GE

პეკინის გამზ.19,                          ტელ: +995 (32) 230 71 30     ელ–ფოსტა: innovativetrainingcenter@gmail.com
II სადარბაზო, II სართული                  +995 (555) 00 52 01    ფეისბუქი: https://bit.ly/2MDDu1C
თბილისი, საქართველო                       +995 (599) 38 48 57
                                                           

მეტი
აქცია ბუღალტერიის ექსპრეს ტრეინინგ-კურსზე!
ღირებულება: 230 ლარი
პროგრამაზე რეგისტრაცია

ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი „I T C“- ში გრძელდება აქცია ბუღალტერიის ექსპრეს ტრეინინგ-კურსზე, რომელიც მოიცავს:

 1. თეორია+პრაქტიკული ამოცანები;
 2. ORIS-ის პროგრამის შესწავლა;
 3. RS.ge-ზე დეკლარაციების შევსება. 

მიმდინარე ფასდაკლებით 420 ლარის ნაცვლად სრულ კურსში გადაიხდით 230 ლარს!

იჩქარეთ! აირჩიეთ სასურველი ჯგუფი და დაეუფლეთ ყველაზე მოთხოვნად პროფესიას!

I ჯგუფი: დისტანციური კურსი, რომელიც ჩატარდება ზუმის აპლიკაციის მეშვეობით: ონლაინ-აუდიტორიაში, კითხვა-პასუხის რეჟიმში. 

II ჯგუფი: არადისტანციური კურსი, რომელიც ჩატარდება საწავლო ცენტრში.

„I T C“ - ტრეინინგ ცენტრი უკვე წლებია აპრობირებულია და გამოირჩევა ინოვაციური და პროფესიონალური ტრეინინგ-კურსებით!

 • „I T C“ - ტრეინინგ ცენტრის სასწავლო პროგრამებს ხელმძღვანელობენ პროფესიონალი პროფესორ-მასწავლბელები. 
 • „I T C“ ტრეინინგ ცენტრი ორიენტირებულია ინოვაციურ სასწავლო პროგრამებზე;
 • „I T C“-ის კურსებით და ცენტრში მიღებული ცოდნით დასაქმებული არიან მსმენელები სხვადასხვა სფეროში და როგორც საჯარო ისე კერძო სტრუქტურაში!
 • „I T C“ გამოირჩევა საუკეთესო სასწავლო გარემოთი და მორგებულია მსმენელის მოთხოვნებს.

სასწავლო პროცესის ფარგლებში მსმენელი საფუძვლიანად შეისწავლის ყველა იმ საკითხს, რომელსაც ბუღალტერი უნდა ფლობდეს საწარმოს ბუღალტერიის სრულყოფილად წარმოებისთვის.

საწავლო პროგრამა ძირითადად ორიენტირებულია პრაქტიკულ სამუშაოებზე. გაკვეთილზე ახსნილ თეორიული მასალას მსმენელი დაამუშავებს პრაქტიკული ამოცანების და დოკუმენტების საფუძველზე, რაც მსმენელს ეხმარება და აძლევს შესაძლებლობას, რომ პრაქტიკულად აღიქვას თითოეული საკითხი.

კურსი მოიცავს: როგორც თეორიულ კურსს-პრაქტიკული ამოცანებით, ასევე პრაქტიკულ კურსს ORIS-ის პროგრამაში!

ბასს სტანდარტებით - კურსის ფარგლებში თქვენ საფუძვლიანად შეისწავლით:

 • ბუღალტრული აღრიცხვის საგანი და მეთოდი;
 • ბალანსირების პრინციპი ბუღალტრულ აღრიცხვაში, ლიკვიდურობა;
 • ბუღალტრული ანგარიშების არსი და აგებულება;
 • ანგარიშთა გეგმა;
 • ორმაგი ჩაწერა ბურალტრულ აღრიცხვაში (ბუღალტრული გატარებები);
 • ანგარიშთა ბარათები, საცდელი ბალანსი და მისი დანიშნულება;
 • სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის აღრიცხვა;
 • მოთხოვნების აღრიცხვა;
 • ვალდებულებების აღრიცხვა;
 • ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა;
 • შემოსავლების და ხარჯების აღრიცხავა;
 • ხელფასების აღრიცხვა;
 • დამატებითი ღირებულების გადასახადი(დღგ);
 • ძირითადი საშუალებების ცვეთა;
 • მოგება-ზარალის გამოთვლა;
 • საკუთარი კაპიტალის აღრიცხვა;
 • საგადასახადო ვალდებულებების აღრიცხვა;
 • დეკლარაციების შევსება;
 • შემაჯამებელი ამოცანები.

ORIS-ის პროგრამის შესწავლა:

 • ახალი ორგანიზაციის შექმნა
 • ანგარიშთა გეგმის მომზადება, სასტარტო ნაშთები
 • ბანკების, ორგანიზაციების,თანამშრომლების დამატება
 • ბუღალტრული გატარებები
 • სასაქონლო მატერიალური მარაგების აღრიცხვა
 • ძირითადი საშუალებები და ცვეთის დარიცხვა
 • ხელფასის დარიცხვის გატარებები, ხელფასის უწყისის მომზადება
 • ბრუნვითი უწყისი, ბალანსი, მოგება ზარალის უწყისი
 • ყოველთვიური ბალანსის მომზადება დაყოველთვიური დეკლარაციების შევსება
 • წლის დახურვა და წლიური დეკლარაციების შევსება

სწავლება მიმდინარეობს პრაქტიკული ამოცანების საფუძველზე და ყველა გატარებას პროგრამაში მსმენელი ახორციელებს.

მეცადინეობა ჩატარდება: კვირაში 2-ჯერ ან  3-ჯერ 
მეცადინეობის ხანგრძლივობა: 1სთ.10წთ. 
კურსის  საფასური ჯგუფში: 230 ლარი. 
კურსი მოიცავს 21 სალექციო საათს. 
ინდივიდუალურად კურსის საფასური: 350 ლარი.

თითოეულ მსმენელს სასწავლო მასალა გადაეცემა ელექტრონული ფორმით!
ლექციებს ჩაატარებენ მაღალკვალიფიციური და გამოცდილი სპეციალისტები!

სურვილის მიხედვით ვინც თანახმა იქნება კურსის ბოლოს გავა გამოცდაზე და აიღებს სერტიფიკატს. გაიცემა ორენოვანი ლიცენზირებული სერტიფიკატი გამოცდის საფუძველზე. (გამოცდაზე გასვლა და სერტიფიკატის აღება ფასიანია, ღირებულება 20 ლარი).
 
რეგისტრაცია შესაძლებელია სარეგისტრაციო ბმულის მეშვეობით ან ელექქტრონული ფოსტით (ელექტრონულ ფოსტაზე გამოაგზავნით თქვენს მონაცემებს: სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი და სათაურის ზოლში მიუთითებთ კურსის დასახელებას) 
 
იჩქარეთ! რაოდენობა შეზღუდულია!

ასაკი შეუზღუდავია! 

პროგრამაზე რეგისტრაციისთვის გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრიციო ფორმა
 • სავარაუდო თარიღი ივლისი 2021
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა საღამოს
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები
მიმდინარე პროგრამები