GE

ლიზა ნაკაშიძე-ბოლქვაძე ქუჩა N8     ტელ.: (+995) 571 22 74 28    ელ.ფოსტა: myeduhous@gmail.com
თბილისი, საქართველო

მეტი
ძალადობის პრევენცია ბავშვებში და კონფლიქტის მართვა - უფასო ექსპრესს ტრენინგ-კურსი
ღირებულება: 75 ლარი
პროგრამაზე რეგისტრაცია

ტრენინგების ცენტრი „ფსიქოლოგიური განათლების სახლი PETC“ იწყებს გრანდიოზულ აქციას „ძალადობის პრევენცია ბავშვებში და კონფლიქტის მართვა“ უფასო ექსპრეს ტრენინგ კურსზე!

ყურადღება! - დარეგისტრირდით აქციის ფარგლებში და მიიღეთ ტრენინგზე დასწრების (325 ლარიანი) ვაუჩერი!

შესაბამისად, ტრენინგის ღირებულების 400 ლარის ნაცვლად თქვენ გადაიხდით მხოლოდ ტრენინგზე რეგისტრაციის საფასურს 75 ლარს!

სწავლება დაიწყება:

 I ჯგუფი - 18 მაისს შაბათი/კვირა

II ჯგუფი - 25  მაისს შაბათი/კვირა

მსმენელთან ინდივიდუალური შეთანხმების საფუძველზე

„ფსიქოლოგიური განათლების სახლი P E T C“ არის ტრენინგების ცენტრი, რომელსაც:

 • „P E T C“ ჰყავს პროფესიონალი ფსიქოლოგები, რომლებსაც აქვსთ 10-წლიანი მუშაობის გამოცდილება;
 • „P E T C“ მოწვეული ჰყავს პროფესიონალი ტრენერები, რომლებიც მუდმივად მუშაობენ თანამედროვე ტრენინგების მოდულებზე, რაც მორგებულია მსმენელის ინტერესებზე და შემდეგი დასაქმების პერსპექტივაზე;
 • „P E T C“ ფსიქოლოგიურ განათლების სახლს მსმენელს,  მისთვის სასურველ კითხვებზე აქვს პასუხები და რეკომენდაციები ფსიქოლოგიაში;
 • „P E T C“ მსმენელებს საშუალება ეძლევათ წარმატებით დასაქმდნენ როგორც საჯარო, ასევე კერძო სამსახურში, რადგან მიღებული ცოდნა საშუალებას აძლევთ მათ იყვნენ წარმატებულები;
 • „P E T C“ მსმენელს არ მოეთხოვება საბაზისო ცოდნა ფსიქოლოგიაში;
 • „P E T C“ ეს არის სასწავლო და კომფორტული გარემო მსმენელებისთვის;
 • „P E T C“  მთავარი პრიორიტეტია, მსმენელს მისცემს საშუალებას იყოს წარმატებული და პროფესიონალი.

ტრენინგი განკუთვნილია:
მშობლებისათვის, პედაგოგებისათვის, ფსიქოლოგებისათვის, სოც.მუშაკებისათვის, სტუდენტებისთვის, ექიმებისათვის და სხვა ნებისმიერი დაინტერესებული პირებისათვის.

