GE
ტრეინინგები HR მენეჯმენტსა და მომსახურების სტანდარტებში
,,VIP Intellect Group“ გთავაზობთ ტრეინინგებს - HR მენეჯმენტსა და მომსახურების სტანდარტებში.
 
ტრენინგებს ატარებენ სხვადასხვა წარმატებული კომპანიიდან მოწვეული მენეჯერები, რომლებიც გამოცდილი ტრენერები არიან!
 
ასევე გთავაზობთ შემდეგ ტრენინგებს:
HR ადამიანური რესურსების მართვის თანამედროვე ტექნოლოგიები 
მომსახურების სტანდარტები - ,,service +“;
გაყიდვების მართვა და ეფექტური მომსახურება
 
ტრენინგები გათვალისწინებულია როგორც კორპორატიული მომხმარებლისთვის, ასევე ფიზიკური პირებისთვის!
 
კორპორატიული ტრენინგის ჩატარების შემთხვევაში, ვითვალისწინებთ უშუალოდ თქვენს მოთხოვნას. შესაბამისად, სასწავლო კურსი ჩატარდება უშალოდ თქვენი ორგანისაზიის მოთხოვნისა და სპეციფიკიდან გამომდინარე, ტრენინგის ჩატარება შესაძლებელია როგორც თბილისში ასევე სხვა ქალაქებში!
 
,,VIP Intellect Group “ -  ენდეთ,  წარმატებულ 18 წლიან გამოცდილებას!

 
ტრეინინგები მიმდინარეობს ინტერაქციული სწავლების სტილში ,,case study,, ფორმატით; აერთიანებს თეორიული ინფორმაციის გადაცემას პრეზენტაციის ფორმით და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება/განმტკიცებაზე ორიენტირებულ ინდივიდუალურ და გუნდურ სავარჯიშოებს, სტრატეგიულ ბიზნეს სიმულაციებსა და საქმიან თამაშებს. სასწავლო პროგრამის შედეგად, ვირტუალური “სტრატეგიული ბიზნეს თამაშების” გამოყენებით, შეიძენთ და დახვეწთ ბიზნეს საქმიანობის წარმოების უნარ-ჩვევებს.
 
HR ადამიანური რესურსების მართვის თანამედროვე ტექნოლოგიები

პროგრამის ხანგრძლივობა: 16 საათი
პროგრამის ღირებულება: 350 ლარი
 
ტრენინგის მიზნი:
 
 • მმართველობითი საქმიანობების დაგეგმარების პრინციპების გაცნობა:
 • სამუშაოს შესრულების მართვის გაუმჯობესება, მოტივაციის სისტემების გამოყენების გზით;
 • შესრულებული სამუშაოს სისტემური შეფასება, ორგანიზაციულ მიზნებთან მიმართებაში;
 • კომპეტენციების მოდელების ფორმირება, კარიერული რუქების შესაქმნელად;
 • ხელმძღვანელობასა და დაქვემდებარებულ თანამშრომლებს შორის ეფექტური კავშირის უზრუნველყოფა;
 • ეფექტური მენეჯმენტისა და თვითმენეჯმენტის უნარ-ჩვევების განვითარება;
  პერსონალის მოტივირების, მიზნისკენ მიმართვის, ეფექტური მართვის, ლიდერობის უნარების განვითარება.
ტრენინგი განკუთვნილია:  ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში პროფესიული ცოდნის მიღების მსურველებისთვის; შერჩევის, განვითარების და სხვ. მენეჯერებისთვის; 
 
პროგრამის დასახელება:  მომსახურების სტანდარტები  - service +

პროგრამის ხანგრძლივობა: 16 საათი
პროგრამის ღირებულება: 350 ლარი
ტრეინინგები მიმდინარეობს ინტერაქციული სწავლების სტილში “casestudy” ფორმატით, აერთიანებს თეორიული ინფორმაციის გადაცემას პრეზენტაციის ფორმით და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება/განმტკიცებაზე ორიენტირებულ ინდივიდუალურ და გუნდურ სავარჯიშოებს, ტრატეგიულ ბიზნეს სიმულაციებს და საქმიან თამაშებს.
 
ტრენინგის მიზანი:
 • წარმატებული კომუნიკაციის წრმოებისათვის აუცილებელი უნარების განვითარება
 • საუბრის  მართვის ფსიქოლოგიური ტექნიკების შესწავლა
 • შრომითი მოტივაციის მაქსიმალიზაცია
 • გუნდური მუშაობის უნარების განვითარება
თემები:
 • მომსახურების ტექნიკები
 • კლიენტის ქცევის მართვა
 • საუბრის სტიმულირების მეთოდები
 • გუნდი და გუნდური მუშაობის უნარები
 • მიზნის დასახვის და მიღწევის სტრატეგიები
 • გავლენის ფსიქოლოგია  კომუნიკაციებში
შედეგები:
მომსახურების სტანდარტების ამაღლება, 
წარმატებული კომუნიკაციისათვის სავალდებულო უნარ ჩვევების გამომუშავება.
 
პროგრამის დასახელება:   გაყიდვების მართვა და ეფექტური მომსახურება
პროგრამის ხანგრძლივობა: 16 საათი
პროგრამის ღირებულება: 350 ლარი
 
კურსის მიზანი:
 • გაყიდვების მოქმედ მენეჯერებსა და თანამშრომლებს,
 • დაეხმაროს გაყიდვების შედეგების გაუმჯობესებაში და კლიენტებთან გრძელვადიანი,
 • მომგებიანი ურთიერთობის ჩამოყალიბება/შენარჩუნებაში;
 • ტრენინგში გამოყენებულია (NLP) უახლესი ტექნიკები;
 • სავარაუდო თარიღი გასულია
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა საღამოს
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები
მიმდინარე პროგრამები