GE
სკოლა “სადუნის” ბოლო ზარი – 2018 წელი

სკოლა “სადუნის” 2018 წლის მეთორმეტე კლასელებისთვის “ბოლო ზარი” დაირეკა. სკოლის სხვადასხვა კლასის მოსწავლეებმა სკოლადამთავრებულები ღონისძიებით გააცილეს.

სკოლა სადუნი