GE
ფასდაკლება ბუღალტერიის პროფესიულ ექსპრეს ტრეინინგ-კურსზე!
ღირებულება: 120 ლარი

ITC- აკადემიაში წარმოებს მიღება ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების 3-თვიან  სასერთიფიკატო პროფესიულ ტრეინინგ-კურსზე!

სრული სასწავლო პროგრამა მოიცავს: 

 1. თეორია + პრაქტიკული ამოცანები 
 2. ORIS-ის პროგრამის შესწავლა  
 3. პრაქტიკა : საბუთების შექმნა, პროგრამაში გატარება და RS.ge-ზე  დეკლარაციების შევსება   

სრული კურსის ხანგრძლივობა 3-თვე!
კურსის ყოველთვიური საფასური  200ლარის  ნაცვლად - 120 ლარი! 
გაკვეთილები  ჩატარდება: კვირაში 2-ჯერ, გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 1სთ.30წთ. 


შესაძლებელია ინდივიდუალური კურსის არჩევაც! ინდივიდუალური კურსის საფასური თვეში 180ლარი(სალექციო დრო შეთანხმებით)

თითოეულ მსმენელს სასწავლო მასალა  გადაეცემა ელექტრონული ფორმით!

წარმატებული სტუდენტები შეძლბენ სტაჟირებას  ITC-აკადემიის პარტნიორ საერთაშორისო და აუდიტორულ კომპანიებში.

ლექციებს  ჩაატარებენ მაღალკვალიფიციური და გამოცდილი სპეციალისტები!

სალექციო დროის შეთანხმება მოხდება მსმენელებთან  კურსის დაწყებამდე!

კურსი ითვალისწინებს, სასწავლო ცენტრში ადგილზე სწავლებას, აგრეთვე დისტანციურ-ონლაინ  რეჟიმში სწავლებასაც!(შეგიძლიათ აირჩიოთ თქვენთვის სასურველი სასწავლო ფორმატი)

დაკომპლექტდება როგორც დღის სალექციო ისე საღამოს ჯგუფები. 

სასწავლო პროცესის ფარგლებში მსმენელი საფუძვლიანად შეისწავლის ყველა იმ საკითხს, რომელსაც ბუღალტერი უნდა ფლობდეს საწარმოს ბუღალტერიის სრულყოფილად წარმოებისთვის.

ბასს სტანდარტებით -კურსის ფარგლებში თქვენ საფუძვლიანად შეისწავლით:

 • ბუღალტრული აღრიცხვის საგანი და მეთოდი;
 • ბალანსირების პრინციპი ბუღალტრულ აღრიცხვაში, ლიკვიდურობა;
 • ბუღალტრული ანგარიშების არსი და აგებულება;
 • ანგარიშთა გეგმა; 
 • ორმაგი ჩაწერა ბურალტრულ აღრიცხვაში (ბუღალტრული გატარებები);
 • ანგარიშთა ბარათები , საცდელი ბალანსი და მისი დანიშნულება;
 • სასაქონლო - მატერიალური ფასეულობის აღრიცხვა;
 • მოთხოვნების  აღრიცხვა;
 • ვალდებულებების  აღრიცხვა;
 • ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა;
 • შემოსავლების და ხარჯების აღრიცხავა; 
 • ხელფასების აღრიცხვა;
 • დამატებითი ღირებულების გადასახადი(დღგ); 
 • ძირითადი საშუალებების ცვეთა;
 • მოგება-ზარალის გამოთვლა;
 • საკუთარი კაპიტალის აღრიცხვა;
 • საგადასახადო ვალდებულებების აღრიცხვა;
 • დეკლარაციების შევსება;
 • შემაჯამებელი ამოცანები.

ORIS-ის პროგრამის შესწავლა:    

 • ახალი ორგანიზაციის  შექმნა
 • ანგარიშთა  გეგმის მომზადება, სასტარტო ნაშთები
 • ბანკების, ორგანიზაციების,თანამშრომლების დამატება
 • ბუღალტრული გატარებები
 • სასაქონლო მატერიალური მარაგების  აღრიცხვა
 • ძირითადი საშუალებები და ცვეთის დარიცხვა
 • ხელფასის დარიცხვის გატარებები, ხელფასის  უწყისის მომზადება
 • დოკუმენტაციის შექმნა
 • ბრუნვითი უწყისი, ბალანსი, მოგება  ზარალის  უწყისი

პრაქტიკული კურსი:

პრაქტიკული კურსი მოიცავს კონკრეტული ორგანიზაციის დოკუმენტების დამუშავებას, პროგრამაში გატარებას, წლის დახურვას და ელექტრონულად RS.GE-ზე ყოველთვიური და ყოველწლიური დეკლარაციების შევსებას!

 • დოკუმენტების გამოწერა და დადასტურება RS.GE-ზე(სასაქონლო ზედნადების და ანგარიშ ფაქტურის ატვირთვა)
 • ყოველდღიური დოკუმენტის გატარება
 • სალაროს შემოსავლის და გასავლის ორდერის შევსება
 • ხელფასის უწყისის მომზადება
 • ბანკის ამონაწერის დამუშავება
 • ყოველთვიური ბალანსის მომზადება 
 • ყოველთვიური დეკლარაციების შევსება RS.GE-ზე.
 • წლის დახურვა და წლიური დეკლარაციების შევსება RS.GE-ზე!
   

კურსის ბოლოს შემაჯამებელი ტესტირების საფუძველზე გაიცემა ორენოვანი ლიცენზირებული სერთიფიკატი !
ტესტირებაზე მონაწილეობის და სერთიფიკატის საფასური - 20ლარი.

სრული თეორიული და პრაქტიკული  კურსის წარმატებით  დასრულების შემდგომ თქვენ მოხვდებით დასაქმების ბაზაში და ჩვენ ვუზრუნველყოფთ  თქვენს დასაქმებას!

გახდი „ITC“ -აკადემიის  სტუდენტი და მიიღე განათლება პროფესიონალებთან!
იჩქარეთ!!! ასაკი შეუზღუდავია!  

იმისათვის რომ ისარგებლოთ  მიმდინარე ფასდაკლებით - აუცილებელია  წინასწარი რეგისტრაცია!

 • სავარაუდო თარიღი გასულია
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა დასწრებით ან ონლაინ
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები