GE

თამარ მეფის გამზ. #6                 ტელ.: (+995 32) 230 59 30           ელ.ფოსტა: info@oxfordacademy.ge
თბილისი, საქართველო                         (+995) 596 30 60 40           ვებ-გვერდი: http://www.oxfordacademy.ge
                                                                                                                  ფეისბუქი: http://on.fb.me/1q7rY7A

მეტი
ბუღალტერიის კურსი - თეორია და პრაქტიკა, ORIS/ SuperFin
„ოქსფორდის აკადემია“ აცხადებს მიღებას სასერტიფიკატო პროგრამაზე: ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტებით (ბასს).

კურსი ითვალისწინებს ყველა იმ მიმართულების კომპლექსურ შესწავლას, რომელიც საჭიროა ბუღალტრული საქმიანობის შესასრულებლად.
 
აღნიშნული კურსის გავლა შეუძლია ნებისმიერ მსურველს, რომელსაც სურს პირველად დაიწყოს ბუღალტრული საქმიანობა და ასევე  მოქმედ ბუღალტრებს, რომლებსაც სურვილი აქვთ გაიღრმავონ პროფესიული ცოდნის დონე და მიიღონ მაქსიმალური პრაქტიკული გამოცდილება.

სრული კურსი მოიცავს: საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლებს;

განსახილველი თემატიკა:
 • ანგარიშთა გეგმა
 • სახელფასო უწყისი(ბუღალტრული გატარებები)
 • კომუნალური გადასახადების აღრიცხვა
 • საქონლის ყიდვა, გაყიდვა და ჩამოწერა თვითღირებულებით
 • სესხის პროცენტი და მისი დაბეგვრა
 • ძირითადი საშუალებების ცვეთა და ამორტიზაცია (ბუღალტრული გატარებები გამოთვლა კოდექსით)
 • ქონების დარიცხვა და გაანგარიშება საგადასახადო კოდექსით
 • დამატებითი ღირებულების გადასახადი(დღგ)
 • პროპორციული ჩათვლა
 • ექსპორტი (დღგ-ს ნულოვანი გააკვეთი)
 • განბაჟება
 • სალაროს ოპერაციები
 • ბანკის ოპერაციები
 • მოთხოვნის აღრიცხვა
 • ვალდებულებების აღრიცხვა
 • შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა
 • იჯარის აღრიცხვა
 • ფინანსური შედეგის (მოგება-ზარალის) გაანგარიშება
 • საცდელი ბალანსის შედგენა
 • საქართველოს საგადასახადო კოდექსს;
 • ORIS ან SuperFin – საბუღალტრო  კომპიუტერულ პროგრამას;
 • პრაქტიკულ სამუშაოს/ დოკუმენტებზე მუშაობას.
პრაქტიკული სამუშაო გულისხმობს: (პროგრამაში ORIS ან  SuperFin) ბაზის აწყობა და შექმნა, ბანკის ბრუნვა, სალაროს ბრუნვა, კომუნალური გადარიცხვები, ასევე ელექტრონული ზედნადებების, ანგარიშ ფაქტურების, ყოველთვიური საშემოსავლოსა და დღგს დეკლარაციების შევსებას და გადაგზავნას.

კურსის გავლის შემდეგ  გაიცემა საერთაშორისო სტანდარტების ორენოვანი სერტიფიკატი

კურსის აღწერა:
კურსის ხანგრძლივობა: 2 თვე (24 აკადემიური საათი)
მსმენელების რაოდენობა ჯგუფში: 4-6 მსმენელი
გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 1 სთ.
სწავლების გრაფიკი: კვირაში 3-ჯერ.
დღეები: ორშ. ოთხშ. პარ. ან სამშ. ხუთშ. შაბ.        
 
საათები: დროის არჩევა შესაძლებელია თქვენი სურვილის მიხედვით:
ა) 10:00-დან 13:00 საათამდე
ბ) 18:00-დან 21:00 საათამდე

სრული კურსის ღირებულება: 
დრო:                                                                                 10:00 - 17:00        18:00 - 21:00
ჯგუფური მეცადინეობა (4-6 მსმენელი ჯგუფში)    400 ლარი            450 ლარი
VIP ჯგუფი (2 მსმენელი)                                               500 ლარი             550 ლარი
ინდივიდუალური                                                          650 ლარი            700 ლარი
მცოცავი გრაფიკი                                                            700 ლარი             700 ლარი

P.S. სტუდენტებისთვის მოქმედებს სპეციალური 10%-ანი  ფასდაკლება.

ასევე შესაძლებელია ცალკე მიმართულებების შესწავლა ინდივიდუალურად
 
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები

კურსის ხანგრძლივობა: 1 თვე, 12 შეხვედრა
კურსის ღირებულება: 300 ლარი

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი

კურსის ხანგრძლივობა: 3 კვირა, 8-9 შეხვედრა
კურსის ღირებულება: 300 ლარი

ORIS –ი საბუღალტრო  კომპიუტერული პროგრამა

კურსის ხანგრძლივობა: 2 კვირა, 5-6 შეხვედრა
კურსის ღირებულება: 100 ლარი

SuperFin –ი საბუღალტრო  კომპიუტერული პროგრამა

კურსის ხანგრძლივობა: 1 თვე, 8-10 შეხვედრა
კურსის ღირებულება: 120 ლარი

პრაქტიკული სამუშაო/ დოკუმენტებზე მუშაობა.

კურსის ხანგრძლივობა: 1 თვე, 12 შეხვედრა
კურსის ღირებულება: 350  ლარი

რეგისტრაციის გასავლელად აუცილებელია წინასწარ დარეკვა და დროების შეთანხმება ოქსფორდის აკადემიის ადმინისტრაციასთან ან სააპლიკაციო ფორმის შევსება.
 
ჯგუფები კომპლექტდება ყოველ 2-3 კვირაში ერთხელ.

"ოქსფორდის აკადემია - წარმატებული კარიერის დასაწყისი!"
პროგრამაზე რეგისტრაციისთვის გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრიციო ფორმა
 • სავარაუდო თარიღი დეკემბერი 2019
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა საღამოს
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები