GE
15%-იანი ფასდაკლება ინგლისური ენის საზაფხულო ინტენსიურ კურსებზე
მხოლოდ 18 ივლისიდან 25 ივლისამდე, მხოლოდ EDU.ARIS.GE-ის მკითხველისთვის ,,VIP Intellect Group”-ი გთავაზობთ 15%-იან ფასდაკლებას ინგლისური ენის საზაფხულო ინტენსიურ კურსებზე, თბილისში!
 
edu - პრომო აქციის ფარგლებში კურსის ღირებულება თქვენთვის იქნება 12 ლექცია - ინდივიდუალურად - 220 ლარის ნაცვლად -180 ლარი; 8 ლექცია - ინდივიდუალურად - 180 ლარის ნაცვლად -140 ლარი; ბიზნეს ინგლისურის 12 ლექცია - 300 ლარის ნაცვლად - 270 ლარი; ჯგუფში -10%-იანი ფასდაკლება ყველა დონეზე
 
ჩვენი ტრენერები არიან გამოცდილი, მაღალი დონის სპეციალისტები!
ლექციები მიმდინარეობს ინგლისურ ენაზე.

1. GENERAL ENGLISH

FIVE LEVELS - ხუთი საფეხური 
 • Elementary
 • Pre- Intermediate
 • Intermediate
 • Upper-intermediate
 • Advanced
სახელმძღვანელოები – New English File, Cutting Edge, Speak Out, English Vocabulary in Use, Grammar practice (Elain Walker Steve Elsworth), Intermediate Grammar Practice (Michael Vince)
Additional resources - CNN books (four volumes-ოთხტომეული), Penguin readers (for all levels - ყველა დონეზე)
 
2. Communicational English - სასაუბრო ინგლისური, საგაზეთო სტატიების გარჩევა
 • საგაზეთო სტატიების გარჩევა: HL Herald Tribune Economics, topics for discussion- სხვადასხვა სასაუბრო თემა.
 • ELS (English as a Second Language) Reading: თემატური ლექსიკონის წარმოება, პირდაპირი მეთოდით (Direct Method) სწავლება, რომელიც გულისხმობს ენის შესწავლას მხოლოდ ინგლისურად საუბრით (გაკვეთილის მსვლელობისას არ უნდა ითქვას არც ერთი სიტყვა მშობლიურ ენაზე).
3. Essay writing - აკადემიური წერა (ესეები)
 • TOEFL ESSAYS
 • Stephen Bailey - Academic Writing a Handbook for International Students: 1. Basic Method, 2. the Writing Process.
კურსის შინაარსი: თითქმის ყველა ჟანრის აკადემიური ნაშრომი არგუმენტირებას მოითხოვს, ვინაიდან ნებისმიერი ნაწარმოების მიზანია მკითხველის დარწმუნება, რომ რას აცავტორი ამბობს, საინტერესო და მნიშვნელოვანია. ეს კი მოითხოვს სათანადო სტრატეგიების შემუშავებას, რათა ავტორმა ეფექტურად გადმოსცეს თავისი მოსაზრებები და გაითვალისწინოს მკითხველის შეხედულებები და მოლოდინები. არგუმენტირების უნარი ეხმარება ადამიანს იდეების განვითარებასა და ორგანიზებაში, შეხედულებების დამაჯერებლობის შეფასებაში, ლოგიკური თანმიმდევრულობის დაცვასა და სათქმელის ნათლად და ეფექტურად წარმოდგენაში - ყველა ეს უნარი ძალიან ღირებულია აკადემიური წერის ნებისმიერი ჟანრისათვის.
 
სწავლის ხანგრძლივობა თვეში – 12 ლექცია 1 სთ 30 წთ - კვირაში 3–ჯერ
ღირებულება თვეში: მცირერიცხვოვან ჯგუფებში
 
 • 100 ლარი - Elementary
 • 110 ლარი - Pre-Intermediate
 • 120 ლარი - Intermediate
 • 130 ლარი - Upper-Intermediate
 • 140 ლარი - Advanced 
ინდივიდუალურად: ღირებულება 140 ლარი თვეში, კვირაში 2-ჯერ - თვეში - 8-1 სთ–იანი ლექცია
ინდივიდუალურად: ღირებულება 180 ლარი თვეში, კვირაში 3-ჯერ - თვეში -12-1 სთ–იანი ლექცია

 
სასწავლო მასალებად გამოიყენება, როგორც სკოლის სახელმძღვანელოები, ასევე დონეების მიხედვით თანამედროვე საერთაშორსიო დონის საკომუნიკაციო წიგნები, მოსმენები და სავარჯიშოები.

4. Business English - ბიზნეს ინგლისური
ინგლისურის შემსწავლელთა რიცხვი სწრაფად იზრდება და ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ისაა, რომ ბევრს აქვს სურვილი გააფართოვოს თავისი ბიზნესი დადაამყაროს უცხოელ ინვესტორებთან ურთიერთობა . ამ მიზნით VIP Intellect Group გთავაზობთ ბიზნეს ინგლისურის კურსს, რათა შესძლოთ ურთიერთობა დღესდღეობით არსებულ მრავალ საერთაშორისო კომპანიებთან.
 • Elementary
 • Pre-Intermediate
 • Intermediate
 • Upper-Intermediate
 • Advancedy
სწავლის ხანგრძლივობა: 12 ლექცია თვეში - კვირაში 3-ჯერ
სწავლის საფასური მცირერიცხოვან ჯგუფებში:
 • ELEMENTARY - 180 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.
 • PRE-INTERMEDIATE - 190 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.
 • INTERMEDIATE - 200 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.
 • UPPER - INTERMEDIATE - 210 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.
 • ADVANCED - 270 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.
კურსის დასრულების შემდეგ თქვენ შესძლებთ ბიზნესთან დაკავშირებული მასალების წაკითხვას და პასუხის გაცემას ან ბიზნეს-პარტნიორთან ურთიერთობას, მოლაპარაკებას, შეთანხმებას; საქმიანი ბიზნეს მიმოწერის წარმოებას, ნახევრად ფორმალური მეილების (semi-formal business style) წერას.
 
კურსის დასრლების შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატი.
 
გაითვალისწინეთ! ჩვენი კუსდამთავრებულები არიან არა მხოლოდ ფიზიკური პირები, არამედ სხვადასხვა ორგანიზაციის წარმოამდგენლები.
 • სავარაუდო თარიღი გასულია
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული, ინგლისური
 • სწავლის ფორმა დღის
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები
მიმდინარე პროგრამები