GE

ბოლქვაძის ქუჩა N8                ტელ.: (+995) 571 22 74 28        ელ.ფოსტა: myeduhous@gmail.com
თბილისი, საქართველო

მეტი
გრანდიოზული აქცია - სკოლანდელი ასაკისა და მოზარდ ბავშვთა ფსიქოლოგიის უფასო ექსპრეს კურსი!
ღირებულება: 40 ლარი
პროგრამაზე რეგისტრაცია
ტრენინგების ცენტრი „ინოვაციური განათლების სახლი IETC“ გიწვევთ სკოლანდელი ასაკის და მოზარდ ბავშვთა პიროვნულ და ინტელექტუალურ განვითარებაზე ორიენტირებული ფსიქოლოგიური მიდგომების უფასო ტრენინგ-კურსი!

ყურადღება! - დარეგისტრირდით 8 თებერვალამდე აქციის ფარგლებში და მიიღეთ ტრენინგზე უფასოდ დასწრების ვაუჩერი! შესაბამისად, ტრენინგის ღირებულების 350 ლარის ნაცვლად თქვენ გადაიხდით მხოლოდ ტრენინგზე რეგისტრაციის საფასურს 40 ლარს!
 
სწავლება დაიწყება:
I ჯგუფი - 26 იანვარს მსმენელთან ინდივიდუალური შეთანხმების საფუძველზე
II ჯგუფი - 2 თებერვალს მსმენელთან ინდივიდუალური შეთანხმების საფუძველზე
III ჯგუფი - 9 თებერვალს მსმენელთან ინდივიდუალური შეთანხმების საფუძველზე
 
ტრენინგი განკუთვნილია: მშობლებისთვის, პედაგოგებისთვის, ფსიქოლოგებისთვის, სოც.მუშაკებისთვის, ექიმებისთვის და სხვა ნებისმიერ დაინტერესებული პირისთვის. იგი არ მოითხოვს საბაზისო ცოდნას!

ტრენინგზე მიღებული ცოდნა საშუალებას მოგცემთ გაეცნოთ საერთაშორისო პრაქტიკაში დამკვიდრებულ თეორიულ და პრაქტიკულ გამოცდილებას,ბავშვები აღზრდის პარალელულად, უამრავ ბიო-ფსიქო-სოციალურ ცვლილებებს განიცდიან,ეს ცვლილებები ერთი დიდი ნაკრებია,ამიტომ მათთან მიმართებით აუცილებელია გათვალისწინებული იყოს მათი ფსიქიკური განვითარების კანონზომიერება.ბავშვის გონებრივი,ემოციური და ქცევითი თავისებურებების,მათი მიდრეკილებების და ინტერესების ცოდნა ეხმარება უფროსებს წარმართონ მათი განვითარება და ამით თავიდან აიცილონ მრავალი შეცდომა მათ აღზრდასა და განვითარებაში.

ტრენინგზე განიხილება შემდეგი მოდული:
 
1. ბავშვთა განვითარება და ასაკობრივი კრიზისები
 • ბავშვის ასაკობრივი განვითარების თავისებურებანი და კანონზომიერებები (ბიო-ფსიქო-სოციალური);
 • კონცეფციები და ფსიქოანალიტიკური თეორიები ბავშვის ფსიქიკის განვითარების შესახებ;
 • განვითარების კრიზისული პერიოდები (ადრეილი ბავშვობიდან გარდამავალი ასაკის ჩათვლით);
 • აღზრდა და კომუნიკაცია: შექება-წახალისება, მშობლისა და პედაგოგის მიერ გამოყენებული სტრატეგიების როლი ბავშვის ადეკვატური თვითშეფასების ფორმირებაში;
 • თამაშის როლი და დანიშნულება ბავშვის განვითარებაში;
 • ბაღი და სკოლა სოციალურ გარემოში ადაბტაციის რისკები და ფაქტორები;
 • ინტლექტუალური განვითარება;
 • ფიზიკური განვითარება;
 • მორალური განვითარება;
 • მოზარდობის პერიოდის ასაკობრივი მახასიათებლები (თინეიჯერი-პუბერტატული ასაკი და მისი კრიზისი);
 • გენეტიკა თუ აღზრდა?
 • მორალური ნორმები და სიცრუე რატომ ცრუობენ ბავშვები;
 • მეგობრობის სტადიები ბავშვებში;
 • ოჯახი, ბაღი, სკოლა-სოციალური სფერო და თვითშეფასების საფუძვლები;
 • ინტელექტი, აზროვნება და მეტაშემეცნება (ასაკი და განათლების ფსიქოლოგია);
 • აღზრდის სხვადასხვა სტილი და აღზრდაში დაშვებული შეცდომები;
 • „ვინ ვარ მე“, მეს-იდენტობის ფორმირება და კონცეფცია;
 • ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები;
2. რთული ქცევა და მისი მართვა
 • ქცევითი დარღვევები და ქცევის აშლილობის დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები;
 • ჰიპერაქტიულობის, იმპულსურობის და ყურადღების დეფიციტის სინდრომი;
 • აუტიზმი;
 • დევიაციური ქცევა და ფაქტორები რაც ამ ქცევას განაპირობებს;
 • ჰობი რეაქციები ბავშვებში და ავტორიტეტის გავლენა მათზე;
 • შექმნილი აუდიტორიის მითი მოზარდებში;
 • თანასწორობის მორალი გარდამავალ ასაკში და მშობლებთან კონფლიქტის მიზეზები;
 • დელიკვანტური ქცევა;
 • ინტელექტის განვითარების დარღვევის ფორმები;
 • ტრავმა-დაავადება თუ ნორმალური რეაქცია არანორმალურ მოვლენაზე;
 • ტრავმის გადატანის ბუნებრივი პროცესები;
 • სტრესის განვითარების დინამიკა;
 • ბაზისური ილუზიები;
 • ტანტრუმი და რთული ქვცევის მართვა ABC ქცევის
 • მოდელი
3. ბავშვთა მიმართ ძალადობის სახეები და კონფლიქტის მართვის სტრატეგიები
 • ბავშვთა მიმართ ძალადობის გამოვლინება ქცევის და ემოციის შეფასებით და რეფერირების პროცედურები;
 • საზოგადოებრივი სტიგმა ბავშვებში და მოზარდებში;
 • კონფლიქტის სახეები;
 • ესკალაციის საფეხურების შეფასება კონფლიქტის მართვა ბავშვებში, მედიატორის როლი და სტრატეგიები;
 • როგორ ვმართოთ კომუნიკაცია ეფექტურად;
4. ეფექტური კომუნიკაციის ტექნიკა და სიტუაციების მართვა
 • კომუნიკაციის ვერბალური და არავერბალური მხარე;
 • ეფექტური მოსმენის ტექნიკა;
 • ყურადღების რეაქციები, პერიფრაზირება და გრძნობის ასახვა;
 • სახის მიმიკები და სხეულის ენა, ხმის ტემბრი მიმიკა, ჟესტიკულაცია;
 • სიცრუის ინდიკატორები ბავშვებში და მოზარდებში;
რენინგები ჩატარდება შაბათისა და კვირის დღეებში, 10 აკადემიური საათი!
 
ტრენინგს წაუძღვება ფსიქოლოგი თეა მუყმანიანი

სამუშაო ენა: ქართული
მსმენელს შესაძლებლობა ეძლევა სერტიფიკატის მისაღებად გაიაროს გამოცდა!
გამოცდაზე რეგისტრაციის ფასია 15 ლარი!

გაიცემა ორენოვანი (ქართულ-ინგლისური) ლიცენზირებული სერტიფიკატი!

ტრენინგზე მოსახვედრად აუცილებელია წინასწარ დარეგისტრირდეთ სარეგისტრაციო ბმულზე.
 
თქვენი განაცხადის გასააქტიურებლად საჭიროა 8 თებერვლამდე მიმდინარე აქციის ფარგლებში, მოახდინოთ ტრენინგის რეგისტრაციის საფასურის 40 ლარის ანგარიშსწორება მითითებულ საბანკო ანგარიშზე:
 • ს.ს.„საქართველოსბანკი“, GE37BG0000000101390073,
 • მიმღები: ი/მ რევაზი ფოცხვერაშვილი (ტრენინგ ცენტრი)
იჩქარეთ აქცია გრძელდება 8 თებერვლამდე!
რაოდენობა შეზღუდულია! ასაკი შეუზღუდავი!
გისურვებთ წარმატებას!
პროგრამაზე რეგისტრაციისთვის გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრიციო ფორმა
 • სავარაუდო თარიღი თებერვალი 2019
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა დღის
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები
მიმდინარე პროგრამები