GE
საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯმენტის კურსი
ღირებულება: 320 ლარი
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტის პროფესია დღითიდღე უფრო აქტუალური ხდება. შესაბამისად, ამ სფეროს მცოდნე სპეციალისტებზე მოთხოვნა სტაბილურად იზრდება. ამიტომ ტრენინგის მიზანია, დაეხმაროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროთი დაინტერესებულ პირებს, გააცნობიერონ პიარ სამსახურის ფუნქცია, მიზნები, როლი და პასუხისმგებლობა საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების პროცესში.
 
ტრენინგი არის პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავებაზე ორიენტირებული. ტრენინგის კურსდამთავრებულებს ექნებათ შესაბამისი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა იმისათვის, რომ დასაქმდნენ სხვადასხვა ორგანიზაციებში, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში ან დაგეგმონ ცალკეული პიარ აქტივობები.
 
კურსის წარმატებული სტუდენტები გაივლიან სამთვიან სტაჟირებას პიარ-კომპანიაში.
 
ტრენინგის თემატიკა:
 • PR-ის არსი და განვითარების ეტაპები; PR მენეჯერის ფუნქცია მოვალეობები; PR-ის სამოქმედო არეალი, ეთიკა და ინსტრუმენტები;
 • PR-ის საკომუნიკაციო არხები: PR და მედიის როლი/ჩართულობა; პრეს-ოფიცერი, პრეს-სპიკერი; მედიის ტიპები და მათი ფუნქციური პრიორიტეტულობა; მედიაგეგმა და პრესრელიზი;
 • პაბლისიტი, იმიჯი და რეპუტაცია; ქველმოქმედება და სპონსორობა; სოციალური პასუხისმგებლობა, საზოგადოებრივი აღქმადობის კვლევა და კონტროლი;
 • PR საკომუნიკაციო არხები; PR და რეკლამა; რეკლამის დაგეგმვა და მისი ეფექტიანობის გაზომვა; საზოგადოებრივი აზრის უკუგდება;
 • PR და სოციოლოგიური კვლევები, სამიზნე ჯგუფები;  ინტერესის და კონკურენციის პრომოცია; როგორ გავხადოთ PR პროდუქტი მოთხოვნადი შემოვლითი გზით; საზოგადოებრივი ინიციატივის პრომოცია;
 • PR და ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები; PR-სა და მარკეტინგის კვეთა და პოზიციონირება; მარკეტინგული მიქსი; სამიზნე ბაზრები; პროდუქციის ბაზარზე შეტანა და საზოადოებრივი აზრის შექმნა;
 • ივენთის არსი და სახეობები; სპეც-ივენთების ტიპები; ივენთ მენეჯმენტი; პროტოკოლის როლი ივენთში, მისი დაგეგმვა და ბიუჯეტირება; PR კამპანიის რაობა და განხორციელება;
 • PR სამსახურის მნიშვნელობა/დანიშნულება და მიზანი; იმიჯმეიკერები, სარეკლამო და PR სააგენტოები; PR ოფიცერი და სპიკერატი;
 • PR და ბრენდინგი; ბრენდბუქი, როგორც შიდა და საჯარო აქტივობის ეტიკეტი; ბრენდები ერთი ქოლგის ქვეშ; რებრენდინგი;
 • რას გულისხმობს შიდა და კორპორატიული PR?! მისი მნიშვნელობა ორგანიზაციის განვითარებასა და გარე აქტივობებში; შიდა PR-ის სისტემა; კომპანიის სხვა სამსახურებთან კვეთა და პასუხისმგებლობა; კორპორატიული კულტურა;
 • კრიზისების მართვა და ანტიკრიზისული გეგმა; კრიზისი და მედია; PR გარანტიები და რისკები;
 • წარმატებული და წარუმატებელი PR კამპანიის მსოფლიო მაგალითები. 
ტრენერი: სალომე მახარაძე
PR-კომპანია „UP’’-ის დამფუძნებელი და დირექტორი. აქვს პიარ სამსახურების ხელმძღვანელობის 10-წლიანი გამოცდილება, მათ შორის სხვა და სხვა პერიოდში, 7 წლის განმავლობაში იყო იუსტიციის, შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროების საზოგადოებრივ საქმეთა დეპარტამენტების ხელმძღვანელი. არის ჟურნალისტთა პროფესიული გადამზადების პოექტის  „კონფლიქტების გაშუქების სკოლა“ - თანაავტორი და ხელმძღვანელი, ასევე აქვს  ტელე-ჟურნალისტად მუშაობის 8-წლიანი გამოცდილება.   
 
ტრენინგის ხანგრძლივობა: 24 სთ.
ტრენინგის ღირებულება: 320 ლარი (გადახდა შესაძლებელია ორ ნაწილად: პირველი ნაწილი - ტრენინგის დაწყებამდე, მეორე ნაწილი - ტრენინგის დასრულებამდე ერთი კვირით ადრე).
 
ტრენინგის დაწყების თარიღი: 17 ივნისი
განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 17 ივნისი (დღის 12 საათამდე)
ტრენინგი ტარდება კვირაში სამჯერ: ორშაბთი/ოთხშაბათი/პარასკევი: 19:00 – 22:00 სთ.
 
პროგრამაზე გათვალისწინებული არის შემდეგი სახის ფასდაკლებები:
 • 25%-იანი ფასდაკლება ტრენინგ ცენტრის კურსდამთავრებულთათვის  
 • 15%-იანი ფასდაკლება ერთი ორგანიზაციიდან ორი ან ორზე მეტი თანამშრომლისთვის
 • 15%-იანი ფასდაკლება მეგობრებისა და ოჯახის წევრებისთვის.
 • სავარაუდო თარიღი გასულია
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა საღამოს
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები