GE

წერეთლის 87, ზ კორპუსი,             ტელ: (+995 32) 237 19 39         ელფოსტა: ninovipicg@gmail.com 
პირველი სართული,                                  (+995) 593 61 82 12          ვებსაიტი: http://www.vipintellect.ge დიდუბე პლაზას მოპირდაპირედ          (+995) 551 19 61 10          ფეისბუქი: http://on.fb.me/YD5BjQ  ;  
თბილისი, საქართველო                                                                      

მეტი
სამშენებლო პროექტების მართვა
ღირებულება: 700 ლარი
პროგრამაზე რეგისტრაცია

,,VIP INTELLECT GROUP” გთავაზობთ ტრენინგ კურსს ,,სამშენებლო პროექტის მართვა“!

გაითვალისწინეთ: კორონავირუსის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით ოფისში შექმნილია ყველა პირობა, რაც დადგენილებით გვაქვს მითითებული, ვაწარმოებთ თერმოსკრინინს, ვავსებთ კითხვარს და იმ ყოველდღიურ მითითებებს რაც სავალდებულოა ჯანდაცვის ამინისტროსტრს ბრძანებით.

პროგრამის დასახელება: სამშენებლო პროექტების მართვა

ვისთვის არის აღნიშნული პროგრამა: პროგრამის მიზანია კვალიფიკაცის ამაღლება და პროფსეიონალური უნარების შესწავლა, მათთვის ვისაც სურს ცოდნის შეძენა უძრავ ქონების მენეჯმენტში განვითარების კუთხით. ასევე ვისაც მენეჯერული უნარები გააჩნია და უნდა დაეუფლოს სამშენებლო ბაზარზე უძრავი ქონების ტექნიკური მართვის პროექტების სპეციფიკაციებს, ტექნოლოგიებს, მართვის უნარებს და მართოს სხვადასხვა სამშენებლო პროექტები დროში, სივრცეში და საბაზრო მოთხოვნების შესაბამისად.

დაინტერესებული პირი უნდა ფლობდეს ექსელის საბაზო დონეს. 

ტრეინინგის თემატიკა: 

 • პროექტის გუნდის და რესურსების ფორმირება, ბიუჯეტის დაგეგმვა (ხარჯთაღრიცხვის და სამუშაოს ვადების გრაფიკის მომზადება)
 • პროექტის სპეციფიკიდან გამომდინარე შიდა სტრუქტურის გაწერა, დირექტორთა საბჭოსთან შეთანხმება და დამტკიცება
 • პროექტის მართვა კომპანიის ინტერესების შესაბამისად. მართვის პროცესში დანაზოგების გაკეთება
 • პროექტის შესრულების უზრუნველყოფა დაგეგმილი გრაფიკით და მაღალი ხარისხით
 • პროექტთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის მართვა
 • პროექტის ფარგლებში საჭირო ნებართვების მოპოვება
 • მთელი პროექტის განმავლობაში მოლაპარაკებების წარმოება პატრნიორებთან
 • დაქვემდებარებული თანამშრომლების მართვა (სწორი დავალებების მიცემა, რეგულარული უკუკავშირი, მოტივაციაზე და განვითარებაზე ზრუნვა)
 • პროექტის მსვლელობისას დროის, ხარჯებისა და სამუშაოს შესრულების მონიტორინგის შუალედური შედეგების განხილვა
 • მიმდინარე პროცესში წარმოშობილი პრობლემების გადაჭრა
 • პროექტის საერთაშორისო ზედამხედველებისათვის და დამკვეთისათვის პერმანენტული რეპორტების მომზადება/რევიზია და სხვა ნებისმიერი მოთხოვნილი დოკუმენტაციის მიწოდება დადგენილ ვადებში
 • პროექტის შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის საკითხების კანონთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა
 • კომპანიისთვის მომგებიანი პროექტების მოზიდვა

კურსდამთავრებულის უპირატესობანი:

სამშენებლო ობექტები, კერძოდ მშენებლობა, მისი ადმინისტრაციული მხარე, მშენებლობის ტექნლოგიური მხარე, მშენებლობის ფინანსური მხარე - მენეჯმენტის რგოლის არეალში, ასევე შეძლებენ სამშენებლო პროექტების დაგეგმვას და შედეგების ანალიზების განხორცელებას. მომავალი პროექტების თეორიულ და პრაქტიკულ შეფასებას წინასწარ. სამშენებლო ბიზნეს პროექტების შექმნას.

სრული პროგრამის ხანგრძლივობა: 12 ლექცია
კვირაში ჩატარდება 2/2 საათიანი ლექცია
ღირებულება: 700 ლარი

აქედან 2 ლექცია ჩატარდება გასვლითი პრაქტიკული სახის - საწარმოო ობიექტზე!

კურსის ბოლოს ჩატარდება დასკვნითი ტესტირება და გაიცემა სერტიფიკატი!

საუკეთესო კურსდამთავრებულებს გავუწევთ რეკომენდაციებს და მოთხოვნის შესაბამისად ხელს შევუწყოთ დასაქმებაში!

კურსს უძღვებიან: ლევან ნიკოლაიშვილი - პრაქტიკოსი ტრენერი, რომელიც ამჟამად მუშაობს 2 სხვადასხვა სამშენებლო კომპანიის გენერალური დირექტორის პოზიციაზე!

გაითვალისწინეთ! ხორციელდება კორპორატიული ტრეინინგის ჩატარება, სპეციალურად თქვენი მოთხოვნებიდან გამომდინარე, შეიქმნება სპეციალიზირებული პროგრამა!

პროგრამაზე რეგისტრაციისთვის გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრიციო ფორმა
 • სავარაუდო თარიღი აპრილი 2021
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა დღის
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები
მიმდინარე პროგრამები