GE

რუსთაველის გამზ. 36                ტელ: (+995) 32 251 47 30         ელ-ფოსტა: bdc.academy@gmail.com  
I  სადარბაზო, II  სართ.                          (+995) 593 00 06 84         ვებ-გვერდი: http://www.bdc-center.ge
თბილისი, საქართველო                       (+995) 593 25 25 08

მეტი
გაძლიერებული Microsoft Office Excel 2013
ბი დი სი გთავაზობთ გაძლიერებულ საოფისე Microsoft Office Excel 2013-ის შესწავლას.
 • შესავალი: ინტერფეისის გაცნობა, ხედვის რეჟიმები, სვეტები და რიგები, უჯრები და მათი კოორდინატები, უჯრაში განთავსებული ინფორმაციის ტიპები.
 • უჯრების ფორმატირება, ფორმულის ველი, კომენტარები, სორტირება, ფილტრაცია, მონაცემების ძიება-ჩანაცვლება, ობიექტების განთავსება.
 • დიაგრამების აგება, სამუშაო არეალის პარამეტრების განსაზღვრა, ფურცლის ზომის და ორიენტაციის განლაგება.
 • პრაქტიკული სამუშაო
 • მონაცემების რატიფიკაცია, ფორმულების საწყისები (მარტივი არითმეტიკული ქმედებები და პროცენტები).
 • ავტომატური დაჯამება, მონაცემებიდან მასიმალური, მინიმალური და საშუალო არითმეტიკულის გამოყვანა.
 • შუალედური გამოცდა
 • ლოგიკური ფუნქცია (If, Double If)
 • ლოგიკური ფუნქცია (Nested If, And, Or)
 • სტატისტიკური (Count if; Count IFs; Countblanc, count A; Count namber )
 • პრაქტიკული სამუშაო
 • დროის ფუნქციები (Day360; Weekday; Yearfrac; Network days; Today),
 • მათემატი კურფუნქციები (Sumif; Sumifs; Power, Round,producte)
 • პრაქტიკული სამუშაო
 • ტექსტური ფუნქციები:(LEN; LEFT; RIGHT; MID; UPPER; PROPER; LOWER; FIND; CONCATENATE; CODE; CHAR)
 • მონაცემთა ბაზების მიბმა (Vlookup, hlookup)
 • განვლილი მასალის სრული მიმოხილვა და მეცადინეობა
 • ფინალური გამოცდა.
კურსი გათვლილია მათთვის, ვისაც სურს საოფისე  Excel-ის სიღრმისეულად შესწავლა.

შეისწავლით: ცხრილების ფორმატირებას, ფორმულების შედგენას, არითმეტიკულდ აგეომეტრიულ პროგრესიას, ხელფასის უწყისების შედგენას, პროცენტების დარიცხვას, დიაგრამების აგებას მონაცემთა ბაზაზე, საწარმოს მონაცემთა ბაზის შექმნას, დისტრიბუციის კონტროლს, საწყობის დინამიკას, ფას წარმოქმნას.
 
შეისწავლით შემდეგ ფუნქციებს:
 • ლოგიკური ფუნქციები: (IF; ორმაგი IF; AND; OR;)
 • სტატისტიკური (Count if; Count IFs; Countblanc, count A; Count namber )
 • დროის ფუნქციები (Day360; Weekday; ფასნამატის, ვადის კონტროლიYearfrac; Network days; Today),
 • მათემატი კურფუნქციები (Sumif; Sumifs; Power, Round,producte)
 • ფინანსურ ფუნქციები: (PMT; PPMT; NPER: PV; )
 • ტექსტური ფუნქციები:(LEN; LEFT; RIGHT; MID; UPPER; PROPER; LOWER; FIND; CONCATENATE; CODE; CHAR)
 • მონაცემთა ბაზების მიბმა ერთმანეთთან. (Vlookup; Hlookup)
 • შემაჯამებელი ცხრილის აგება მონაცემთა ბაზის საფუძველზე (PivotTable)
 • ჩვეულებრივიდაშემეჯამებელიდიაგრამისაგება (Pivot Table Chart)
 • Data Validation
 • ავტოსიების შექმნა;
თითოეული ფუნქცია განხილული იქნება პრაქტიკულ მაგალითზე. ასევე შეისწავლით მონაცემთა ბაზის სორტირებას, პირობით გაფილტვრას (ფილტრი, Advanced ფილტრი), ბეჭდვის პარამეტრებს, ფურცლის დაცვას და კოდირებას. შეისწავლით საგადასახადო დოკუმენტების შედგენას და მათთან მუშაობას: ინვოისი, სასაქონლო ზედნადები დადანართი, მიღება-ჩაბარების აქტი.
 
კორპორატიულ მსმენელბს ვთავაზობთ მორგებულ გრაფიკსა და ფასებს.
პროგრამაზე რეგისტრაციისთვის გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრიციო ფორმა
 • სავარაუდო თარიღი აპრილი 2017
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა საღამოს
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები
მიმდინარე პროგრამები