GE

აღმაშენებლის 172                ტელ: (+995) 32 251 47 30         ელ-ფოსტა: bdc.academy@gmail.com   
გარსევანიშვილის 7                        (+995) 593 00 06 84         ვებ-გვერდი: http://www.bdc-academy.ge
თბილისი, გორი, საქართველო    (+995) 593 25 25 08

მეტი
ოფის-მენეჯმენტის შემსწავლელი პრაქტიკული კურსი დასაქმების პერსპექტივით + PR-ის კურსი უფასოდ!
ოფის-მენეჯმენტის შემსწავლელი პრაქტიკული კურსი თბილისსა და გორში შემდგომში დასაქმების პერსპექტივით.
 
საზოგადოებასთან ურთიერთობა PR უფასოდ!
 
საკვალიფიკაციო პროგრამა გათვლილია იმ პირებზე, რომელთაც სურვილი აქვთ იმუშაონ ორგანიზაციებში ოფისის თუ ადმინისტრაციულ მენეჯერებად.

ოფის-მენეჯმენტის მიზანი და არსი:
 • თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებით ორგანიზაციის მართვა, ორგანიზაციული მენეჯმენტი;
 • ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებები და ფუნქციები;
 • პერსონალის მოტივაცია და ორგანიზაციული კულტურა;
 • საქმის წარმოება;
 • გაყიდევბის ხელოვნება;
 • კომპანიის ორანიზაციული სამართლებრივი ფორმები;
 • პერსონალის  შეჩევისას  გასათვალისწინებელი  მოთხოვნები;
 • მენეჯერთა მომზადების ზოგიერთი პრობლემა, კადრების შერჩევა;
 • შესრულებული სამუშაოს კადრების განვითარება და ტრეინინგები;
 • პრაქტიკული რჩევები მენეჯერებს;
 • კარიერის მენჯმენტი, საშტატო გადაადგილება და  კადრების დენადობა;
 • დროის ეფექტური მართვის თანაედროვე მეთოდები;
 • ოფის მენეჯერის უნარ–ჩვევები;
 • დოკუმენტთა კლასიფიკაცია მათი იურიდიული და პრაქტიკული დანიშნულება;
 • საქმიანი ქაღალდების შედგენა გაფორმება,კონტრაქტები და შინაგანაწესი;
 • ინოვაციური მენეჯმენტ საკადრო მუშაობაში;
 • დოკუმენტთარეგისტრაციის გავრცელებული ფორმები;
 • მედია და ინტერნეტ განცხადებების მომზადება;
 • საქმიანი შეხვედრები ორგანიზაციებთან;
 • ურთიერთობა, მოლაპარაკების მენეჯმენტი,ორგანიზაციული კონფლიქტები.
 • პროფესიული სტრესი.
 • ივენთ მენჯმენტი,
 • რეკლამის ეფექტურობა,
 • დოკუმენტ–ბრუნვის ორგანიზირება, საბუთების წარმოება, ფინანსური მენეჯმენტი, საოფისე მასალების და მომსახურების ბიუჯეტირება.
 • პრო–ფორმა, ინვოისი.ბიზნეს გეგმის შედგენა,არსი და მისი ფინანსური ასპექტები
 • დროის მენეჯმენტი,
 • ორგანიზაციის დაპროექტება,
 • იფორმაციული ტექნოლოგიები, მენეჯმენტის საფუძვლები, სამუშაოს აღწერა და ანალიზი,
 • დოკუმენტურ ინფორმაციასთან მუშაობის კულტურა, თანამედროვე საქმის წარმოება, ეტიკეტი, ელექტრონული ოფისი,გასაუბრების ტექნიკა,
 • საქმიანი ქაღალდების შედგენა და გაფორმება;
 • დელეგაციის მიღება;
 • მდივან–რეფერენტის შრომის ორგანიზაცია;
 • ორგანიზაციის დაპროექტება;
 • ბიზნეს გეგმის შედგენა და ფინანსური ასპექტები;
 • პრაქტიკული გაკვეთილები, დავალების აღწერა და ანალიზი.
გადმოგეცემათ უახლესი მასალები.
კურსის ხანგრძლივობა შეადგეს თვე ნახევარს.
 
წარმატებული კურს დამთავრებულები იქნებიან უზრუნველყოფილი სამუშაო ადგილებით.
 
კურსი მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეობას. მიღება მიმდინარეობს წინასწარი რეგისტრაციის საფუძველზე.
 
გაიცემა სერტიფიკატი და პროფესიული დიპლომი.
პროგრამაზე რეგისტრაციისთვის გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრიციო ფორმა
 • სავარაუდო თარიღი აპრილი 2019
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა საღამოს
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები
მიმდინარე პროგრამები