GE
ბუღალტერიის ექსპრეს ტრეინინგ-კურსი
ღირებულება: 65 ლარი
ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი „I T C“ გთავაზობთ ბუღალტერიის ექსპრეს ტრეინინგ-კურსს, რომელიც მოიცავს: „თეორია+პრაქტიკული ამოცანები“!
 
„ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი I T C“ გთავაზობთ განახლებული პროგრამით - სწავლის საფასურის დაფინანსებას! თუ რეგისტრაციას გაივლით 20 ნოემბრამდე, მიმდინარე დაფინანსების პროგრამით 280 ლარის ნაცვლად გადაიხდით 65 ლარს!
 
სწავლა დაიწყება 30 ნოემბრამდე!
 
ფასდაკლების პროგრამაში მოხვდებიან მხოლოდ ის მსმენელები, რომლებსაც გავლილი ექნებათ რეგისტრაცია 30 ნოემბრამდე!
 
იჩქარეთ! გეძლევათ უნიკალური შანსი დაეუფლოთ ყველაზე მოთხოვნად პროფესიას!
 
საწავლო პროგრამა ძირითადად ორიენტირებულია პრაქტიკულ სამუშაოებზე. გაკვეთილზე ახსნილ თეორიული მასალას მსმენელი დაამუშავებს პრაქტიკული ამოცანების და დოკუმენტების საფუძველზე, რაც მსმენელს ეხმარება და აძლევს  იმის შესაძლებლობას, რომ პრაქტიკულად აღიქვას თითოეული საკითხი.
 
კურსი მოიცავს: “თეორია + პრაქტიკული ამოცანები“
 
ბასს სტანდარტებით კურსის ფარგლებში თქვენ საფუძვლიანად შეისწავლით:
 • ბუღალტრული აღრიცხვის საგანი და მეთოდი;
 • ანგარიშთა გეგმა;
 • ორმაგი ჩაწერა ბურალტრულ აღრიცხვაში(ბუღალტრული გატარებები);
 • ბუღალტრული ანგარიშების არსი და აგებულება;
 • სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის აღრიცხვა;
 • მოთხოვნების  აღრიცხვა;
 • ვალდებულებების აღრიცხვა;
 • ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა;
 • შემოსავლების და ხარჯების აღრიცხავა;
 • ხელფასების აღრიცხვა;
 • დამატებითი ღირებულების გადასახადი (დღგ);
 • ძირითადი საშუალებების ცვეთა;
 • მოგება-ზარალის გამოთვლა;
 • საგადასახადო ვალდებულებების აღრიცხვა;
 • დეკლარაციების შევსება;
 • შემაჯამებელი ამოცანები.
კურსი მოიცავს 12 ლექციას.
მეცადინეობა ჩატარდება კვირაში 2-ჯერ
 
I ჯგუფი: სამშაბათი/ხუთშაბათი 20:00სთ
II ჯგუფი: ორშაბათი/ოთხშაბათი 16:00სთ
მეცადინეობის ხანგრძლივობა: 1სთ. ან 1სთ. 15წთ.
 
თითოეულ მსმენელს სასწავლო მასალა გადაეცემა ელექტრონული ფორმით!
ლექციებს ჩაატარებენ მაღალკვალიფიციური და გამოცდილი სპეციალისტები!
 
სურვილის მიხედვით, ვინც თანახმა იქნება კურსის ბოლოს გავა გამოცდაზე და აიღებს სერტიფიკატს. გაიცემა ორ-ენოვანი ლიცენზირებული სერთიფიკატი გამოცდის საფუძველზე. (გამოცდაზე გასვლა და სერტიფიკატის აღება ფასიანია, ღირებულება 15 ლარი).
 
რეგისტრაცია შესაძლებელია ელექტრონულად (ელექტრონულ ფოსტაზე გამოაგზავნით თქვენს მონაცემებს: სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი) ან შეგიძლიათ მობრძანდეთ ტრეინინგ ცენტრში და ადგილზე შეავსოთ განაცხადი! (ტრეინიგ ცენტრში რეგისტრაცია შესაძლებელია კვირის გარდა-ყოველდღე 13:00-დან 19:00-საათამდე)
 
სარეგისტრაციო განაცხადის შევსების შემდგომ, 30 ნოემბრამდე უნდა მოახდინოთ სწავლის საფასურის ნაწილი თანხის (35ლარის) ანგარიშსწორება, რათა თქვენი განაცხადი გააქტიურდეს აღნიშნულ კურსზე.
 
თანხის ანაგრიშსწორება უნდა მოახდინოთ საბანკო ანგარიშზე:
 • ს.ს. „თიბისიბანკი“, ა/ა GE50TB7841336080100003, მიმღები: შპს „ინოვაციური ტრეინინ გცენტრი“ 
 • ს.ს. „საქართველოს ბანკი“, ა/ა GE03BG0000000725061400, მიმღები: შპს „ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი“
იჩქარეთ! რაოდენობა შეზღუდულია! ასაკი შეუზღუდავია!
 • სავარაუდო თარიღი გასულია
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა საღამოს
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები
მიმდინარე პროგრამები