GE
გრანდიოზული აქცია - ბავშვთა და მოზარდთა უფასო ტრენინგ-კურსი!
ღირებულება: 40 ლარი
„ტრენინგების  ცენტრი ინოვაციური განათლების სახლი IETC“ გიწვევთ ბავშვთა  ფსიქოლოგიის უფასო ტრენინგ კურსზე!

ყურადღება! - დარეგისტრირდით 30 დეკემბრამდე აქციის ფარგლებში და მიიღეთ ტრენინგზე უფასოდ დასწრების ვაუჩერი, შესაბამისად ტრენინგის ღირებულების 350 ლარის ნაცვლად თქვენ გადაიხდით მხოლოდ ტრენინგზე რეგისტრაციის საფასურს 40 ლარს!

სწავლება დაიწყება:
I ჯგუფი - დეკემბერში, მსმენელთან ინდივიდუალურ შეთანხმების საფუძველზე
II ჯგუფი - იანვარში, მსმენელთან ინდივიდუალურ შეთანხმების საფუძველზე
III ჯგუფი - თებერვალში, მსმენელთან ინდივიდუალურ შეთანხმების საფუძველზე

ტრენინგი განკუთვნილია:
მშობლები, პედაგოგები, ფსიქოლოგები, სოც.მუშაკები, ექიმები და სხვა ნებისმიერ დაინტერესებული პირი. იგი არ მოითხოვს საბაზისო ცოდნას!

რაოდენობა შეზღუდულია!

ტრენინგზე მიღებული ცოდნა საშუალებას მოგცემთ გაეცნოთ საერთაშორისო პრაქტიკაში დამკვიდრებულ თეორიულ და პრაქტიკულ გამოცდილებას,ბავშვები აღზრდის პარალელულად, უამრავ ბიო-ფსიქო-სოციალურ ცვლილებებს განიცდიან,ეს ცვლილებები ერთი დიდი ნაკრებია, ამიტომ მათთან მიმართებით აუცილებელია გათვალისწინებული იყოს მათი ფსიქიკური განვითარების კანონზომიერება.ბავშვის გონებრივი,ემოციური და ქცევითი თავისებურებების, მათი მიდრეკილებების და ინტერესების ცოდნა ეხმარება უფროსებს წარმართონ მათი განვითარება და ამით თავიდან აიცილონ მრავალი შეცდომა მათ აღზრდასა და განვითარებაში.

ტრენინგზე განიხილება შემდეგი მოდული:

1. რა არის განვითარება
 • ასაკობრივი განვითარების ძირითადი კანონზომიერებები და თეორიები
 • ბავშის ფსიქ-სოსოციალური განვითარების ფაზები
 • მე-იდენტობა ბავშვებში და მოზარდებში
 • კოგნიტური განვითარება (ინტელექტის განვითარების დინამიკა და განათლების ეფექტური მეთოდბი)
 • მორალური განვითარების საფეხურები ბავშებსა და მოზარდებში
 • ფიზიკური განვითარება ბავშებში და მოზარდებში
2. სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა ფსიქოლოგია
 • ინტელექტის  განვითარება ბავშვებში და ეგოცენტრულობა (ოპერაციანდელი სტადია)
 • ადრეული ასაკის კრიზისი ბავშვებში, სიჯიუტე
 • შიშები და ტყუილი სკოლანდელი ასაკის ბავშვებში
 • აზროვნება და მეტაშემეცნება
 • პიროვნების ფორმირება 3 წლის ასაკში
 • თამაშის როლი ბავშებში
 • განვითარების დარღვევის სფეროები
3. გარდატების ასაკის კრიზისი მოზარდებში
 • შრომის მოყვარეობასა და არასრულფასოვნების შორის სოციალური კონფლიქტი
 • მრავალმხრივი ინტელექტი
 • როგორ დავეხმაროთ ბავშვებს ეფექტური სწავლის სტრატეგიის დაუფლებაში
 • თანასწორობის მორალი მოზარდებში,
 • შექმნილი აუდიტორიის მითი მოზარდებში
 • საბაზისო ილუზიები მოზარდებში
 • ჰობი რექციები
 • დევიაციური ქვევა მოზარდებში, მიზეზები და შედეგები
 • დელიკვანტური ქცევა
4. ქცევის მართვა ბავშვებში
 • რთული ქცევის მართვის სტრატეგიები  ABCმოდელი, ქცევის შეფასება და მართვის ზოგადი პრინციპები
 • ქცევის პირველადი და მეორადი, პოზიტიური და ნეგატიური განმტკიცება და ახალი ქცევის ფორმირება
 • მიზანი,რომელიც არასასურველ ქცევას განსაზღვრავს
 • ADHD -ის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტი, ჰიპერაქტიულობა და იმპუსული ქცევა
 • რთული ქცევის სტრატეგიები
5. ეფექტური კომუნიკაცია და კონფლიქტის მართვის სტრატეგიები
 • როგორ ვმართოთ კონფლიქტი კონსტრუქციულად და ვიყოთ მედიატორი ბავშებთან
 • კონფლიქტის ესკალაცია და მისი საფეხურები
 • კონფლიქტის დესკალაცია და ქცევის ხუთი სტრატეგია
 • ბავშვებთან ეფექტური მუშაობისთვის კომუნიკაციის  ტექნიკები და ბარიერების განსაზღვრა
 • პიროვნება და მისი რეალობის სუბიექტურობა
 • ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაციის განსაზღვრა და მათი მეშვეობით სიტუაციების მართვა
 • სენსორული აღქმა, პრედიკატები და მისი გამოყენება განათლების ფსიქოლოგიაში
 • სხეულის ენა და მიკროექსპრესიები ბავშვებში,
 • სიცრუის ინდიკატორები
 • „მე“ და „ შენ“ შეტყობინება კომუნიკაციაში
 • ემოციის არეკვლა და პერიფრაზირება, ყურადღების რეაქციები, აქტიური მოსმენა ბავშვებთან.
 • სუგესტური, ალტერნატიული,კონტრ-მიმართვის სტრატეგიები კომუნიკაციაში
 • სხეულის ენა
 • საბაზისო ემოციები და მიკროექსპრესიებ
 • სიცრუის ინდიკატორები და ბავშები
6. სტრესის და ტრავმის გადატანის ფაზები ბავშებში და მოზარდებში
 • სტრესის განვითარების სტადიები და მისი გავლენა  ბავშვებში
 • პოსტტრამვული სტრესის შედეგები ბავშვებში
 • რა არის ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლა ბავშვებზე და მათი შედეგები
 • ფიზიკური,ფსიქოლოგიური,სექსუალური და იდენფერენტული ძალადობის ნიშნების იდენტიფიკაცია ბავშვებში
 • წინასწარი განწყობები, სტერეოტიპები და დისკრიმინაცია,გაცნობიერება და დაძლევა
 • საზოგადოების სტიგმა და ბავშვები
7. ბავშვის აღზრდა და თანამედროვე მეთოდები
 • აღზრდის სტილის კლასიფიკაცია ,რისკები და უპირატესობები
 • რეკომენდაციები მშობლებს, აღმზრდელებს და პედაგოგებს
ტრენინგები ჩატარდება შაბათისა და კვირის დღეებში, მსმენელეთან შეთანხმების საფუძველზე 10 აკადემიური საათი!

სამუშაო ენა: ქართული
მსმენელს შესაძლებლობა ეძლევა სერტიფიკატის მისაღებად გაიაროს გამოცდა!
გამოცდაზე რეგისტრაციის ფასია 15 ლარი!

გაიცემა ორენოვანი (ქართულ-ინგლისური)ლიცენზირებული სერტიფიკატი
 
ტრენინგს წაუძღვება ფსიქოლოგი თეა მუყმანიანი

ტრენინგზე მოსახვედრად აუცილებელია წინასწარ გაიაროთ რეგისტრაცია სარეგისტრაციო ბმულზე.

თქვენი განაცხადის გასააქტიურებლად საჭიროა 30 დეკემბრამდე, მიმდინარე აქციის ფარგლებში, მოახდინოთ ტრენინგის რეგისტრაციის საფასურის 40 ლარის  ანგარიშსწორება მითითებულ საბანკო ანგარიშზე:
 • ს.ს.„საქართველოსბანკი“, GE37BG0000000101390073,
 • მიმღები: ი/მ რევაზი ფოცხვერაშვილი (ტრენინგ ცენტრი)
იჩქარეთ აქცია გრძელდება 30 დეკემბრამდე!
რაოდენობა შეზღუდულია!
 • სავარაუდო თარიღი გასულია
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა დღის
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები