GE
სამედიცინო მასაჟისა და კინეზოთერაპიის შესწავლა პროფესიონალურ დონეზე

მასაჟისტ-რეაბილიტოლოგთა დახელოვნების ცენტრი გთავაზობთ სამედიცინო მასაჟის შესწავლას და კინეზოთერაპიის პროფესიონალურ დონეზე თვეში 150 ლარად!

პროგრამის პრეზენტაცია-გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა შედგება 9 მარტს, დღის 11 საათზე...

სწავლება გრძელდება 9 მარტიდან 21 ივლისის ჩათვლით.

მიიღებიან ყველა ასაკის და სქესის, აგრეთვე რუსულენოვანი და 9-კლას დამთავრებული მსმენელები.

სწავლის სრული ღირებულება 750 ლარი. გადახდა მოხდება ეტაპობრივად - ყოველთვიურად გადაიხდით 150 ლარს!

სწავლების დასრულების შემდეგ გაიცემა სწავლების დამადასტურებელი 3-ენოვანი სერტიფიკატი. სერტიფიკატის ღირებულება 30 ლარი!

ამ სასწავლო პროგრამაში შეისწავლება მოზრდილთა სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი მასაჟი და სამკურნალო ფიზკულტურა-კინეზოთერაპია. სწავლება გათვლილია 57 მეცადინეობაზე. აქედან 7 არის თეორია, 4 შერეული თეორია-პრაქტიკა, ხოლო 46 არის პრაქტიკული მეცადინეობა.

კვირაში ჩატარდება 3 მეცადინეობა, ერთი მეცადინეობის ხანგრძლივობა 2საათი.სწავლის დღეები იქნება როგორც ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი 12:00 სთ, 14:00სთ, 18:00სთ. განიხილება სამშაბათი, ხუთშაბათი, შაბათის ჯგუფის(ების) დამატებაც.

თქვენ გექნებათ საშუალება აირჩიოთ თქვენთვის მისაღები დღეების და საათების გრაფიკი. ამასთანავე თუ ვერ შეძლებთ იმ ჯგუფში დასწრებას, სადაც თქვენ ირიცხებით, გექნებათ შესაძლებლობა დაესწროთ სხვა საათობრივ ჯგუფს, ან მომდევნო დღეს პარალელური ჯგუფის მეცადინეობას.

ჩვენს ცენტრში (მასაჟის შესწავლა) საბუთების მიღება იწარმოებს 1-ლი მარტიდან. დაგჭირდებათ მხოლოდ პირადობა. მიიღებიან ყველა ასაკის და სქესის მსმენელები. 9 მარტს, დღის 11 საათზე, გაიმართება ღია კარის დღე (დასწრება თავისუფალია).

11 მარტს ჩატარდება პირველი თეორიული მეცადინეობა. 

იხილეთ სწავლების დეტალური გეგმა-გრაფიკი:

9/III 11- საათი ღია კარიდ დღე!

