GE
გრანდიოზული აქცია - პრობლემური ქცევის მართვა, ეფექტური კომუნიკაცია და ძალადობის პრევენცია ბავშვებში - ფსიქოლოგიის უფასო კურსი!
ღირებულება: 45 ლარი
„ტრენინგების ცენტრი ინოვაციური განათლების სახლი IETC“ გიწვევთ პრობლემური ქცევის მართვის, ეფექტური კომუნიკაციის და ძალადობის პრევენცას ბავშვებში -უფასო ტრენინგ-კურსზე!

ყურადღება! - დარეგისტრირდით 30 დეკემბრამდე აქციის ფარგლებში და მიიღეთ ტრენინგზე უფასოდ დასწრების ვაუჩერი, შესაბამისად ტრენინგის ღირებულების 400 ლარის ნაცვლად თქვენ გადაიხდით მხოლოდ ტრენინგზე რეგისტრაციის საფასურს 40 ლარს!

სწავლება დაიწყება:
I ჯგუფი - დეკემბერში, მსმენელთან ინდივიდუალურ შეთანხმების საფუძველზე
II ჯგუფი - იანვარში, მსმენელთან ინდივიდუალურ შეთანხმების საფუძველზე
III ჯგუფი - თებერვალში, მსმენელთან ინდივიდუალურ შეთანხმების საფუძველზე

ტრენინგზე თქვენ საშუალება გეძლევათ აითვისოთ  ბავშვებთან არსებული კონფლიქტის ეფექტურად გადაჭრის სტრატეგიები,შეაფასოთ არასასურველი ქცევის მიზეზი და შეძლოთ მათი დადებითი განმტკიცება.ადვილად მოიპოვოთ  ბავშვების ნდობა და დაამყაროთ მათან ეფექტური კომუნიკაცია,ასევე განსაზღვროთ ბულინგის ნიშნები და მოახდინით მისი პრევენცია.

ტრენინგის მოდული მოიცავს შემდეგ საკითხებს:
 • რთული ქცევის განსაზღვრება
 • ქცევის ბიოლოგიური, ფსიქო-სოციალირი და გარემო ფაქტორები
 • რთული ქცევის ოთხი ძირითადი მიზეზი
 • ქცევის პოზიტიური მართვის სტრატეგიები და მასთან დაკავშირებული პრობლემები
 • ABC მოდელი
 • ტანტრუმის მართვა და რეკომენდაციები
 • ქცევის უარყოფითი განმტკიცება
 • რა არის ეფექტური კომუნიკაციის მოდელი (ვერბალური და არავერბალური)
 • პრაქტიკული რჩევები როგორ გამოვიყენოთ კომუნიკაცია საბავშო ბაღში და სკოლებში
 • კონტაქტის დამყარების საფეხურები და კომპონენტები
 • სენსორული აღქმა და სიტყვების პრედიკატები
 • აქტიური მოსმენის ტექნიკები
 • ბავშვებთან ნდობის მოპოვების გზები
 • პერიფრაზირება, ღია შეკითხვა,გრძნობის ასახვა
 • „მე“ მესიჯი და „შენ“ მესიჯი კომუნიკაციაში
 • ბავშვებისთვის ბარიერები კომუნიკაციაში
 • ბაზისური ემოციები და მიკრო ექსპრესიები
 • ბაზისური ილუზიები და მათი რღვევის შედეგები ბავშვებში, პოსტ ტრამვული სტრესული აშლილობა
 • სტრესის დაძლევის მექანიზმები და თავდაცვის რეაქციები
 • ტრამვა, დეპრესია და შფოთვა ბავშვებში
 • სხეულის ენა, ხმის ტონი, მიმიკა
 • სიცრუის ინდიკატორები ბავშვებში
 • შეკითხვის დასმის ტექნიკები: ღია კითხვები, დახურული კითხვები, რიტორიკული მიმართვები,კონტრ შეკითხვა,ალტერნატიული მიმართვები სუგესტური მიმართვები
 • კომფლიქტის განსაზღვრება
 • კონფლიქტის ესკალაციის საფეხურების შეფასება - პრევენცია თუ კორექცია
 • დესკალაცია და მედიატორის  როლი ბავშვებთან
 • კონფლიქტის გადაჭრის უდანაკარგი გზები
 • წინასწარი განწყობა და სტერეოტიპების სქემები, სტიგმა, დისკრიმინაცია
 • ბავშვის განვითარება  და ასაკობრივი კრიზისები
 • ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების ამოცნობა
 • ემოციური ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების ტიპიური ემოციური და ქცევითი განოვლინებები
 • როგორ ამოვიცნოთ უგულებელყოფილი ბავშვი
 • სექსუალური ძალადობა
 • ბავშვის მიმართ ძალადობის გამომწვევი უშუალო და შორეული შედეგები
 • ბულინგი ბავშვებში და მისი პრევენცია
 • როგორ ვიმოქმედოთ პროცედურების ფაეგლებში, რეფერირება
ტრენინგები ჩატარდება შაბათისა და კვირის დღეებში, მსმენელთან  შეთანხმების საფუძველზე 10 აკადემიური საათი!

სამუშაო ენა: ქართული
მსმენელს შესაძლებლობა ეძლევა სერტიფიკატის მისაღებად გაიაროს გამოცდა!
გამოცდაზე რეგისტრაციის ფასია 15 ლარი!
 
ტრენინგს წაუძღვება ფსიქოლოგი თეა მუყმანიანი

გაიცემა ორენოვანი (ქართულ-ინგლისური) ლიცენზირებული სერტიფიკატი.

ტრენინგზე მოსახვედრად აუცილებელია წინასწარ გაიაროთ რეგისტრაცია სარეგისტრაციო ბმულზე.

თქვენი განაცხადის გასააქტიურებლად საჭიროა 30 დეკემბრამდე, მიმდინარე აქციის ფარგლებში, მოახდინოთ ტრენინგის რეგისტრაციის საფასურის 40 ლარის ანგარიშსწორება მითითებულ საბანკო ანგარიშზე:
 • ს.ს.„საქართველოსბანკი“, GE37BG0000000101390073,
 • მიმღები: ი/მ რევაზი ფოცხვერაშვილი (ტრენინგ-ცენტრი)
იჩქარეთ აქცია გრძელდება 30 დეკემბრამდე!
რაოდენობა შეზღუდულია!
 • სავარაუდო თარიღი გასულია
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა დღის
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები