GE

ბოლქვაძის ქუჩა N8                ტელ.: (+995) 571 22 74 28        ელ.ფოსტა: myeduhous@gmail.com
თბილისი, საქართველო

მეტი
გრანდიოზული აქცია - ინკლუზიური განათლების უფასო ექსპრეს კურსი!
ღირებულება: 60 ლარი
პროგრამაზე რეგისტრაცია
ტრენინგების ცენტრი „ინოვაციური განათლების სახლი IETC“ გიწვევთ ინკლუზიური განათლების უფასო ექსპრეს ტრენინგ-კურსზე !
 
ყურადღება! - დარეგისტრირდით 8 თებერვლამდე აქციის ფარგლებში და მიიღეთ ტრენინგზე უფასოდ დასწრების ვაუჩერი! შესაბამისად, ტრენინგის ღირებულების 400 ლარის ნაცვლად თქვენ გადაიხდით მხოლოდ ტრენინგზე  რეგისტრაციის საფასურს 60 ლარს!

სწავლება დაიწყება:
I  ჯგუფი - 26 იანვარს მსმენელთან ინდივიდუალური შეთანხმების საფუძველზე
II  ჯგუფი - 2 თებერვალს მსმენელთან ინდივიდუალური შეთანხმების საფუძველზე
III ჯგუფი - 9 თებერვალს მსმენელთან ინდივიდუალური შეთანხმების საფუძველზე
 
ტრენინგზე თქვენ საშუალება გექნებთ გაეცნოთ ინკლუზიური განათლების ძირითად პრინციპებს, ასევე შეიძენთ ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმაზე (ისგ)მუშაობისთვის საჭირო პრაქტიკულ უნარჩვევებს, რაც საშუალებას მოგცემთ სწორედ დასახოთ და განახორციელოთ ბავშვებთან მუშაობისას სასწავლო მიზნის მიღწევის სტრატეგიები.
 
ტრენინგზე დამსწრეთათვის განსაკუთრებული მოთხოვნები არ გვაქვს და განკუთვნილია ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის!

ტრენინგის მოდული მოიცავს შემდეგ საკითხებს:
 • ზოგადი ინფორმაცია ინკლუზიური განათლების შესახებ
 • ვინ შეიძლება იყოს სპეციალური საგანმანათლებლი საჭიროების მქონე მოსწავლე
 • რა არის შეზღუდული შესაძლებლობა
 • რა არის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროება
 • სპეციალური მასწავლებლის სამუშაო მეთოდოლოგია
 • ინტერვიუ მშობელთან, მბავშვთან, მასწავლებელთან
 • ეფექტური მუშაობა მშობლებთან
 • სსსმ მოსწავლის აკადემიური და სოციალური მიღწევების შეფასება,ძლიერი და სუსტი მხარეების განსაზღვრა
 • კითხვის უნარის (და მისი კომპონენტების) შეფასება.
 • თხრობის უნარის (და მისი კომპონენტების) შეფასება.
 • წერის უნარის (და მისი კომპონენტების) შეფასება.
 • მათემატიკური უნარის (და მისი კომპონენტების) შეფასება
 • მეტყველების უნარის (და მისი კომპონენტების) შეფასება
 • მეხსიერების უნარის (და მისი კომპონენტების) შეფასება
 • აზროვნების უნარის (და მისი კომპონენტების) შეფასება
 • პორთფოლიო
 • Smart მახასიათებლის განსაზღვრა
 • ეროვნულიი სასწავლო გეგმა და მისი მოდიფიკაციები
 • რა არის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა (ისგ) გრძელვადიანი და მოკლევადიანი მიზნების განსაზღვრა, მიზნის მიღწევის ინდიკატორები და საშუალებები.
 • ბავშვის ასაკობრივი განვითარება: აღქმა, ყურადღება, აზროვნება, მეტყველება, ფანტაზია,ფიზიკური განვითარება,კოგნიტური განვითარება, ფსიქო სოციალური განვითარება
 • რა არის ქცევითი დარღვევა?
 • რა არის მაკორექტივებელი მიდგომები ?
 • ABC მოდელი,რთული ქცევის მართვა და ქცევის დადებითი განმტკიცება
 • რას წარმოადგენს ყურადღების დეფიციტი და ჰიპერაქტიულობის სინდრომი?
 • რა თავისებურებები ახასიათებს ცერებლურ დამბლას
 • რა არის აუტიზმი?
 • რა არის დაუნის სინდრომი?
 • სასწავლო გარემოს აკომედაცია ინტელექტუალური სფეროს განვითარების დარღვვები. აღზრდის სტილები
 • დამოუკიდებელი ცხოვრების საჭირო უნარები
 • პეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების  მქონე მოსწავლის განათლების რეგულირება
 • რესურსები და სტრარეგიები
 • სასწავლო გეგმის აკომედაცია
 • სასწავლო გეგმის მოდიფიკაცია
 • სწავლების მულტიმოდალური მეთოდი
 • სწავლების მეთოდები
 • ფსიქო ბიო სოციალური განვითარება ბავშვებში
 • შედეგზე ორიენტირებული განათლება
 • აღზრდის სხვადასხვა სტრატეგიები
ტრენინგები ჩატარდება შაბათისა და კვირის დღეებში 10 აკადემიური საათი!
 
ტრენინგს წაუძღვება ფსიქოლოგი თეა მუყმანიანი

სამუშაო ენა: ქართული
მსმენელს შესაძლებლობა ეძლევა სერტიფიკატის მისაღებად გაიაროს გამოცდა!
გამოცდაზე რეგისტრაციის ფასია 15 ლარი!

გაიცემა ორენოვანი (ქართულ-ინგლისური) ლიცენზირებული სერტიფიკატი!

ტრენინგზე მოსახვედრად აუცილებელია წინასწარ გაიაროთ რეგისტრაცია სარეგისტრაციო ბმულზე.

თქვენი განაცხადის გასააქტიურებლად საჭიროა 8 თებერვლამდე მიმდინარე აქციის ფარგლებში, მოახდინოთ ტრენინგის რეგისტრაციის საფასურის 60 ლარის ანგარიშსწორება მითითებულ საბანკო ანგარიშზე:
 • ს.ს.„საქართველოსბანკი“, GE37BG0000000101390073,
 • მიმღები: ი/მ რევაზი ფოცხვერაშვილი (ტრენინგ ცენტრი)
იჩქარეთ აქცია გრძელდება 8 თებერვლამდე!
რაოდენობა შეზღუდულია! ასაკი შეუზღუდავი!
გისურვებთ წარმატებას!
პროგრამაზე რეგისტრაციისთვის გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრიციო ფორმა
 • სავარაუდო თარიღი თებერვალი 2019
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა დღის
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები
მიმდინარე პროგრამები