GE

ლიზა ნაკაშიძე-ბოლქვაძე ქუჩა N8     ტელ.: (+995) 577 38 46 51     ელ.ფოსტა: myeduhous@gmail.com
თბილისი, საქართველო                                   (+995) 579 73 08 93     fb: facebook.com/myeduhous/

მეტი
აქცია - ინტელექტუალური სფეროს განვითარების დარღვევები ბავშვებში და ინკლუზია - ონლაინ კურსი
ღირებულება: 150 ლარი
პროგრამაზე რეგისტრაცია

ტრენინგების ცენტრი „ფსიქოლოგიური განათლების სახლი PETC“ გთავაზობთ აქციას ონლაინ სასერტიფიკატო კურსზე - „ინკლუზიური განათლების თეორიული და პრაქტიკული მეთოდოლოგია“.

მიმდინარე აქციის ფარგლებში, ტრენინგის ღირებულების 400 ლარის ნაცვლად თქვენ გადაიხდით მხოლოდ 150 ლარს! ხოლო მეგობართან ერთად რეგისტრაციის შემთხევაში 130 (თითო მათგანი)

ტრენინგი ჩატარდება ონლაინ აუდიტორიაში, სოციალური ქსელების მეშვეობით, გუგლ მიტის  პლატფორმაზე, დისტანციურად - კითხვა პასუხის რეჟიმში.

ონლაინ აუდიტორიაში ვიწვევთ როგორც საქართველოს, ასევე საქართველოს საზღვრებს გარეთ მცხოვრებ დაინტერესებული პირებს! 

კურსი დაგეგმილია მსმენელზე ინდივიდუალურად მორგებული  გრაფიკით. 15 აკადემიური საათი  გადანაწილდება დღეში 1:30 საათიანი ლექციებით.
 
სწავლება დაიწყება: 

I ჯგუფი -  13 ივნისი
II ჯგუფი - 20 ივნისი
III ჯგუფი - 27 ივნისი
IV ჯგუფი - 4 ივლისი

სურვილის შემთხვევაში მსმენელს გადაეცემა ორენოვანი - ქართულ-ინგლისური ლიცენზირებული სერტიფიკატი, რომელიც აპრობირებულია როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორში.

სერტიფიკატის რეგისტრაციის საფასურია 20 ლარი 

სერტიფიკატი გადმოგეცემათ იმეილის საშუალებით!

ტრენინგს წაუძღვება ფსიქოლოგი, სერტიფიცირებული არტ-თერაპევტი , ქოუჩი, NLP პრაქტიკოსი , ტრენერი  თეა მუყმანიანი

ტრენინგის მოდულის ელექტრონული ვერსია გადმოგეცემათ უფასოდ!

„ფსიქოლოგიური განათლების სახლი P E T C“ არის ტრენინგების ცენტრი, რომელსაც:

 • „P E T C“ ჰყავს პროფესიონალი ფსიქოლოგები, რომლებსაც აქვსთ 10-წლიანი მუშაობის გამოცდილება;
 • „P E T C“ მოწვეული ჰყავს პროფესიონალი ტრენერები, რომლებიც მუდმივად მუშაობენ თანამედროვე ტრენინგების მოდულებზე, რაც მორგებულია მსმენელის ინტერესებზე და შემდეგი დასაქმების პერსპექტივაზე;
 • „P E T C“ ფსიქოლოგიურ განათლების სახლს მსმენელს, მისთვის სასურველ კითხვებზე აქვს პასუხები და რეკომენდაციები ფსიქოლოგიაში;
 • „P E T C“ მსმენელებს საშუალება ეძლევათ წარმატებით დასაქმდნენ როგორც საჯარო, ასევე კერძო სამსახურში, რადგან მიღებული ცოდნა საშუალებას აძლევთ მათ იყვნენ წარმატებულები;
 • „P E T C“ მსმენელს არ მოეთხოვება საბაზისო ცოდნა ფსიქოლოგიაში;
 • „P E T C“ ეს არის სასწავლო და კომფორტული გარემო მსმენელებისთვის;
 • „P E T C“ მთავარი პრიორიტეტია, მსმენელს მისცემს საშუალებას იყოს წარმატებული და პროფესიონალი.

ინკლუზია გულისხმობს, რომ მიუხედავად ინდივიდუალური გამოწვევებისა, ყველა მოსწავლეს აქვს წვდომა სწავლასა და ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე. წარმატებული სწავლება მოიცავს ყველა ადამიანს და წარმოაჩენს თითეული მათგანის წვლილს სწავლის პროცესში. შესაბამისად, ინკლუზია ყველა ადამიანის ინტერესის სფეროშია და თითოეული მოსწავლის უნიკალური წვლილი ერთნაირად მნიშვნელოვანია.

ტრენინგზე დამსწრეთათვის განსაკუთრებული მოთხოვნები არ გვაქვს და განკუთვნილია ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის!

ტრენინგის მოდული მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

ჩვილობის, ბავშვობისა და მოზარდობის ასაკის ძირითადი დარღვევები:

 • ბავშვის ფსიქიკური ფუნქციების და უნარების ნორმალური განვითარების კანონზომიერება და დარღვევა
 • ბავშვის განვითარების ასაკობრივი თავისებურებები
 • ფიზიკური განვითარების სფერო
 • კოგნიტური განვითარების სფერო
 • ემოციური და სოციალური განვითარების სფერო

ინტელექტუალური სფეროს განვითარების დარღვევები, მახასიათებლები, მიზეზები და ძირითადი პრობლემები

 • გონებრივი ჩამორჩენის დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები
 • ინტელექტუალური სფეროს განვითარების დარღვევების დონეები
 • მსუბუქი,გონებრივი ჩამორჩენილობა
 • საშუალო გონებრივი ჩამორჩენილობა
 • ძლიერი გონებრივი ჩამორჩენილობა
 • მძიმე გონებრივი ჩამორჩენილობა
 • ჰიდროცეფალია
 • ცერებრული დამბლა
 • ეპილეფსია
 • ნაყოფის ალკოჰოლური სინდრომი
 • ტიკუტი აშლილობა
 • დაუნის სინდრომი
 • როგორ დავეხმაროთ გონებრივი ჩამორჩრნის მქონე ბავშვს?
 • როგორ ვასწავლოთ გონებრივი ჩამორჩენის დროს ბავშვს?

აუტიზმის კლინიკური ნიშნები

 • აუტიზმის გამომწვევი მიზეზები
 • აუტიზმის გავლენის სფეროები
 • აუტიზმის გამოვლენის ასაკი და სიპტომები

მეტყველების და კომუნიკაციის დარღვევა აუტიზმის დროს

 • სენსორული რეაქციის საწინააღმდეგო ნიშნები
 • გონებრივი უნარების არათანაბარი განვითარება აუტიზმის დროს
 • ცვლილებებისადმი რეზისტენტობა და აუტიზმი
 • ემოციური სფეროს და ქცევის პრობლემები
 • როგორ ვასწავლოთ აუტიზმის მქონე ბავშვს?
 • აუტიზმის მქონე ბავშვებისათვის ხელშემწყობი გარემოს შექმნა საბავშვო ბაღში
 • დაშორებით გამოწვეული შფოთვითი აშლილობა
 • დეპრესია და პოსტტრამული მდგომარეობა ბავშვბში

ადაბტაციური ფუნქციების თანხლები დარღვევები:სააზროვნო სფერო,სოციალური უნარები,პრაქტიკული უნარჩვევები

 • ვერბალური დასწავლის დარღვევა
 • მეტყველების დარღვევა
 • რა არის დისლექცია
 • მათემათიკური უნარის განვითარების დართვევა
 • წერის უნარის განვითარების დარღვევა
 • დასწავლის უნარის დაქვეითება
 • კომუნიკაციის დარღვევები
 • ენაბორძიკობა

ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი,რა არის და რითი ხასიათდება ADHD სინდრომი?