ტრენინგის მოდული მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

 • რა არის ბავშთა ძალადობა?
 • განსაზღვრებანი და ტერმინოლოგია
 • ფიზიკური ძალადობა
 • ემოციური ძაალადობა
 • სექსუალური ძალადობ
 • უგულვერყოფა -ინდეფერენტული 
 • ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი ბავშვები
 • ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების ქცევითი და ემოციური გამოვლინება
 • ფსიქოლოგიური ძალადობის შედეგები-ქცევითი და ემოციური გამოვლინება
 • ემოციური ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების ტიპიური ფიზიკური და ქცევითი გამოვლინებები
 • სექსუალური ძალადობის ფიზიკური ნიშნები-ქცევითი და ემოციური გამოვლინება
 • როგორ ამოვიცნოთ უგულველყოფილი ბავშვი
 • ოჯახში ძალადობის შედეგები
 • რატომ აქვს ძალადობას ადგილი?
 • ბავშვზე ძალადობის შემთხვევის გამოვლინება და რეფერირება
 • ბულინგი და ჩაგვრა თანატოლებს შორის
 • ბავშვთა დაცვის პოლიტიკის ძირითადი ელემენტები
 • ძალადობის პრევენცია
 • ესკალაციის საფეხურები,
 • დესკალაცია და მედიატორის როლი კონფლიქტში
 • წინასწარგანწყობა და სტერეოტიპები,სტიგმა,დისკრიმინაცია
 • პიროვნების განსაზღვრება
 • ადამიანის ასაკობრივი განვითარების თეორიები,ასაკი და მასთან დაკავშირებული პრობლემები
 • პიროვნების თანდაყოლილი და შეძენილი თვისებება
 • პიროვნების სტრუქტურა
 • ხასიათი ტემპერამენტი
 • პიროვნების შეფასება-სქემა-მეთოები
 • პირველი შთბეჭდილება შეცდომები და მიზეზები
 • დევიაციური ქცევა და ფსიქოლოგიური დარღვევები
 • დელიკვანტური ქცევა
 • ხასიათის აქცენტუაცია
 • მავნე ნივთიერებებზე დამოკიდებულება და მოზარდები
 • მოზარდები და ჰობი რეაქციები
 • სოციალური  სტიგმა და ბავშვები
 • დასწავლილი უმწეობა და ოჯახური ძალადობა
 • სუიციდი
 • ასაკობრივი განვითარება და ასაკობრივი კრიზისი
 • აუტოაგრესია
 • სტრესი და თავდაცვის მექანიზმები
 • ქცევის მართვა ბავშვებში
 • ტანტრუმი

ჩამოთვლილი საკითხების გარდა მსმენელს შეუძლია ასევე მიიღოს მისთვის სასურველ კითხვებზე პროფესიული პასუხები ფსიქოლოგიაში.

ტრენინგები ჩატარდება შაბათისა და კვირის დღეებში, 10 აკადემიური საათი!

ტრენინგი გადანაწილდება დღეში 2 სთ და 30 წთ-იანი ლექციებით

სამუშაო ენა: ქართული

ტრენინგს წაუძღვბა ფსიქოლოგი თეა მუყმანიანი

გადმოგეცემათ  ტრენინგის მოდულის ელექტრონული ვერსია

მსმენელს შესაძლებლობა ეძლევა მიიღოს სერტიფიკატი, ამისთვის საჭიროა გაიაროს ტრენინგზე გავლილი მოდულის შეჯამება (ტესტირება). ტესტირებაზე  რეგისტრაციის ფასია - 15 ლარი!

გაიცემა ორენოვანი (ქართულ-ინგლისური) ლიცენზირებული სერტიფიკატი.

ტრენინგზე მოსახვედრად აუცილებელია წინასწარ დარეგისტრირდეთ ქვემოთ მითითებულ სარეგისტრაციო ბმულზე.

თქვენი განაცხადის გასააქტიურებლად, მიმდინარე აქციის ფარგლებში საჭიროა, მოახდინოთ ტრენინგის რეგისტრაციის საფასურის (75 ლარის) ანგარიშსწორება, ან დარიცხოთ აღნიშნული თანხის ნაწილი.

მითითებულ საბანკო ანგარიშზე:

 • ს.ს.„საქართველოსბანკი“, GE37BG0000000101390073,
 • მიმღები: ი/მ რევაზი ფოცხვერაშვილი

(ტრენინგ ცენტრი ფსიქოლოგიური განათლების სახლი)

რაოდენობა შეზღუდულია! ასაკი შეუზღუდავი!   

პროგრამაზე რეგისტრაციისთვის გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრიციო ფორმა
 • სავარაუდო თარიღი ივნისი 2019
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა დღის
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები
მიმდინარე პროგრამები