GE

პეკინის გამზ.19,                          ტელ: +995 (32) 230 71 30     ელ–ფოსტა: innovativetrainingcenter@gmail.com
II სადარბაზო, II სართული                  +995 (555) 00 52 01                           
თბილისი, საქართველო                       +995 (599) 38 48 57
                                                           

მეტი
ბუღალტერიის უფასო ექსპრეს ტრეინინგ-კურსი!
ღირებულება: 55 ლარი
პროგრამაზე რეგისტრაცია
„ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი I T C“-ში დაიწყო საახალწლო აქცია!
 
„ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი I T C“ გთავაზობთ განახლებული პროგრამით სწავლის საფასურის დაფინანსებას!
 
თუ რეგისტრაციას გაივლით 21 იანვრამდე, კურსის საფასური 280 ლარი სრულად დაგიფინასდებადთ! გადაიხდით მხოლოდ კურსზე რეგისტრაციის საფასურს რომელიც შეადგენს 55 ლარს!
 
ფასდაკლების პროგრამაში მოხვდებიან მხოლოდ ის მსმენელები, რომლებსაც გავლილი ექნებათ რეგისტრაცია 21 იანვრამდე!
 
სწავლის დაწყების სასურველ დროს ირჩევს მსმენელი:
 • 24 იანვარი; 31 იანვარი
 • 12 თებერვალი; 25 თებერვალი
იჩქარეთ! გეძლევათ უნიკალური შანსი დაეუფლოთ ყველაზე მოთხოვნად პროფესიას!

„თეორია +პრაქტიკული ამოცანები“
 • სასწავლო პროცესის ფარგლებში მსმენელი საფუძვლიანად შეისწავლის ყველა იმ საკითხს, რომელსაც ბუღალტერი უნდა ფლობდეს საწარმოს ბუღალტერიის სრულყოფილად წარმოებისთვის.
 • საწავლო პროგრამა ძირითადად ორიენტირებულია პრაქტიკულ სამუშაოებზე. გაკვეთილზე ახსნილ თეორიული მასალას მსმენელი დაამუშავებს პრაქტიკული ამოცანების და დოკუმენტების საფუძველზე, რაც მსმენელს ეხმარება და აძლევს შესაძლებლობას, რომ პრაქტიკულად აღიქვას თითოეული საკითხი.
ბასს სტანდარტებით -კურსის  ფარგლებში  საფუძვლიანად შეისწავლით:
 • ბუღალტრული აღრიცხვის საგანი და მეთოდი;
 • ბალანსირების პრინციპი ბუღალტრულ აღრიცხვაში, ლიკვიდურობა;
 • ბუღალტრული ანგარიშების არსი და აგებულება;
 • ანგარიშთა გეგმა;
 • ორმაგი ჩაწერა ბურალტრულ აღრიცხვაში (ბუღალტრული გატარებები);
 • ანგარიშთა ბარათები , საცდელი ბალანსი და მისი დანიშნულება;
 • სასაქონლო –მატერიალური ფასეულობის აღრიცხვა;
 • მოთხოვნების  აღრიცხვა;
 • ვალდებულებების  აღრიცხვა;
 • ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა;
 • შემოსავლების და ხარჯების აღრიცხავა;
 • ხელფასების აღრიცხვა;
 • დამატებითი ღირებულების გადასახადი(დღგ);
 • ძირითადი საშუალებების ცვეთა;
 • მოგება-ზარალის გამოთვლა;
 • საკუთარი კაპიტალის აღრიცხვა;
 • საგადასახადო ვალდებულებების აღრიცხვა;
 • დეკლარაციების შევსება;
 • შემაჯამებელი ამოცანები.
კურსი მოიცავს 12 ლექციას.
მეცადინეობა ჩატარდებ: კვირაში 2-ჯერ
მეცადინეობის ხანგრძლივობა: 1სთ.- 1სთ.15წთ.

I ჯგუფი: ოთხშაბათი-შაბათი 19:00სთ
II ჯგუფი: ოთხშაბათი-შაბათი 20:00სთ

თითოეულ მსმენელს სასწავლო მასალა გადაეცემა ელექტრონული ფორმით!
ლექციებს  ჩაატარებენ მაღალკვალიფიციური და გამოცდილი სპეციალისტები!

სურვილის მიხედვით, ვინც თანახმა იქნება კურსის ბოლოს გავა გამოცდაზე და აიღებს სერტიფიკატს. გაიცემა ორენოვანი ლიცენზირებული  სერთიფიკატი გამოცდის საფუძველზე. (გამოცდაზე გასვლა და სერთიფიკატის აღება ფასიანია, ღირებულება 15 ლარი).

რეგისტრაცია შესაძლებელია ელექტრონულად(ელექტრონულ ფოსტაზე გამოაგზავნით თქვენს მონაცემებს: სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი) ან შეგიძლიათ მობრძანდეთ ტრეინინგ ცენტრში და ადგილზე შეავსოთ განაცხადი! (ტრეინიგ ცენტრში რეგისტრაცია შესაძლებელია კვირის გარდა-ყოველდღე 13:00-დან  19:00-საათამდე)

სარეგისტრაციო განაცხადის შევსების შემდგომ 21 იანვრამდე, უნდა მოახდინოთ სწავლის საფასურის (55 ლარის) ანგარიშსწორება, რათა თქვენი განაცხადი გააქტიურდეს აღნიშნულ კურსზე.
 
თანხის ანაგრიშსწორება უნდა მოახდინოთ საბანკო ანგარიშზე:
 • ს.ს. „თიბისიბანკი“, ა/ა GE50TB7841336080100003, მიმღები:შპს „ინოვაციურიტრეინინგცენტრი“ ;
 • ს.ს. „საქართველოს ბანკი“,
 • ა/ა GE03BG0000000725061400,
 • მიმღები:შპს „ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი“ 
იჩქარეთ! რაოდენობა შეზღუდულია!
ასაკი შეუზღუდავია!
პროგრამაზე რეგისტრაციისთვის გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრიციო ფორმა
 • სავარაუდო თარიღი თებერვალი 2019
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა საღამოს
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები
მიმდინარე პროგრამები