GE
Ms Office 2016; Microsoft Project Professional პროექტების მართვა; Microsoft Visio - სწავლება დისტანციურად!

VIP Intellect Group გთავაზობთ კურსებს - Ms Office 2016; Microsoft Project Professional პროექტების მართვა; Microsoft Visio.

VIP INTELLECT GROUP-ის პროფესიონალთა გუნდი და ტრენერები შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, რომ გავუფრთხილდეთ საკუთარ და ერთმანეთის ჯანმრთელობას, მაგრამ ამავდროულად არ შევჩერდეთ და შევისწავლოთ ახალი პროფესია, გთავაზობთ სხვადასხვა პროფესიების შესწავლას დისტანციურად.

საოფისე პროგამების კურსი
ოპერაციული სისტემის მოხმარებას, მისი ძირითადი პროგრამებით მუშაობას, ოპერაციული სისტემის ყველა ბრძანების გამოყენებას. ინფორმაციის ტიპების გარჩევას და მათ მარტივ ძებნას, როგორც კომპიუტერში ასევე ინტერნეტში. დამხმარე პროგრამების გამოყენებას ანტივირუსი, Adobe Reader, WinRar, Nero. ინფორმაციის გადასატან საშუალებებთან მუშაობას (მეხსიერების ბარათთან, ლაზერულ დისკთან), კომპიუტერის სხვადასხვა მომხმარებლის შექმნას და მათ დაცვას.

Word 2016

 • დოკუმენტის შექმნა
 • ტექსტის ზომა, ფერი, მდებარებობა, სტრიქოებს შორის დაშორება, ფონი, ჩარჩო
 • სტრიქონების დანომვრა (სიის შექმნა)
 • ტექსტის სტილები (შექმა, კორექტირება, წაშლა)
 • დოკუმენტის სექციებად დაყოფა, სექციებს შორის ურთიერთკავშირის შესწავლა
 • დოკუმენტისთვის/მიმდინარე სექციისთვის მინდვრების დაყენება
 • გვერდების დანომვრა, ფურცლის თავსართისა და ბოლოსართის ფორმირება
 • დოკუმენტის პორტრეტული და ალბომური სახეები.
 • ჰიპერბმულების დახმარებით სხვა ფაილთან, ვებ გვერდთან, დოკუმენტთან ან იმავე დოკუმენტში კონკრეტულ ადგილთან დაკავშირება
 • სტრიქონების დანომვრა.
 • ტექსტის ორ ან მეტ სვეტად ფორმირება
 • სარჩევის შექმნა
 • ცხრილის ჩასმა და დამუშავება
 • დოკუმენტში გრაფიკული ელემენტების ჩასმა და დამუშვება
 • დოკუმენტზე ხელწერის ფორმის დამატება
 • დოკუმენტის ჩვენება სხვადასხვა ფორმატში
 • დოკუმენტის მასშტაბები
 • დოკუმენტის გახსნა ახალ (დამატებით ფანჯარაში), გახსნილი დოკუმენტების განლაგება ეკრაზე (ჰორიზონტალური, ვერტიკალური). დოკუმენტის გამყოფის დაყენება.
 • დოკუმენტის დაცვა, შეზღუდვების დაწესება.
 • ვორდის შაბლონები
 • დოკუმენტის დამახსოვრება (განსხვავებულ ფაილებად)
 • დოკუმენტის ბეჭდვა

Excel 2016

 • ახალი დოკუმენტის შექმნა, შაბლონები
 • ექსელის ფანჯრის ინტერფეისი
 • შიტის შექმნა/ფორმირება
 • ცხრილის ფორმატის გამოყენება
 • სვეტებისა და რიგის დამატება/წაშლა. სიგრძე/სიგანის განსაზღვრა
 • ტექსტის, რიცხვის და თარიღის ფორმატირება
 • ფორმატირების დაკოპირება
 • მრავალდონიანი სორტირება
 • ფილტრის გამოყენება
 • სვეტისა და რიგის გაყინვა
 • ფორმულაში აბსოლუტური და ფარდობითი მონაცემების გაყინვა
 • ავტო შევსება
 • დიაგრამების აგება
 • პირობითი ფორმატირება
 • ფორმულები: SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN IF, IF+IF, SUMIF, COUNTIF, TODAY, DAY, 360 WEEKDAY
 • მონაცემების ძებნა/ჩანაცვლება ექსელში
 • დოკუმენტის შენახვა
 • ბეჭდვის პარამეტრები

POWERPOINT 2016

 • სლაიდების შექმნა, წაშლა, დამალვა, გადაადგილება
 • გრაფიკული ელემენტების ჩასმა და მათი დამუშვება
 • სლაიდების დიზაინის გამოყენება
 • აუდიო მასალებისა და აუდიო ეფექტები
 • სპეცეფექტები: სლაიდიან სლაიდზე გადასვლისას და თავად სლაიდზე ტექსტის/სიმბოლოების გამოძახებისას
 • დროის მომართვის სხვადასხვა შესაძლებლობები
 • Hyperlink, Action
 • ჩვენებაზე გაშვება, პრეზენტაციის მართვა
 • პრეზენტაციის შენახვის სხვადასხვა ტიპების გამოყენება
 • ბეჭდვის პარამეტრები

OUTLOOK

 • წერილების დაგზავნა რამოდენიმე ადრესატთან (bcc და cc ს გამოყენება)
 • ფაილების მიმაგრება
 • წერილების დახარისხება
 • კონტაქტებთან მუშაობა
 • კალენდრის წარმოება

სწავლის ხანგრძლივობა 15 საათი

ღირებულება ერთი მსმენელისთვის ჯგუფში - 120 ლარი

ღირებულება ერთი მსმენელისთვის 2-3 კაციან ჯგუფში - 150 ლარი

ღირებულება ერთი მსმენელისთვის ინდივიდუალურად- 180 ლარი

Microsoft Project Professional 2013/2010. პროექტების მართვა
მოდული 1. პროექტების მართვის საწყისები, MS Project-ის ინტერფეისი
მოდული 2. დაგეგმვა. პროექტის თვისებების ინიციალიზაცია, დავალებათა იერარქიული სტრუქტურის შექმნა
მოდული 3. სამუშაო დროის მენეჯმენტი
მოდული 4. დაგეგმვა. კრიტიკული გზის მეთოდი
მოდული 5. დაგეგმვა, სხვა თვისებები
მოდული 6. პროექტის რესურსების დაგეგმვა
მოდული 7. პროექტის ოპტიმიზაცია
მოდული 8. პროექტის მიმდინარეობის შემოწმება
მოდული 9. პარამეტრების შერჩევა, ვიზუალური თვისებები
მოდული 10. სპეციალური პარამეტრები
მოდული 11. მულტიპროექტი

ჯგუფში -10  საათი
კურსის ღირებულება - 250  ლარი - არანაკლებ 4-5 მსმენელისა
კურსის ღირებულება - 300  ლარი - 2- 3  კაციან ჯგუფში
ინდივიდუალურად - 8 საათი: 400 ლარი

Microsoft Visio 2013/2010. დიაგრამები და გარფიკები
მოდული 1. Visio-ს შესაძლებლობები. დოკუმენტების შაბლონები და ფიგურები.
მოდული 2. კომპლექსური დიაგრამების შექმნა, ფიგურების მონაცემებთან მუშაობა.
მოდული 3. მრავალგვერდიანი დიაგრამები, პროექტები
მოდული 4. დაკავშირება გარე ობიექტებთან, მონაცემთა ვიზუალიზაცია
მოდული 5. დიაგრამების სხვადასხვა ტიპების გადახედვა

ჯგუფში - 8 საათი: 220 ლარი ერთი მსმენელისთვის
ინდივიდუალურად - 6 საათი: 300 ლარი

გაითვალისწინეთ! ხორციელდება კორპორატიული მომხმარებლებისთვის მსემენელთა მომზადება, როგორც ჩვენს ოფისში, ასევე ადგილზე მოსვლით, სპეციალურად თქვენი მოთხოვნებიდან გამომდინარე, შეიქმნება სპეციალიზირებული პროგრამა.

 • სავარაუდო თარიღი გასულია
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა დღის
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები