GE

პეკინის გამზ.19,                          ტელ: +995 (32) 230 71 30     ელ–ფოსტა: innovativetrainingcenter@gmail.com
II სადარბაზო, II სართული                  +995 (555) 00 52 01                           
თბილისი, საქართველო                       +995 (599) 38 48 57
                                                           

მეტი
ბუღალტერიის უფასო ექსპრეს ტრეინინგ-კურსი
ღირებულება: 55 ლარი
პროგრამაზე რეგისტრაცია
ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი „I T C“ კომპანიის იუბილესთან დაკავშირებით გთავაზობთ ბუღალტერიის უფასო ექსპრეს ტრეინინგ-კურსს, რომელიც მოიცავს: „თეორია+პრაქტიკული ამოცანები“!
 
„ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი I T C“- გთავაზობთ განახლებული პროგრამით სწავლის საფასურის დაფინანსებას!
 
თუ რეგისტრაციას გაივლით 21 ივლისამდე, კურსის საფასური 280 ლარი სრულად დაგიფინასდებადთ და გადაიხდით მხოლოდ კურსზე რეგისტრაციის საფასურს რომელიც შეადგენს 55 ლარს!
 
სწავლა დაიწყება სექტემბრიდან!
 
I ჯგუფი: 15 სექტემბერი
II ჯგუფი: 29 სექტემბერი
 
ფასდაკლების პროგრამაში მოხვდებიან მხოლოდ ის მსმენელები, რომლებსაც გავლილი ექნებათ რეგისტრაცია 21 ივლისამდე.
 
იჩქარეთ! გეძლევათ უნიკალური შანსი დაეუფლოთ ყველაზე მოთხოვნად პროფესიას!

სასწავლო პროგრამა ძირითადად ორიენტირებული აპრაქტიკულ სამუშაოებზე.  გაკვეთილზე ახსნილ თეორიული მასალას მსმენელ დაამუშავებს პრაქტიკული ამოცანების და დოკუმენტების საფუძველზე , რაც მსმენელსე ხმარება და აძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ პრაქტიკულად გაანალიზოს თითოეული საკითხი.
 
კურსიმოიცავს: თეორია + პრაქტიკული ამოცანები.
 
ბასს სტანდარტებით კურსის ფარგლებში თქვენ საფუძვლიანად შეისწავლით:
 • ბუღალტრულიაღრიცხვისსაგანიდამეთოდი;
 • ანგარიშთაგეგმა;
 • ორმაგიჩაწერაბუღალტრულაღრიცხვაში(ბუღალტრულიგატარებები);
 • ბუღალტრულიანგარიშების არსიდააგებულება;
 • სასაქონლო-მატერიალურიფასეულობისაღრიცხვა;
 • მოთხოვნებისაღრიცხვა;
 • ვალდებულებებისაღრიცხვა;
 • ძირითადისაშუალებებისაღრიცხვა;
 • შემოსავლებისდახარჯებისაღრიცხვა;
 • ხელფასებისაღრიცხვა;
 • დამატებითიღირებულებისგადასახადი(დღგ);
 • ძირითადისაშუალებებისცვეთა;
 • მოგება-ზარალისგამოთვლა;
 • საგადასახადოვალდებულებებისაღრიცხვა;
 • დეკლარაციების შევსება;
 • შემაჯამებელი ამოცანები;
კურსი მოიცავს 12 ლექციას.
მეცადინეობა ჩატარდება: კვირაში 3-ჯერ
I ჯგუფი: ორშაბათი/ოთხშაბათი/პარასკევი 19:00სთ-ზე
მეცადინეობის ხანგრძლივობა: 1სთ. - 1სთ 15წთ.
 
თითოეულ მსმენელს სასწავლო მასალა  გადაეცემა ელექტრონული ფორმით!
ლექციებს  ჩაატარებენ მაღალკვალიფიციური და გამოცდილი სპეციალისტები!
 
სურვილის მიხედვით  ვინც თანახმა იქნება  კურსის ბოლოს გავა გამოცდაზე  და აიღებს სერტიფიკატს. გაიცემა ორ-ენოვანი ლიცენზირებული სერტიფიკატი გამოცდის საფუძველზე. (გამოცდაზე გასვლა და სერტიფიკატის აღება ფასიანია, ღირებულება 15 ლარი).

რეგისტრაცია შესაძლებელია ელექტრონულად (ელექტრონულ ფოსტაზე გამოაგზავნით თქვენს მონაცემებს: სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი) ან შეგიძლიათ მობრძანდეთ ტრეინინგ ცენტრში და ადგილზე შეავსოთ განაცხადი. (ტრეინიგ ცენტრში რეგისტრაცია შესაძლებელია კვირის გარდა-ყოველდღე 13:00-დან 19:00-საათამდე).

სარეგისტრაციო განაცხადის შევსების შემდგომ21 ივლისამდე უნდა მოახდინოთ სწავლის საფასურის (55 ლარის) ანგარიშსწორება, რათა თქვენი განაცხადი გააქტიურდეს აღნიშნულ კურსზე.
 
თანხის ანაგრიშსწორება უნდა მოახდინოთ საბანკო ანგარიშზე:
 • ს.ს. „თიბისიბანკი“ , ა/ა GE50TB7841336080100003, მიმღები: შპს „ინოვაციურიტრეინინგცენტრი“ ;
 • ს.ს. „საქართველოს ბანკი“, ა/ა GE03BG0000000725061400, მიმღები: შპს „ინოვაციურიტრეინინგცენტრი“.
იჩქარეთ! რაოდენობა შეზღუდულია!
ასაკი შეუზღუდავია!
პროგრამაზე რეგისტრაციისთვის გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრიციო ფორმა
 • სავარაუდო თარიღი აგვისტო 2018
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა საღამოს
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები
მიმდინარე პროგრამები