GE
კურსები - Ms Office 2016; Microsoft Project Professional პროექტების მართვა; Microsoft Visio
,,VIP Intellect Group” გთავაზობთ Ms Office 2016; Microsoft Project Professional პროექტების მართვა; Microsoft Visio;
 
გაითვალისწინეთ: პროგრამებს უძღვებიან სერტიფიცირებული ტრენერები!
 
საოფისე პროგამების საბაზო კურსი
საბაზო კურსი გათვალისწინებულია მათთვის, ვინსც უკვე იცის ზემოთ ჩამოთვლილი პროგრამებიდან ძირითადი მასალა, ან უნდათ შეისწავლოს მხოლოდ WS Word და WS Excel, ან შეავსონ თავიანთი საბაზო ცოდნა, იმ პროგრამებით რომ ერკვეოდნენ საოფისე პროგრამებში სრულად.
 
სწავლის ხანგრძლივობა 15 - 1სთ -იან ლექცია
ღირებულება ერთი მსმენელისთვის ჯგუფში - 110 ლარი
ღირებულება ერთი მსმენელისთვის 2-3 კაციან ჯგუფში - 130 ლარი
ღირებულება ერთი მსმენელისთვის ინდივიდუალურად- 160 ლარი

საოფისე პროგრამების პროფესიონალური დონის კურსი! - Windows ; MS Word; MS Excel; MS PowePoint; MS Publisher; Adobe Reader; WinRar; Nero; Ashampo; MS Outlook; Internet.
 
კურსი განკუთვნილია: მათთვის, ვისაც სურს შეისწავლოს პროფესიონალურ დონეზე სრული საოფისე პროგრამები, რომელთაც უწევთ საქმის წარმოება, ნებისმიერი ტიპის დოკუმენტის შექმნა თანამედროვე სტანდარტებით. კურსი ითვალისწინებს კომპიუტერთან მუშაობისთვის აუცილებელ ელემენტების შესწავლა, რომლის დაუფლების შემდგომ მსმენელს შეუძლია გააგრძელოს პროფესიონალური კომპიუტერული პროგრამების შესწავლა სხვადასხვა მიმართულებით და სპეციალობით.
 
გაითვალისწინეთ: მეცადინეობების მსვლელობისას, მსმენელი ახალ ახსნილი მასალის დამუშავებაზე თავად მუშაობს პრაქტიკული სავარჯიშოების დახმარებით, როგორც ადგილზე, ასევე ექნება დავალებების სახით სახლში შესასრულებელი სავარჯიშოები, რაც კურსს ხდის მეტად პრაქტიკულს.
 
სრული კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ:
ოპერაციული სისტემის მოხმარებას, მისი ძირითადი პროგრამებით მუშაობას, ოპერაციული სისტემის ყველა ბრძანების გამოყენებას. ინფორმაციის ტიპების გარჩევას და მათ მარტივ ძებნას, როგორც კომპიუტერში ასევე ინტერნეტში. დამხმარე პროგრამების გამოყენებას ანტივირუსი, Adobe Reader, WinRar, Nero.ინფორმაციის გადასატან საშუალებებთან მუშაობას (მეხსიერების ბარათთან, ლაზერულ დისკთან), კომპიუტერის სხვადასხვა მომხმარებლის შექმნას და მათ დაცვას.
 
Word-ტექსტურ რედაქტორთან მუშაობას, მომართვას, ყველა საჭირო ბრძანების გამოყენებას, დოკუმენტის პარამეტრების მართვა, ტექსტის ფორმატირებას, დოკუმენტის შენახვის ტიპები, ამობეჭდვა, ფიგურებთან, ცხრილებთან, დიაგრამებთან კოლონტიტულებთან მუშაობა, მაკროსების გამოყენებას.
 
