GE
გრანდიოზული ფასდაკლება კურსზე: კომუნიკაცია, ენა და მეტყველება!
ღირებულება: 100 ლარი
„ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი I T C“-ში იწყება მიღება კომუნიკაცია, ენა და მეტყველების ექსპრეს -ტრეინინგ კურსზე“!

მიმდინარე აქციით და თანადაფინანსების პროექტით ტრეინინგ-კურსზე 400 ლარის ნაცვლად გადაიხდით 100 ლარს!
 
„ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი I T C“-ის თქვენ ირჩევთ, რადგან:
 • „I T C“ ტრეინინგ ცენტრს აქვს უკვე 6-წლიანი გამოცდილება;
 • „I T C“ დაკომპლექტებულია პროფესიონალი კადრებით;
 • „I T C“ ორიენტირებულია ინოვაციურ სასწავლო პროგრამებზე;
 • „I T C“ გამოირჩევა საუკეთესო სასწავლო გარემოთი და მორგებულია მსმენელის მოთხოვნებს.
რეგისტრაცია მიმდინარეობს  წინასწარ!
 
ტრეინინგ/კურსები დაიწყება:
I ჯგუფი: 24 მარტიდან შაბათი/კვირას 13სთ.00სთ-ზე.
II ჯგუფი: 30 მარტიდან შაბათი/კვირას 13სთ.00სთ-ზე.
III ჯგუფი: 6 აპრილიდან შაბათი/კვირას 15სთ.00სთ-ზე.

იჩქარეთ, მიმდინარეობს  ეტაპობრივად ჯგუფების დაკომპლექტება!
 
ტრეინინგ ცენტრი გასცემს ორენოვან ლიცენზირებულ სერტიფიკატს!
 
ტრეინინგზე თეორიულ საკითხებთან ერთად განიხილება კონკრეტული პრაქტიკული ქეისები და თითოეულ მსმენელს ტრეინინგ-კურსის ფარგლებში შემუშავებული პროგრამის  მასალები გადაეცემა ელექტრონულად!

კურსი არ მოითხოვს რაიმე საბაზისო ცოდნას და განკუთვნილია: ნებისმიერი დაინტერსებული მსმენელისთვის!
 
ტრეინინგ-კურსზე  განსახილველი თემები:

1. კომუნიკაციის ენისა და მეტყველების თერაპევტის მოვალეობები
 • კომუნიკაციის,ენისა და მეტყველების განმარტება
 • დიაგნოსტიკა,შეფასების ფორმა
 • ბავშვებთან ინდივიდუალურად ან  მცირე ჯგუფებში მუშაობა
 • ენისა და მეტყველების განვითარების ასაკობრივი თავისებურებები
2. სამეტყველო ორგანოები
 • სამეტყველო ორგანოთა აგებულება
 • სამეტყველო ორგანოთა მონაწილეობა მეტყველების პროცესში
 • მეტყველების ნაკლოვანებათა კლასიფიკაცია
3. ენის კომპონენტები
 • ფორმა-სინტაქსი/მორფოლოგია/ფონოლოგია
 • შინაარსი-სემანტიკა
 • ფუნქცია-პრაგმატიკა
4.ქართულ ბგერათა კლასიფიკაცია
 • ხმოვან ბგერათა კლასიფიკაცია
 • თანხმოვან ბგერათა კლასიფიკაცია
 • ქართულ ბგერათა შემოწმებისას შედეგების აღმნიშვნელი სქემა
5. ენისა და მეტყველების დარღვევები
 • რა არის ენის დარღვევა
 • ენის დარღვევების ეტიმოლოგია
 • მეტყველების დარღვევების ოთხი ძირითადი სფერო
ტრეინინგის მსვლელობისას თითოეული მსმენელი მიიღებს რჩევებს და მითითებებს. 
 
კურსს წარუძღვება: ფსიქოლოგი/ენისა და მეტყველების სპეციალისტი თამთა სიხარულიძე

კურსი მოიცავს 10 სალექციო საათს

მსმენელს აქვს შესაძლებლობა  სურვილის მიხედვით- კურსის დასრულების შემდგომ აიღოს ორ-ენოვანი ლიცენზირებული სერთიფიკატი ტესტირების(რომელიც მოიცავს ტრეინინგზე განხილული თემების შეჯამებას)  საფუძველზე.
 
ტესტირებაზე რეგისტრაციის და სერთიფიკატის საფასური შეადგენს 15-ლარს.

იმისათვის რომ ისარგებლოთ  მიმდინარე აქციით - აუცილებელია  განაცხადის შევსება და უნდა მოახდინოთ ნაწილი თანხის (25 ან 30 ლარი) ანაგრიშსწორება, რათა თქვენი განაცხადი გააქტიურდეს აღნიშნულ კურსზე. ხოლო დანარჩენს გადაიხდით ტრეინინგის დაწყების დროს.
 
თანხის ანაგრისწორება უნდა მოახდინოთ საბანკო ანგარიშზე:
 • ს.ს. „თიბისიბანკი“, ა/ა GE 50TB7841336080100003, მიმღებიშპს „ინოვაციურიტრეინინგცენტრი ITC“  
 • ს.ს. „საქართველოსბანკი“, ა/ა GE03BG0000000725061400, მიმღები: შპს „ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი“ 
ან შეგიძლიათ მობრძანდეთ ტრეინინგ-ცენტრში და სალაროში გადაიხადოთ სწავლის საფასური!
იჩქარეთ! რაოდენობა შეზღუდულია!
 • სავარაუდო თარიღი გასულია
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა დღის
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები