GE

პეკინის ქ. N28, მე–6 სართ.             ტელ: (+995 32) 237 19 39         ელფოსტა: ninovipicg@gmail.com
თბილისი, საქართველო                           (+995) 593 61 82 12          ვებსაიტი: http://www.vipintellect.ge
                                                                       (+995) 551 19 61 10          ფეისბუქი: http://on.fb.me/YD5BjQ

მეტი
ინგლისურის სასაუბრო, ბიზნეს, სამედიცინო და სასერტიფიკატო კურსი!
,,VIP Intellect Group” გთავაზობთ ინგლისური სასაუბრო, ბიზნეს, სამედიცინო და სასტუმროს პერსონალისთის!
 
გთავაზობთ აგრეთვე კორპორატიული ტრენინგების ჩატარებას თქვენი კადრებისთვის!
 
კომპანიის წარმომადგენლებს ვამზადებთ როგორც ჩვენს ოფისში, ასევე 5 და მეტი მსმენელის შემთხევვაში პედაგოგი გეწვევათ ადგილზე.
 
ჩვენი ტრენერები არიან გამოცდილი, სერტიფიცირებული სპეციალისტები!
 
ლექციები მიმდინარეობს ინგლისურ ენაზე.
 
1. GENERAL ENGLISH
FIVE LEVELS - ხუთი საფეხური
 • Elementary
 • Pre- Intermediate
 • Intermediate
 • Upper-intermediate
 • Advanced
სახელმძღანელოები – New English File, Cutting Edge, Speak Out, English Vocabulary in Use, Grammar practice (Elian Walker Steve Ellsworth), Intermediate Grammar Practice (Michael Vince)
 
Additional resources – CNN books (four volumes-ოთხტომეული), Penguin readers (for all levels-ყველა დონეზე).
 
Communicational English – სასაუბრო ინგლისური:
 • საგაზეთო სტატიების გარჩევა: HL Herald Tribune Economics, topics for discussion - სხვადასხვა სასაუბრო თემები.
ELS (English as a Second Language) Reading: თემატური ლექსიკონის წარმოება, პირდაპირი მეთოდით (Direct Method) სწავლება, რომელიც გულისხმობს ენის შესწავლას მხოლოდ ინგლისურად საუბრით (გაკვეთილის მსვლელობისას არ უნდა ითქვას არც ერთი სიტყვა მშობლიურ ენაზე). 
 •  Essay writing - აკადემიური წერა (ესეები):
TOEFL ESSAYS
Stephen Bailey - Academic Writing a Handbook for International Students: 1. Basic Method, 2. the Writing Process.
 
კურსის შინაარსი:
თითქმის ყველა ჟანრის აკადემიური ნაშრომი არგუმენტირებას მოითხოვს, ვინაიდან ნებისმიერი ნაწარმოების მიზანია მკითხველის დარწმუნება, რომ რასაც ავტორი ამბობს, საინტერესო და მნიშვნელოვანია. ეს კი მოითხოვს სათანადო სტრატეგიების შემუშავებას, რათა ავტორმა ეფექტურად გადმოსცეს თავისი მოსაზრებები და გაითვალისწინოს მკითხველის შეხედულებები და მოლოდინები. არგუმენტირების უნარი ეხმარება ადამიანს იდეების განვითარებასა და ორგანიზებაში, შეხედულებების დამაჯერებლობის შეფასებაში, ლოგიკური თანმიმდევრულობის დაცვასა და სათქმელის ნათლად და ეფექტურად წარმოდგენაში - ყველა ეს უნარი ძალიან ღირებულია აკადემიური წერის ნებისმიერი ჟანრისათვის.
 
სწავლის ხანგრძლივობა თვეში - 12ლექცია, 1სთ 30წთ - კვირაში 3-ჯერ
 
ღირებულება თვეში:
მცირერიცხოვან ჯგუფებში:
130 ლარი - Elementary
140 ლარი - Pre-Intermediate
150 ლარი - Intermediate
160 ლარი - Upper-Intermediate
170 ლარი - Advanced
 
ინდივიდუალურად: ღირებულება 170 ლარი თვეში, კვირაში 2-ჯერ - თვეში -8-1სთ–იანი ლექცია
ინდივიდუალურად: ღირებულება 250 ლარი თვეში, კვირაში 3-ჯერ - თვეში -12-1სთ–იანი ლექცია
 
სასწავლო მასალებად გამოიყენება, როგორც სკოლის სახელმძღვანელოები, ასევე დონეების მიხედვით თანამედროვე საერთაშორსიო დონის საკომუნიკაციო წიგნები, მოსმენები და სავარჯიშოები.
 