 • ყურადღების დეფიციტი ჰიპერაქტივობის გარეშე
 • ყურადღების დეფიციტი იმპულსურობისა და ჰიპერაქტივობის თანხლებით
 • რითი ხასიათდება ADHD-ის სინდრომი?
 • ADHD -ის კლასიფიკაცია და კლინიკური ნიშნები
 • რა ძირითადი პრობლემები გვხვდება ADHD -ის შემთხვევაში?
 • რა უნდა გავითვალისწინოთ ADHD-ის მქონე ბავშვებთან ურთიერთობისას

ოპოზიციურ დევიაციური ქცევის დარღვევა (ODD)

 • გამომწვევი მიზეზები და ფაქტორები
 • ქცევითი აშლილობა ოხოლოდ ოჯახურ გარემოში
 • არასოციალიზირებული ქცევითი აშლილობა
 • რთული ქცევის მართვა ABA თერაპია
 • დადებითი განმტკიცება
 • წერის სტრატეგიები
 • კითხვის სტრატეგიები
 • ბაზისური არითმეტიკული სწავლების სტრატეგიები
 • ზოგადი ინფორმაცია ინკლუზიური განათლების შესახებ
 • ვინ შეიძლება იყოს სპეციალური საგანმანათლებლი საჭიროების მქონე მოსწავლე
 • რა არის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროება
 • სპეციალური მასწავლებლის სამუშაო მეთოდოლოგია
 • ინტერვიუ მშობელთან, მბავშვთან, მასწავლებელთან
 • ეფექტური მუშაობა მშობლებთან

სსსმ მოსწავლის აკადემიური და სოციალური მიღწევების შეფასება,ძლიერი და სუსტი მხარეების განსაზღვრა

 • პორთფოლიო
 • Smart მახასიათებლის განსაზღვრა
 • ეროვნულიი სასწავლო გეგმა და მისი მოდიფიკაციები
 • რა არის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა (ისგ) გრძელვადიანი და მოკლევადიანი მიზნების განსაზღვრა, მიზნის მიღწევის ინდიკატორები და საშუალებები.
 • ბავშვის ასაკობრივი განვითარება :აღქმა, ყურადღება,აზროვნება, მეტყველება, ფანტაზია,ფიზიკური განვითარება,კოგნიტური განვითარება,ფსიქო სოციალური განვითარება

პეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის განათლების რეგულირება

 • რესურსები და სტრარეგიები
 • სასწავლო გეგმის აკომედაცია
 • სასწავლო გეგმის მოდიფიკაცია
 • სწავლების მულტიმოდალური მეთოდი
 • სწავლების მეთოდები
 • შედეგზე ორიენტირებული განათლება
 • აღზრდის სხვადასხვა სტრატეგიები
 • გარდატეხის ასაკის თავისებურებები
 • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის ოჯახში არსებული ძირითადი პრობლემები

ტრენინგზე მოსახვედრად აუცილებელია წინასწარ დარეგისტრირდეთ ქვემოთ მითითებულ სარეგისტრაციო ბმულზე ელექტრონულად (ელ. ფოსტაზე გამოაგზავნოთ თქვენი მონაცემები: სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი) 

თქვენი განაცხადის გასააქტიურებლად, მიმდინარე აქციის ფარგლებში საჭიროა, მოახდინოთ ტრენინგის რეგისტრაციის საფასურის (30 ლარის) ანგარიშსწორება

მითითებულ საბანკო ანგარიშზე:

 • ს.ს.„საქართველოსბანკი“, GE37BG0000000101390073,
 • მიმღები: ი/მ რევაზი ფოცხვერაშვილი

(ტრენინგცენტრი ფსიქოლოგიური განათლების სახლი)

რაოდენობა შეზღუდულია! ასაკი შეუზღუდავი!

პროგრამაზე რეგისტრაციისთვის გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრიციო ფორმა
 • სავარაუდო თარიღი ივლისი 2024
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა დისტანციური
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები
მიმდინარე პროგრამები