATA
 
ტრენინგის ხანგრძლივობა: 18 სთ.
ტრენინგის ღირებულება: 280 ლარი (თანხის გადახდა შესაძლებელია ორ ნაწილად)
ტრენინგის დაწყების თარიღი: 6 მარტი
განაცხადის შეტანის ბოლო ვადაა: 3 მარტი
ტრენინგი ტარდება კვირაში ორჯერ: ორშაბათი/ხუთშაბათი: 19:00 სთ.
სასწავლო მასალა უფასოა, შედის სწავლის ღირებულებაში.
 
კურსის გავლის შემთხვევაში თქვენ მიიღებთ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ორენოვან სერტიფიკატს, ქართულ და ინგლისურ ენაზე.
 
საბანკო რეკვიზიტები:
ს.ს. „თიბისი“ ბანკი
კოდი: GE52TB7505036080100001
საიდ. კოდი: 229 275 405
 
პროგრამაზე გათვალისწინებული არის შემდეგი სახის ფასდაკლებები:
 • ტრენინგ ცენტრის კურსდამთავრებულთათვის, ყოველი მომდევნო ტრენინგი იქნება 25%-იანი ფასდაკლებით;
 • ერთი ორგანიზაციიდან ორი ან ორზე მეტი ადამიანის მონაწილეობის შემთხვევაში, თითოეული მონაწილე ისარგებლებს 15%-იანი ფასდაკლებით;
 • ოჯახის წევრებზე ვრცელდება 15%-იანი ფასდაკლება.
პროგრამაზე რეგისტრაციისთვის გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრიციო ფორმა
 • სავარაუდო თარიღი აპრილი 2017
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა საღამოს
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები
მიმდინარე პროგრამები