ხატვის ხერხები, რომლებიც ხატვის პროცესს გაგიადვილებთ