GE

სულხან-საბას ქ. 1/5                       ტელ.: (+995) 32 272 87 87           ელფოსტა: birchadze12@gmail.com
თბილისი, საქართველო                          (+995) 32 218 06 10           ვებგვერდი: http://www.nbacademy.ge
                                                                      (+995) 593 73 70 43
                                                                      (+995) 32 214 66 43

მეტი
ტელე-მონტაჟის კურსი
ღირებულება: 300 ლარი
პროგრამაზე რეგისტრაცია
ტრენინგ ცენტრი “NB” გთავაზობთ ტელე-მემონტაჟის კურსებს.
 
ეს პროგრამები განკუთვნილია იმ მსმენელთათვის, ვისაც სურს დასაქმდნენ ტელევიზიებში, სარეკლამო სააგენტოებში, ციფრული ტექნოლოგიებით მომუშავე სტუდიებში ან ნებისმიერ სხვა ორგანიზაციებში, რომლებიც დაკავებულია სარეკლამო და მედია ტექნოლოგიებით.
 
სწავლება მიმდინარეობს მოქმედ სარეკლამო სტუდიაში. რაც გარანტიაა იმისა, რომ თქვენ რეალურად ღებულობთ არა მარტო თეორიულ ცოდნას, არამედ პრაქტიკულ გამოცდილებასაც.
 
Adobe After Effects CC
 1. ინტერფეისი, გაცნობითი პროექტი ( პროგრამაში ნავიგაცია).
 2. პროექტის, კომპოზიციის, ეფექტების და სხვა ფანჯრები.
 3. მასალის იმპორტი და ორგანიზება პროექტის ფანჯარაში.
 4. მასალის ფანჯარა (fOOTAGE WINDOW), ფენების ფანჯარა (lAYER WINDOW).
 5. ვიდეოფაილებთან  მუშაობა.
 6. ფაილების განთავსება ტაიმლაინზე, სტეკინგი (თანმიმდევრობა), ფენების თვისებები. (lAYER PROPERTIES).
 7. ტაიმლაინი. ანიმაცია, ინტერპოლაცია (KEYFRAMEING).
 8. შუალედური  ანიმაცია და მისი  სხვადასხვაობა. (LINEAR, BEZIER, ROVING).
 9. ანიმაცია გრაფიკულ რედაქტორში. (GRAPH  EDITOR)
 10. პრეკომპოზიცია და ნესტინგი.
 11. ფერების კორექცია, მარეგულირებული ფენა (ADJUSTMENT LAYER).
 12. ეფექტების გამოყენება და აწყობა.
 13. ეფექტური მუშაობა  კლავიატურით.(KEYBOARD SHORTCUTS).
 14. მასკები და ფორმის ფენები.(SHAPE LAYERS).
 15. მულტიპლიკაცია  (PUPPET TOOL).
 16. ხატვა AFTER EFFECTS -ში.
 17. სამგანზომილებიან  სივრცეში  მუშაობა.(3D).
 18. კამერა და შუქი.
 19. სტაბილიზაცია, ტრეკინგი და როტოსკოპინგი.
 20. კომპოზიტინგი და ამოჭრა (KEYING).
 21. ხმასთან მუშაობა.
 22. TIME REMAP (შენელება, აჩქარება, უკუსვლა, სტოპკადრი).
 23. ინტეგრაცია სხვა პროგრამებთან.
 24. შვილობილი ფენები და სკრიპტები. (PARENTING AND EXPRESSiOS).
 25. რენდერი და კომპრესია.
პროგრამის შესწავლის შემდეგ მსმენელს ეცოდინება: გადაცემებში, ტიხრებსა და გადაცემის ქუდებში, კლიპებსა და სარეკლამო რგოლებში გადაღებული მასალის დახარისხება ,,Adobe After Effects-ის გამოყენებით, მონტაჟი, ტექსტუალური და ვიზიალური მასალის სინქრონიზაცია, რთული სპეცეფექტების გამოყენება და ვიდეო გამოსახულების სინქრონიზაცია; კომპიუტერული და ციფრული ტექნოლოგიებით ფილმის, კლიპის და სარეკლამო რგოლის შექმნა, ამ პროდუქციის მხატვრული პროექტირება და გაფორმება, გადაღებული მასალის რამოდენიმე ვიდეო ეპიზოდის ერთმანეთში შერწყმას და სხვა.
 
კურსის ხანგრძლივობა 18 გაკვეთილი, კვირაში 3-ჯერ
კურსის ღირებულება ინდივიდუალურად შეადგენს 350 ლარს.
მიღება წარმოებს წინასწარი რეგისტრაციით.
 
Adobe Premier proCC.
Adobe Premier proCC პროგრამის შესწავლის შემდეგ მსმენელს  ეცოდინება: გადაღებული მასალის დახარისხება, მონტაჟი, არჩეული კადრების რედაქტირება, ეფექტების დადება, ხმის და გამოსახულების სინქრონიზაცია, კომპიუტერული და ციფრული ტექნოლოგიებით ფილმის, კლიპის და სარეკლამო რგოლების შექმნა და მათი მხატვრული გაფორმება.
 • ინტერფეისის მიმოხილვა, მედიაბრაუზერი.
 • პროექტის, პროგრამის, ეფექტების და სხვა ფანჯრები.
 • მეტადატა (ინფორმაცია ფაილებზე), ტექსტის ანალიზატორი.
 • მასალების შემოტანა კომპიუტერში, ტაიმკოდი, მასალის იმპორტი.
 • ფაილების განთავსება ტაიმლაინზე.
 • ტაიმლაინი და მონტაჟი.
 • სამონტაჟო ინსტრუმენტების გამოყენება.
 • ტრანზაქციების დამატება და აწყობა.
 • ტიტრების რედაქტორი.
 • ეფექტების დამატება და აწყობა.
 • კომპოზიტინგი და ანიმაცია.
 • ხმასთან მუშაობა.
 • მრავალკამერიანი მონტაჟი.
 • კადრის შენელება, აჩქარება, უკუსვლა, სტოპკადრი.
 • მედიალიკი. სხვა პროგრამების გამოყენება პრემიერში.
 • პროექტის ექსპორტი.
 • პროექტის DVD დისკზე გამოტანა (Adobe Encore).
მეცადინეობის დროს მსმენელებს ექნებათ პრაქტიკული სავარჯიშოები, რომლებიც შედგენილია ამერიკელი Adobe Premier pro-ს ამერიკელი სპეციალისტების სასწავლო კურსის მიხედვით. კურსს ხელმძღვანელობს სახელმწიფო უნივერსისტეტის ტელე-რადიო ლაბორატორიის  ხელმძღვანელი ზაზა ჩხეტიანი.
 
წარმატებული კურსდამთავრებულები სტაჟირებას გაივლიან და პრაქტიკულ მონაწილეობას მიიღებენ სარეკლამო რგოლების, ტიხრების დამზადებასა და ფილმების მონტაჟსა და გახმოვანებაში.
 
კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი.
 
კურსის ხანგრძლივობაა 12 საათი. კვირაში 3-ჯერ.
კურსის ღირებულება 300 ლარი
პროგრამაზე რეგისტრაციისთვის გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრიციო ფორმა
 • სავარაუდო თარიღი აპრილი 2019
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა საღამოს
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები
მიმდინარე პროგრამები