2. Business English - ბიზნეს ინგლისური:
 
ინგლისურის შემსწავლელთა რიცხვი სწრაფად იზრდება და ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ისაა, რომ ბევრს აქვს სურვილი გააფართოვოს თავისი ბიზნესი დადაამყაროს უცხოელ ინვესტორებთან ურთიერთობა. ამ მიზნით VIP Intellect Group გთავაზობთ ბიზნეს ინგლისურის კურსს, რათა შესძლოთ ურთიერთობა დღესდღეობით არსებულ მრავალ საერთაშორისო კომპანიებთან.
 
NEW MARKET LEADER - 5 დონე
 • ELEMENTARY
 • PRE-INTERMEDIATE
 • INTERMEDIATE
 • UPPER -INTERMEDIATE
 • ADVANCED 
სწავლის ხანგრძლივობა: 12 ლექცია თვეში −კვირაში სამჯერ.
სწავლის საფასური: ინდივიდუალურად − 300 ლარი,
სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.
 
სწავლის საფასური მცირერიცხოვან ჯგუფებში:
ELEMENTARY – 160 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.
PRE-INTERMEDIATE – 170 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.
INTERMEDIATE – 180 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.
UPPER - INTERMEDIATE – 190 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.
ADVANCED - 200 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.
 
კურსის დასრულების შემდეგ თქვენ შესძლებთ ბიზნესთან დაკავშირებული მასალების წაკითხვას და პასუხის გაცემას ან ბიზნეს-პარტნიორთან ურთიერთობას, მოლაპარაკებას, შეთანხმებას; საქმიანი ბიზნეს მიმოწერის წარმოებას, ნახევრად ფორმალური მეილების (semi-formal business style) წერას. კურსის დასრლების შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატი. 
 
3. სამედიცინო ინგლისურის კურსი

VIP Intellect Group გთავაზობთ სამედიცინო ინგლისურის მოსამზადებელ კურსს.
 
კურსი განკუთვნილია: ექიმებისთვის, სამედიცინო სასწავლებლების სტუდენტებისთვის, ექთნებისთვის, რომელთაც გააჩნიათ intermediate (B2) დონე ინგლისურ ენაში.
კურსი ითვალისწინებს  შემდეგი თემების შესწავლას:
 • ისტორიის შევსება
 • პაციენტის მიღება-გასინჯვა
 • გამოკვლევები
 • დიაგნოზის დასმა
 • მკურნალობა
კურსის ხანგრძლივობა:
ჯამში ჩატარდება - 8 კვირა,
16 გაკვეთილი, კვირაში 2 გაკვეთილი (1.5 საათი).
 
8 გაკვეთილის ღირებულება:
ინდივიდუალურად - 200 ლარი
2-3-კაციან  ჯგუფებში - 150 ლარი

4. ინგლისური ენა სასტურმოს პერსონალისთვის!
VIP INTELLECT GROUP გთავაზობთ ინგლისური ენის კურსს, რომელიც გათვლილია სპეციალურად სასტუმროს თანამშრომლებისთვის.
კურსის მსვლელობისას შეისწავლით:
 • ძირითად პროფესიულ ფრაზეოლოგიასა და ტერმინოლოგიას
 • გრამატიკულად გამართული დიალოგების წარმოებას
 • შეძლებთ დისკუსიაში ჩაბმას
 • გაიმდიდრებთ ლექსიკას
 • ჩამოგიყალიბდებათ კითხვა - პასუხის და მოსმენის უნარ-ჩვევები
სასწავლო კურსი მოიცავს შემდეგ თემატიკას
 • სტუმრის მისალმება, დახვედრა, რეგისტრაცია;
 • სასტუმროსა და ოთახების მომსახურება;
 • პრობლემები და მათი გადაწყვეტა;
 • ტელეფონით ჯავშნის მიღება, ფასების და პირობების გაცნობა;
 • სასტუმროს სარესტორნო მომსახურების გაცნობა და მენიუს ახსნა შეთავაზება.
 • ინფორმაციის მიწოდება ღირსშესანიშნაობების შესახებ;
 • დამატებითი მომსახურებების შეთავაზება.
კურსი გათვლილია elementary დონის მსმენელებისთვის.
 
კურსის ხანგრძლობა არის ინდივიდუალური და დამოკიდებულია მსმენელის მიერ ინლისური ენის ცოდნის დონეზე (2 ან 3 თვე).
 
ჩატარდება: კვირაში ორი ლექცია (1 საათი იდივიდუალურად, ჯგუფში-საათნახევარი).
ღირებულება 3-5-კაციან ჯგუფში: 100 ლარი;
ღირებულება წყვილში: 150 ლარი
ინდივიდუალურად: 200 ლარი.

გაითვალისწინეთ! ჩვენი კუსდამთავრებულები არიან არა მხოლოდ ფიზიკური პირები, არამედ სხვადასხვა ორგანიზაციების წარმოამდგენლები.
პროგრამაზე რეგისტრაციისთვის გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრიციო ფორმა
 • სავარაუდო თარიღი ოქტომბერი 2019
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული, ინგლისური
 • სწავლის ფორმა დღის
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები
მიმდინარე პროგრამები