GE
ტრენინგ-კურსი მენეჯმენტში - ეფექტური მართვის ტექნიკები
ღირებულება: 400 ლარი
,,VIP INTELLECT GROUP” წარმატებულ წელს გისურვეთ და გთავაზობთ ტრენინგ კურსს მენეჯმენტში - ,,ეფექტური მართვის ტექნიკები”!
 
პროგრამის დასახელება: ,,ეფექტური მართვის ტექნიკები“ თანამედროვე მენეჯერებისთვის!
 
ვისთვის არის აღნიშნული პროგრამა?
მოქმედი და დამწყები მენეჯერებისთვის, ვისაც სურს თანამედროვე მართვის ტექნიკები გაიზიაროს და ეფექტური გახადოს მართვის მეთოდები.
 
კურსის შედეგი:
ტრენინგის მონაწილეები ისწავლიან, თუ  როგორ მიაღწიონ დასახულ მიზანს და შეინარჩუნოს გუნდის კეთილგანწყობა.
 
პროგრამა დაფუძნებულია სწავლების ინტერაქტიულ პრინციპზე: ცოდნის შეძენა (სემინარი, მცირე ლექცია), უნარების განვითარება (სავარჯიშოები, თამაშები) და ცვლილება დამოკიდებულებებში (განხილვები, დისკუსია, დებატები).
 
ტრეინინგის თემატიკა:
ფასეულობების განსაზღრა - 2 საათი
გუნდის მართვა - 10 საათი
ბიზნეს კომუნიკაცია - 8 საათი
დროის მართვა - 2 საათი
ორგანიზაციული კულტურა და ერთგულება - 2 სთ
 
ფასეულობათა განსაზღვა:
 • რა არის მენეჯმენტი და რა ფასეულობებს ქმნიან მენეჯერები?
 • დავჩექინდეთ, სად ვართ ამჟამად?
 • ლიდერი VS მენეჯერი
 • ქეისების განხილვა
 • შეჯამება: ახალი რა გავიგე, რასაც პრაქტიკაში გამოვიყენებ?
გუნდის მართვა:
 • რა გვჭირდება გუნდის სწორად მართვისათვის?
 • რა ძირითად ფაქტორებზეა დამოკიდებული პერსონალის კმაყოფილება/უკმაყოფილება
 • სავარჯიშო - „მოიპოვე მარკერი“
 • ფსიქოლოგიური ფაქტორები მართვის პროცესში: სუბიექტური აღქმა და რეალობა.
 • პრაქტიკული სავარჯიშოები და ქეისების განხილვა.
 • ორგანიზაციული კონფლიქტები და მისი მართვის გზები
 • ერიკ ბერნის ტრანზაქციული ანალიზი და პრაქტიკული სავარჯიშო
 • ქცევითი სტრატეგიები და კილმანის ტესტი.
 • მოტივაცია: შინაარსობრივი და პროცესუალური თეორიები.
 • მოტივაციის სავარჯიშო: „3 ქეისი“
 • აქტივობა: გუნდების მიერ სამოტივაციო პოლიტიკის ჩამოყალიბება
 • შესრულებული სამუშაოს შეფასება/ მეთოდები
 • ფუნქციების დელეგირება: job description-ის წერა
 • კადრების შესარჩევად სწორი გასაუბრების პროცესის წარმართვა
 • გასაუბრება: მოდელირებული სიტუაციები
 • ბიზნეს პროცესების კვარტალური დაგეგმარება - მენეჯმენტი მიზნების მიხედვით
 • შეჯამება: ახალი რა გავიგე, რასაც პრაქტიკაში გამოვიყენებ?
ბიზნეს კომუნიკაცია:​​​​​​​
 • ეფექტური კომუნიკაციის ტიპები
 • ბიზნეს მოლაპარაკების ტექნიკები
 • სავარჯიშო: „ფორთოხალი“
 • ეფექტური უკუკავშირის განხორციელება თანამშრომლებთან;
 • როგორ ვისწავლოთ თანამშრომლების მოსმენა?
 • ინტელექტის ორი მიმართულება: IQ და EQ (ზოგადი და ემოციური ინტელექტი)
 • სხეულის ენა;
დროის მართვა:
 • დროის მხარჯველების განსაზღვრა;
 • პრიორიტებების განსაზღვრა - საიდან დავიწყოთ?
 • დროის მართვის ეფექტური მოდელი
 ტრეინინგის შეჯამება:​​​​​​​
 • რატომ ვარ უკეთესი ლიდერი?
 • რატომ შემიძლია გუნდის უკეთესად მართვა?
 • რატომ შემიძლია უკეთესი ბიზნეს კომუნიკაციის წარმოება?
სრული პროგრამის ხანგრძლივობა: 24 საათი
კურსის ღირებულება: 400 ლარი
 
ტრენერი: 9-წლიანი პრაქტიკული მენეჯერული გამოცდილება, ბიზნეს  და არასამთავრობო სექტორში. 4 წელია წარმატებით ისწავლება მისი საავტორო პროგრამა მოქმედი და მომავალი მენეჯერებისთვის სხვადასხვა ორგანიზაციაში. ამჟამად, სს „სილქნეტის“ HR დეპარტამენტის სპეციალისტი და ტრენერია.
 
გაითვალისწინეთ! ხორციელდება კორპორატიული ტრეინინგის ჩატარება, სპეციალურად თქვენი მოთხოვნებიდან გამომდინარე, შეიქმნება სპეციალიზირებული პროგრამა!
 • სავარაუდო თარიღი გასულია
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა საღამოს
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები
მიმდინარე პროგრამები