GE

ჰოლბრუკის ქ. II სად                   ტელ: (+995 32) 227 36 01                  ელ.ფოსტა: ilcposta@gmail.com
ვაჟა ფშაველას გამზირი 2ა                    (+995) 595 42 49 89                 ვებ-გვერდი: http://www.ilc.ge
თბილისი, საქართველო                 

მეტი
საგადასახადო კოდექსისა და კანონმდებლობის შემსწავლელი კურსი
ღირებულება: 400 ლარი
პროგრამაზე რეგისტრაცია
აიელსი გთავაზობთ საგადასახადო კოდექსისა და კანონმდებლობის შემსწავლელ კურსს.

საგადასახადო კოდექსისა და კანონმდებლობის შემსწავლელი გაძლიერებული კურსი, ჯგუფში მხოლოდ 4-5 მოსწავლე, (თეორიისა და პრაქტიკის შერწყმით - მოქმედი და დამწყები ბუღალტრებისთვის).
 
ჩვენი კურსი დაგეხმარებათ კარგად გაერკვეთ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის ყველა ნიუანსში, პრაქტიკულ მაგალითებზე შეისწავლოთ ყველა მუხლის მოქმედების არეალი.
 
კურსს წარუძღვება მირიან გაბუნია - მას საჯარო სამსახურში ხანგრძლივი მრავალფეროვანი  პრაქტიკული გამოცდილებით, საგადასახადო აუდიტის სფეროში ერთ-ერთი აღიარებული აუდიტორი, საგადასახადო და დაბეგვრის სფეროში მას იცნობენ, როგორც მაღალი კვალიფიკაციის მქონე აუდიტორს. განათლების სამინისტროს აუდიტორული დეპარტამენტის მოქმედი აუდიტი. მირიან გაბუნიას ასევე გააჩნია მოსწავლეებთან მუშაობის პრაქტიკული გამოცდილება.
 
კურსის პროგრამა:
 • კონკრეტული საქმეების, პრაქტიკული ამოცანების და სიტუაციურ მაგალითებზე განხილული იქნება საქართველოს ახალი საგადასახადო კოდექსი და მისი ნოვაციები;
 • საგადასახადო კოდექსი განხილული  იქნება ცვლილებამდე და ცვლილებების ჩათვლით;
 • გადასახადების მიხედვით, კოდექსის მუხლების შესაბამისად, განხილულ იქნება ყველა სახის გადასახადისა და მოსაკრებლების არსი;
 • ყველა ასპექტში იქნება განხილული ამა თუ იმ გადასახადზე რისკის მატარებელი ან ბუნდოვანი ჩანაწერი;
 • საგადასახადო ორგანოების მხრიდან განხორციელებული დარიცხვის პრაქტიკის მიხედვით განხილულ იქნება მაგალითები და ასეთ დროს საჭირო მიდგომა;
 • განხილული იქნება კაზუსები და საგადასახადო დავების პრაქტიკა;
 • განხილულ იქნება მსმენელების მიერ წარმოდგენილი მაგალითები, ასევე პრაქტიკაში საწარმოების მიერ დაშვებული დარღვევები და ამ მაგალითების შესაბამისად დავების განმხილველი ორგანოების მხრიდან მიდგომები გამოტანილი გადაწყვეტილებების დამოწმებით, აგრეთვე უახლოესი მანუალების (სიტუაციური სახელმძღვანელო) შესაბამისად;
 • განხილულ იქნება საგადასახადო კოდექსთან დაკავშირებული სხვა საკანონმდებლო ნორმატიული აქტები და მათი გავლენა გადასახადებზე;
 • კურსებზე იქნება განხილული საქონლის, კაპიტალის, სახმარი ღირებულების, თვითღირებულების და სხვა საკითხები, რაც აუცილებელია საწარმოო ძალებისა და წარმოებითი ურთიერთობის ზოგადი წარმოდგენისათვის;
მიიღებთ მაღალკვალიფიკაციურ კონსულტაციებს და პრაქტიკულ რჩევებს თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერი სირთულის საკითხებზე.
 
ყველა ლექცია მოიცავს თეორიულ მასალასა და პრაქტიკულ ამოცანას. ლექციები ინტერაქტიურია მოიცავს კითხვა-პასუხის ფორმატს.
 
შეგახსენებთ რომ თანხის გადახდა შესაძლებელია ორ ეტაპად.

კურსის ბოლოს ტესტირების საფუძველზე გაიცემა ევროპული სტანდარტის ორენოვანი სერტიფიკატი.
 
მობრძანდით აიელსში! კმაყოფილი დარჩებით!
 
კურსის ხანგრძლივობა: 40 საათი
ლექციის ხანგრძლივობა: 2 საათი
ლექციები გაიმართება კვირაში სამჯერ
კურსის ღირებულება: 400 ლარი
პროგრამაზე რეგისტრაციისთვის გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრიციო ფორმა
 • სავარაუდო თარიღი აპრილი 2019
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა საღამოს
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები
მიმდინარე პროგრამები