GE
„როგორ გავხდე კარგი მშობელი“ - უფასო კურსი
ღირებულება: 75 ლარი

ტრენინგების ცენტრი „ფსიქოლოგიური განათლების სახლი PETC“ იწყებს გრანდიოზულ აქციას ფსიქოლოგიაში - „როგორ გავხდე კარგი მშობელი“

ყურადღება!!! დარეგისტრირდით აქციის ფარგლებში და მიიღეთ ტრენინგზე  დასწრების 325-ლარიანი ვაუჩერი!

 შესაბამისად, ტრენინგის ღირებულების 400 ლარის ნაცვლად თქვენ გადაიხდით მხოლოდ ტრენინგზე რეგისტრაციის საფასურს 75 ლარს!

სწავლება დაიწყება:

I ჯგუფი - 13 ივლისი შაბათ-კვირა

II ჯგუფი - 20 ივლისი შაბათ-კვირა

მსმენელთან ინდივიდუალური შეთანხმების საფუძველზე

„ფსიქოლოგიური განათლების სახლი P E T C“ არის ტრენინგების ცენტრი, რომელსაც:

 • „P E T C“ ჰყავს პროფესიონალი ფსიქოლოგები, რომლებსაც აქვსთ 10-წლიანი მუშაობის გამოცდილება;
 • „P E T C“ მოწვეული ჰყავს პროფესიონალი ტრენერები, რომლებიც მუდმივად მუშაობენ თანამედროვე ტრენინგების მოდულებზე, რაც მორგებულია მსმენელის ინტერესებზე და შემდეგი დასაქმების პერსპექტივაზე;
 • „P E T C“ ფსიქოლოგიურ განათლების სახლს მსმენელს,  მისთვის სასურველ კითხვებზე აქვს პასუხები და რეკომენდაციები ფსიქოლოგიაში;
 • „P E T C“ მსმენელებს საშუალება ეძლევათ წარმატებით დასაქმდნენ როგორც საჯარო, ასევე კერძო სამსახურში, რადგან მიღებული ცოდნა საშუალებას აძლევთ მათ იყვნენ წარმატებულები;
 • „P E T C“ მსმენელს არ მოეთხოვება საბაზისო ცოდნა ფსიქოლოგიაში;
 • „P E T C“ ეს არის სასწავლო და კომფორტული გარემო მსმენელებისთვის;
 • „P E T C“  მთავარი პრიორიტეტია, მსმენელს მისცემს საშუალებას იყოს წარმატებული და პროფესიონალი.

ტრენინგი განკუთვნილია: მშობლებისათვის, პედაგოგებისათვის, ფსიქოლოგებისათვის, სოც.მუშაკებისათვის, ექიმებისათვის და სხვა ნებისმიერი დაინტერესებული პირებისათვის. იგი არ მოითხოვს საბაზისო ცოდნას!

ტრენინგზე მიღებული ცოდნა

მოდულში  განხილულია საკითხები იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა დავამყაროთ და ნებისმიერ ვითარებაში შევინარჩუნოთ ეფექტიანი ურ­თიერთობა ბავშვთან. მშობლებს შეუძლიათ ისწავლონ არა მარტო მეთო­დები და უნარები, არამედ ისიც, თუ როდის, რატომ და რა მიზნით უნდა გამოიყენონ ისინი. მშობლები გაეცნობიან სრულ სისტემას – პრინციპებსაც და ტექნიკასაც. აღსანიშნავია, რომ ბავშვებს საკუთარი პრობლემების გადაჭრის გაცილებით მეტი უნარი აქვთ, ვიდრე უფროსებს გონიათ“.

ტრენინგზე განიხილება შემდეგი მოდული:

1. ბავშვთა განვითარება და ასაკობრივი კრიზისები

 • ბავშვის ბიო-ფსიქო-სოციალური განვითარება
 • ბავშვის ინტელექტუალური განვითარების სტადიები
 •  ბავშვთა განვითარების თეორიები
 • აღზრდა და კომუნიკაცია: შექება-წახალისება, მშობლისა და პედაგოგის მიერ გამოყენებული სტრატეგიების როლი ბავშვის ადეკვატური თვითშეფასების ფორმირებაში;
 • თამაშის როლი  სკოლანმდელი ასაკის ბავშთა განვითარებაში;
 • ბაღი და სკოლა სოციალურ გარემოში ადაბტაციის რისკები და ფაქტორები;
 • საშუალო ასაკი და ასაკობრივი კრიზისი
 • პუბერტატული ასაკი (თინეიჯერი და მისი კრიზისი);
 • გენეტიკა თუ აღზრდა?
 •  სიცრუის ინდიკატორები
 •  რატომ ცრუობენ ბავშვები;
 • მეგობრობის სტადიები ბავშვებში სელმანის მიხედვით
 • ბავშვი და სოციუმი
 • კოგნიტური განვითარება
 • აკადემიური განვითარება
 • აღზრდის სხვადასხვა სტილი და აღზრდაში დაშვებული შეცდომები;
 • „მეს-კონცეფცია

 2. რთული ქცევა და მისი მართვა

 • ქცევითი დარღვევები და ქცევის აშლილობის დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები;
 • დევიაციურ-ოპოზიციური ქცევა
 • შექმნილი აუდიტორიის მითი მოზარდებში;
 •  მშობლებთან კონფლიქტის მიზეზები;
 • დელიკვანტური ქცევა
 • ინტელექტის განვითარების სტადიები
 • ტრავმის გადატანის ბუნებრივი პროცესები;
 • მარტივი სტრესი
 • ბაზისური ილუზიების რღვევა
 • ტანტრუმი-ისტერიკა
 • რთული ქვცევის მართვა ABC ქცევის  მოდელი
 • ფორმალური დაკვირვება

3. ბავშვთა მიმართ ძალადობის სახეები და კონფლიქტის მართვის სტრატეგიები

 • აღზრდაში დაშვებული შეცდომები
 • კონფლიქტის სახეები;
 • გარდაუვალი კონფლიქტი-ვინ გაიმარჯვებს?
 • მშობლის ძალაუფლება აუცილებელი და გამართლებული?
 • კონფლიქტის გადაჭრის „უადანაკარგო“მეთოდი
 • ესკალაციის საფეხურების შეფასება კონფლიქტის მართვა ბავშვებში, მედიატორის როლი და სტრატეგიები;
 • როგორ ვმართოთ კომუნიკაცია
 • სუგესტური კითხვები

4. ეფექტური კომუნიკაციის ტექნიკა და სიტუაციების მართვა

 • კომუნიკაციის ვერბალური და არავერბალური მხარე;
 • ეფექტური მოსმენის ტექნიკა;
 • ყურადღების რეაქციები, პერიფრაზირება და გრძნობის ასახვა;
 • სახის მიმიკები და სხეულის ენა, ხმის ტემბრი მიმიკა, ჟესტიკულაცია;
 • სიცრუის ინდიკატორები ბავშვებში და მოზარდებში;

ჩამოთვლილი საკითხების გარდა მსმენელს შეუძლია ასევე  მიიღოს მისთვის სასურველ კითხვებზე პროფესიული პასუხები ფსიქოლოგიაში.

ტრენინგები ჩატარდება შაბათისა და კვირის დღეებში, 10 აკადემიური საათი!

ტრენინგი გადანაწილდება დღეში 2 სთ და 30 წთ-იანი ლექციებით

სამუშაო ენა: ქართული

ტრენინგს წაუძღვბა ფსიქოლოგი თეა მუყმანიანი

გადმოგეცემათ ტრენინგის მოდულის ელექტეონული ვერსია

მსმენელს შესაძლებლობა ეძლევა მიიღოს სერტიფიკატი,ამისთვის საჭიროა გაიაროს  ტესტირება (რაც გულისხმობს ტრენინგის მოდულის შეჯამებას). ტესტირებაზე რეგისტრაციის ფასია - 15 ლარი!

გაიცემა ორენოვანი (ქართულ-ინგლისური) ლიცენზირებული სერტიფიკატი.

ტრენინგზე მოსახვედრად აუცილებელია წინასწარ დარეგისტრირდეთ ქვემოთ მითითებულ სარეგისტრაციო ბმულზე.

თქვენი განაცხადის გასააქტიურებლად,  მიმდინარე აქციის ფარგლებში საჭიროა, მოახდინოთ ტრენინგის რეგისტრაციის საფასურის (75 ლარის) ანგარიშსწორება მითითებულ საბანკო ანგარიშზე ან დარიცხოთ აღნიშნული თანხის ნაწილი

 • ს.ს.„საქართველოსბანკი“, GE37BG0000000101390073,
 • მიმღები: ი/მ რევაზი ფოცხვერაშვილი

(ტრენინგ ცენტრი ფსიქოლოგიური განათლების სახლი)

რაოდენობა შეზღუდულია! ასაკი შეუზღუდავი!

 • სავარაუდო თარიღი გასულია
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა საღამოს
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები
მიმდინარე პროგრამები