Excel-მომართვა ექსელის, არეალის დაფიქსირებას. რამდენიმე დოკუმენტთან ერთდროულად მუშაობას, დოკუმენტის პარამეტრების მართვა: ბეჭდვის ფუნქციის გამოყენება, ფაილის ფორმატებთან მუშაობა. ცხრილიზე მუშაობა, შიტზე მოქმედებები, მონაცემების ტიპები, ავტოშევსება, სიები ფილტრაცია, სორტირება, დიაგრამების აგება, conditional formating, ფორმულების sum, average count max min if, if+if sumif countif today day 360 weekday.
 
PowerPoint - სლაიდებთან მუშაობა, თემები გადასვლის ეფექტები და დროის მართვა, ფიგურები და მათზე მოქმედებები, Hyperlink, Action, პრეზენტაციის შენახვის სხვადასხვა ტიპების გამოყენება, ამობეჭდვა, გაფორმება მუსიკით და ვიდეო რგოლით, ფოტო ალბომის შექმნა.
 
Publisher გამოყენება: საგამომცემლო სამუშაოების შექმნა
ინტერნეტი: ინფომაციის მოძიება გადმოწერა , სხვდასხვა ფასდაკლების ვებ გვერდზე რეგისტრაცია და მოხმარება , ელექტრონული ფოსტის რეგისტრაცია, კალენდრი გამოყენება Outlook Expres-ის მოხმარება.

დამხმარე მოწყობილობებთან მუშაობა, სკანერი, პრინტერი, ვიდეო თვალი, პროექტორი.

სწავლის ხანგრძლივობა – 24 ლექცია
ღირებულება ერთი მსმენელისთვის ჯგუფში თვეში - 100 ლარი
ღირებულება ერთი მსმენელისთვის 2-3 კაციან ჯგუფში თვეში - 120 ლარი
ღირებულება ერთი მსმენელისთვის ინდივიდუალურად თვეში - 140 ლარი
 
Microsoft Project Professional 2013/2010. პროექტების მართვა
მოდული 1. პროექტების მართვის საწყისები, MS Project-ის ინტერფეისი
მოდული 2. დაგეგმვა. პროექტის თვისებების ინიციალიზაცია, დავალებათა იერარქიული სტრუქტურის შექმნა
მოდული 3. სამუშაო დროის მენეჯმენტი
მოდული 4. დაგეგმვა. კრიტიკული გზის მეთოდი
მოდული 5. დაგეგმვა, სხვა თვისებები
მოდული 6. პროექტის რესურსების დაგეგმვა
მოდული 7. პროექტის ოპტიმიზაცია
მოდული 8. პროექტის მიმდინარეობის შემოწმება.
მოდული 9. პარამეტრების შერჩევა, ვიზუალური თვისებები
მოდული 10. სპეციალური პარამეტრები
მოდული 11. მულტიპროექტი

ჯგუფში -10 საათი: 250 ლარი ერთი მსმენელისთვის
ინდივიდუალურად - 8 საათი: 400 ლარი
 
Microsoft Visio 2013/2010. დიაგრამები და გარფიკები
მოდული 1. Visio-ს შესაძლებლობები. დოკუმენტების შაბლონები და ფიგურები.
მოდული 2. კომპლექსური დიაგრამების შექმნა, ფიგურების მონაცემებთან მუშაობა.
მოდული 3. მრავალგვერდიანი დიაგრამები, პროექტები
მოდული 4. დაკავშირება გარე ობიექტებთან, მონაცემთა ვიზუალიზაცია
მოდული 5. დიაგრამების სხვადასხვა ტიპების გადახედვა

ჯგუფში - 8 საათი : 220 ლარი ერთი მსმენელისთვის
ინდივიდუალურად - 6 საათი : 300 ლარი

გაითვალისწინეთ! ხორციელდება კორპორატიული მომხმარებლებისთვის მსემენელთა მომზადება, როგორც ჩვენს ოფისში, ასევე ადგილზე მოსვლით, სპეციალურად თქვენი მოთხოვნებიდან გამომდინარე, შეიქმნება სპეციალიზირებული პროგრამა.
  • სავარაუდო თარიღი გასულია
  • ჩატარების ადგილი თბილისი
  • სწავლების ენა ქართული
  • სწავლის ფორმა საღამოს
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები
მიმდინარე პროგრამები