GE
გაძლიერებული ექსელის კურსი + საჩუქრად ვიდეოგაკვეთილები

ტრენინგ ცენტრი "NB" გთავაზობთ გაძლიერებული Excel-ის კურსებს.

II დონე: გაძლიერებული ექსელი- Advanced Level:

 • დიდი მოცულობის სამუშაო ბაზებთან მუშაობა. ბევრ სამუშაო გვერდთან ან / სამუშაო წიგნთან მუშაობა. არეალის დაფიქსირება- freeze panes; ლინკების ჩასმა და მათი გამოყენება- Hyperlink. 
 • ფუნქციების შესწავლა კატეგორიების მიხედვით:
 • ლოგიკური ფუნქციები: IF; ორმაგი IF; AND; OR; IFEROR;  NOT; ლოგიკური ფუნქციების ჩაშენება ერთმანეთში. Name Manager -ის გამოყენება, ფორმულაში Name-გამოყენება;
 • სტატისტიკური ფუნქციები: Count if; Count IFs; Countblanc, count A; Count namber; larg, smoll; averageif. ; averageifs. Mediana. mode. Cleing;  Floor.
 • თარიღის ფუნქციები: Date ; Datevalue; Day; Days; Day360; Edate; Eomonth; Hour; Isoweeknum; Minute; Month; Networkdays; Networkdays. IntL; Now; Time; Today; Weekday; Weeknum; Workday; Workday. Intl; Year; Yearfrac.
 • მათემატიკური ფუნქციები: Sumif; Subtotal; Sumifs; Power; Int; Round; Roundup; Rounddown; Celing; Floor; Producte; Sumproduct; Mod; Rand; Randbeetwin; Subtotal.
 • ფინანსური ფუნქციები: PMT; IPMT; PPMT; NPER: PV; FV; სესხის გრაფიკების აგება. ანაბრების გაანგარიშება.
 • ტექსტური ფუნქციები: Len; Left; Right; Mid; Upper; Proper; Lower; Find; Concatenate; Code; Char; Replace; Subtitute; Search; Trim.
 • მონაცემთა ბაზების მიბმა ერთმანეთთან: Vlookup; Hlookup; Loocop; Match; Index; Column; Row
 • PivotTable & PivotCharts- შემაჯამებელი ცხრილის აგება მონაცემთა ბაზის საფუძველზე; შემეჯამებელი დიაგრამის აგება.
 • Condishenal Formating - პირობითი ფორმატირება ფორმულების ჩაშენებით.
 • Data Validation- უჯრის ჩამოსაშლელი სიების შექმნა, მათთვის კრიტერიის დადგენა ტექსტის, თარიღის თუ რიცხვის შეზღუდვის დასაწესებლად.
 • Sort (Advanced)- სიის დახარისხება დონეების მიხედვით.
 • Advanced-Filter-გაძლიერებული ფილტრაცია.

თითოეული ფუნქცია განხილული იქნება პრაქტიკულ მაგალითზე.

ყოველი გაკვეთილის შემდგომ მსმენელს ელექტრონული ფორმით მიეცემა რამდენიმე დავალება, რომელიც აუცილებლად უნდა შეასრულოს, ყოველი დავალება იქნება თქვენი ათვისებული ცოდნისა მონიტორინგი, ამიტომ დავალებებზე იქნება მკაცრი კონტროლი . 

კურსის გავლის შემდეგ გექნებათ აბსოლუტურად სრული ცოდნა ექსელის უმაღლესი დონის ფუნქციებზე.

მსმენელს, ასევე გადაეცემა განვლილ საკითხებზე თეორიული მასალა.

კურსის დასრულების შემდეგ, ტესტირების საფუძველზე გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი

გაითვალისწინეთ: თავიანთი კადრების გადამზადება გვანდეს ისეთმა კომპანიებმა, როგორიცაა: "Rompetrol Energie", "ჯიპისი"-ის სააფთიაქო ქსელი, სს "ნიკორა", საქართველოს ლატარიის კომპანია, საქართველოს ბანკი, სასტუმრო "Radisson BLU", "Silknet", საქართველოს ელექტრო სისტემა; Evropa Beet და, ასევე, სხვა მრავალი კერძო პირი.

გაითვალისწინეთ! ხორციელდება კორპორატიული მომხმარებლებისთვის მსმენელთა მომზადება, როგორც ჩვენს ოფისში, ასევე, ადგილზე მოსვლით, სპეციალურად თქვენი მოთხოვნებიდან გამომდინარე, შეიქმნება სპეციალიზებული პროგრამა.

კურსის ხანგრძლივობა: 12 გაკვეთილი. მეცადინეობა მიმდინარეობს როგორც ინდივიდუალურად, ისე 3-8 კაციან ჯგუფში. კურსის ბოლოს ჩატარდება გამოცდა და გაიცემა საერთაშორისო ორენოვანი სერთიფიკატი.

ღირებულება:

ინდივიდუალურად 250 ლარი; 
2-3-კაციან ჯგუფში 150 ლარი.

ჩაწერა ხდება წინასწარი რეგისტრაციით.

 • სავარაუდო თარიღი გასულია
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა დღის
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები
მიმდინარე პროგრამები