 1. 11/III თეორია. მასაჟის განმარტება. კანონმდებლობა.მასაჟის ნომერ პირველი წესი.მასაჟის კაბინეტ-ის მოწყობილობა.მასაჟის ზეგავლენა ორგანიზმზე.ნომერ პირველი კანონი.უკუჩვენებები.პაციენტის გასინჯვის ზოგადი მეთოდიკა.
 2. 12/III თეორია-პრაქტიკა. კლასიფიკატორები,კრიტერიუმები. ხელსმის ილეთების ახსნა: ა.სწორხაზოვანი. ბ.შემოხვევითი.გ.ხელსმა ხელის გულებით სპირალურად. 
 3. 15/III პრაქტიკა- ა.უთოობა (კლასიკურად ზურგზე, ქვემოდან ზემოთ კიდურებზე,შემხვედრი უთო- ობა) ბ.ნალისებური ზურგზე კლასიკურად,მონაცვლეობით.ნალისებური ქვედა კიდურებზე. გ.შენაც- ვლებითი ხელსმა.
 4. 17/III პრაქტიკა- ა.შემხვედრი ხელსმა კლასიკურად და წინამხრების დახმარებით. ბ.ურთიერთსაპი- რისპირო ხელსმა. გ.ხელსმა მთლიანი მტევნით სპირალურად ქვედა კიდურებზე. დ.ფოცხისებური ხელსმა. 
 5. 19/III პრაქტიკა- ა.სრესა პირველი თითის ბალიშებით და სიბრტყეებით სპირალურად. ბ.სრესა ოთხი თითით ცერის გარდა სპირალურად მარჯვნიდან მარცხნივ,ქვემოდან ზემოთ. გ.სწორხაზოვანი სრესა  თითებით. 
 6. 22/III პრაქტიკა- ა.სრესა მუშტებით სპირალურად კიდურებზე პარალელურად და მონაცვლეობით. ბ.ხერხვა, გადაკვეთები. გ.სავარცხლისებური სრესა პარალელურად, მონაცვლეობით და შტრიხისე- ბურად. 
 7. 24/III პრაქტიკა- ა.სრესა წინამხრებით სპირალურად. ბ.სრესა წინამხრის მედიალური-პროქსიმალური  ზედაპირით. გ.რანდვა კლასიკური და უცნაური. დ.გამოწურვები ნების ფუძით,ნების კიდით,საფრჩ- ხილე ფალანგების გამოდრეკილი ნაწილებით.
 8. 26/III თეორია-პრაქტიკა. ხელმის და სრესის პრაქტიკული ჩაბარება. ტესტირებული გამოცდა.
 9. 29/III პრაქტიკა- ა.ორდინალური თელვა. ბ.კლასიკური ორმაგი წრიული. გ.კლასიკური ორმაგი გრ- იფი. 
 10. 31/III X პრაქტიკა- ა.გასწვრივი თელვა. ბ.შემხვედრი თელვა კლასიკურად, შემოხვევითად და ურთი- ერთსაპირისპიროდ. გ.გორება-ტალღისებური ილეთი. 
 11. 2/IV პრაქტიკა- ა.შეკუმშვა ზურგზე კლასიკურად. გრძელი შეკუმშვა წვივებზე. ბარძაყზე შეკუმშვა  ნების ფუძით და მტევნით. ბ.გაჭიმვა კლასიკურად,ჯვარედინად და გაჭიმვა ურთიერთსაპირისპი- როდ. გ.ზეწოლა ზურგზე,მხრის და მენჯის სარტყლებზე. წვივზე.
 12. 5/IV პრაქტიკა- ვიბრაცია მთლიანად უწყვეტიც და წყვეტილიც. 
 13. 7/IV დამაგვირგვინებელი ილეთები. 
 14. 9/IV თეორია-პრაქტიკა. თელვის და ვიბრაციის პრაქტიკული შემაჯამებელი და ზეპირი თეორი- ული ჩათვლა. 
 15. 12/IV თეორია- ყველა განვლილი მასალის შუალედური ტესტირებული გამოცდა.
 16. 14/IV ათეორია- ართროლოგია, მიოლოგია, ოსტეოლოგია, მოძრაობის ფიზიოლოგია, ხერხემლის  ძვლოვანი ანატომია.
 17. 16/IV პრაქტიკა- ილეთების ჩვენება თითების სიგრძის მაქსიმალური გამოყენებით. ხერხემლის  მასა ჟის ახსნა. 
 18. 19/IV პრაქტიკა- ზურგის მასაჟის თანმიმდევრობის სრულად ახსნა.
 19. 21/IV პრაქტიკა- სრულად კარნახი 
 20. 23/IV პრაქტიკა- ნაწილობრივი ჩაბარება
 21. 26/IV პრაქტიკა- პრაქტიკა- სრული ჩაბარება 
 22. 28/IV პრაქტიკა- თეორია- ზურგის კუნთოვანი ანატომია, ტანდეგობის დარღვევის სხვადასხვა ფორმები: სქოლიოზი,კიფოზი,ლორდოზი.
 23. 30,1,2,3,4 ქრისტე აღსდგა! 
 24. 5/V პრაქტიკა - ვარჯიშების ახსნა 
 25. 7/V ვარჯიშები. 
 26. 10/V ვარჯიშების ჩაბარება და ტესტირებული გამოცდა. 
 27. 12/V თეორია- ანატომია კისრის ანატომია.კუნთები.-ხერხემლის შეერთებანი.დისკოპათიები, ოსტეოხონდროზი-კისრის, გულ- მკერდის და წელის მალების.რადიკულიტი.მაანკილოზებელი სპონდილოართროზი-ბეხტერევის დაავადება. სპონდილოზი. 
 28. 14/V მასაჟის პრაქტიკული მეცადინეობა. 
 29. 17/V მასაჟის პრაქტიკული მეცადინეობა. 
 30. 19/V მასაჟის პრაქტიკული მეცადინეობა. 
 31. 21/V მასაჟის პრაქტიკული მეცადინეობა. 
 32. 24/V მასაჟის პრაქტიკული მეცადინეობა. 
 33. 26/V მასაჟის პრაქტიკული ჩაბარება 
 34. 28/V პრაქტიკა- კისრის მასაჟის ახსნა. 
 35. 31/V პრაქტიკა 
 36. 2/VI პრაქტიკა 
 37. 4/VI პრაქტიკა. ჩაბარება.
 38. 7/VI კისრის,გულმკერდის და წელის ნაწილის ოსტეოხონდროზის ვარჯიშების ახსნა.
 39. 9/VI ვარჯიშები.
 40. 11/VI ვარჯიშები.
 41. 14/VI ვარჯიშები. 
 42. 16/VI ვარჯიშების პრაქტიკული ჩაბარება.ტესტირებული გამოცდა.
 43. 18/VI თეორია ტრავმული დაზიანების სახეები.ინსულტი. სტაციონარული სინდრომი.სპორტული მასაჟის სახეობების მიმოხილვა. ზედა კიდურების ანატომია და პათოლოგიები.
 44. 21/VI ზედა კიდურების მასაჟის პრაქტიკული ახსნა.
 45. 23/VI პრაქტიკა.
 46. 25/VI პრაქტიკა.
 47. 28/VI პრაქტიკული პასიური მოძრაობებით.
 48. 30/VI პრაქტიკული წინააღმდეგობრივი მოძრაობებით.
 49. 2/VII პრაქტიკა. წინააღმდეგობრივი და პასიურები მოძრაობების გამოყენებით.
 50. 5/VII ტესტირებული გამოცდა.
 51. 7/VII თეორია ქვედა კიდურების ანატომია. ქვედა კიდურის ტრავმული დაზიანების სახეები.მასაჟის პრაქტიკული ახსნა.
 52. 9/VII პრაქტიკა. 
 53. 12/VII პრაქტიკა.
 54. 14/VII პრაქტიკა.
 55. 16/VII პრაქტიკა.ნაწილობრივი ჩაბარება.
 56. 19/VII პრაქტიკა. სრული ჩაბარება.
 57. 21/VII სასერტიფიკატო გამოცდა
 58. სერტიფიკატების გადაცემა.

სწავლის საფასურის გადახდის გრაფიკი:

 • I - 150 ლარი: 15-მარტის ჩათვლით.
 • II - 150 ლარი: 16-აპრილის ჩათვლით.
 • III - 150 ლარი: 21-მაისის ჩათვლით.
 • IV - 150 ლარი: 18-ივნისის ჩათვლით.
 • V - 150 ლარი: 16-ივლისის ჩათვლით.

პირველი ეტაპის დასრულების და სერტიფიცირების შემდეგ სურვილის შემთხვევაში შეგიძლიათ მეორე ეტაპად შეისწავლოთ ბავშვთა ორთოპედიული პათოლოგიები. სავარაუდო ხანგრძლივობა 4-5 თვე. ღირებულება თვეში 150 ლარი. 

გისურვებთ ჯანმრთელობას!

 • სავარაუდო თარიღი გასულია
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა დღის
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები