GE
IT ინჟინერია; Cisco; Server-2012-ის კურსები
ღირებულება: 300 ლარი
ტრენინგცენტრი "NB " გთავაზობთ კომპიუტერული ინჟინერიის (IT) და ქსელის ადმინისტრირების შემსწავლელ კურსებს სტაჟირებით.
 
კომპიუტერული ინჟინერიის (IT) კურსი:
კურსი განკუთვნილია მათთვის ვისაც სურს დამოუკიდებლად გადაჭრან კომპიუტერული პრობლემები: (რემონტი, აწყობა, დიაგნოსტიკა, მონაცემების გაძლიერება), დამოუკიდებლად დააინსტალირონ და ოპტიმიზაცია გაუკეთონ კომპიუტერის პროგრამულ უზრუნველყოფას. 
 
პირველი ნაწილი: კომპიუტერის არქიტექტურა და ინჟინერია:
კომპიუტერის აგებულება, მაკომპლექტებლის მახასიათებლები, სტანდარტები. ტექნიკის დაშლა- აწყობა, მოდერნიზება, სერვიზი, დიაგნოსტიკა, ტესტირება, დიაგნისტიკა SSD. HDD-ს დაყოფა, დაფორმატება, განულება, BAD-ბლოკები; ოპერაციული სისტემა -WINDOWS  XP-ის ბაზაზე -xp; sp2; sp3 - ინსტალაცია; WINDOWS-7; WINDOWS-8.1; WINDOWS-10; LINUX; ინსტალაცია. WINDOWS-ის შესწავლა, კლონირება, ბექაფი და აღდგენა. Run, რეესტრი,  სერვისები, პროცესები, ოპტიმიზაცია, დეფრაგმენტაცია.
 
დამატებითი საშუალებები
 • ანტივირუსები, ფაირვოლები და დაცვითი სისტემები;
 • იუზერები, პრივილეგიები, შეზღუდვები დაპაროლება, ინფორმაციის დაცვა;
 • დაზიანებული და დაკარგული ინფორმაციის აღდგენა.
მეორე ნაწილი - ლოკალური ქსელი:
 • ქსელის დაგეგმვა
 • ქსელის აგება და მონტაჟი
 • ქსელის მონტაჟის სტანდარტები და წესები
 • სამონტაჟე ინსტრუმენტები და მათი გამოყენება
 • ქსელური ტოპოლოგიები
 • ქსელის პროგრამული კონფიგურაცია
 • ქსელური აპარატურა, მათი გამოყენება და მონტაჟი
 • ქსელის პროგრამულად გამართვა და მისამართების დანიშვნა
 • უკაბელო ქსელი (Wi-Fi)
 • Wi-Fi კონფიგურაცია და მონტაჟი
 • მარშუტიზატორების კონფიგურაცია და მონტაჟი
 • DNS-კლიენტის კონფიგურაცია
 • ინფორმაციის დაცვა ქსელში
 • ქსელში სამუშაო პროგრამების გამოყენება
კურსის დასრულების შემდეგ ტესტირების საფუძველზე გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი.
 
სრული კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელი შეძლებს:
 • დამოუკიდებლად გაერკვეს კომპიუტერის არქიტექტურაში, ჩამოაყალიბოს სასურველი კომპიუტერის კონფიგურაცია და მოახდინოს ახალი კომპიუტერის აწყობა.
 • ჩაატაროს კომპიუტერული ტექნიკის ტესტირება, მოახდინოს დიაგნოსტიკა და  გაარემონტოს დაზიანებულ მოწყობილობები.
 • მოახდინოს ოპერაციული სისტემების ინსტალაცია, დრაივერების მოძიება და მათი ინსტალაცია.
 • განახორციელოს გარე მოწყობილობების (პრინტერი, ფაქსი და სხვ.) მიერთება.
 • აღმოფხვრას პროგრამული უზრუნველყოფის დაზიანებისგან (ვირუსებისაგან და სხვ.) გამოწვეული ავარიული სიტუაციები.
 • დაგეგმოს და გაიყვანოს ლოკალური ქსელი.
ტრენინგ ცენტრი "NB " გთავაზობთ სტაჟირებას მაღალი დონის კომპიუტერულ სერვის ცენტრში სადაც კურსდამთავრებული ადგილზე გაეცნობა კომპიუტერებისა და ნოუთბუქების დიაგნოსტიკას და მათ შეკეთებასა. წარმატებულ კურსდამთავრებულებს ექნებათ რეალური დასაქმების შანსი აღნიშნულ კომპანიაში.
 
კურსის ხანგრძლივობაა 2 თვე. მეცადინეობა მიმდინარეობს კვირაში 3-ჯერ.
კურსის ღირებულება ინდივიდუალურად 300 ლარი. (ერთი თვე)
 
CCNA (Cisco Certified Network Associate) - კომპიუტერული ქსელები.
 
Cisco-ს აკადემიის CCNA (Cisco Certified Network Associate) კურსი წარმოადგენს  საბაზისო კურსს, რომელიც შეასწავლის სტუდენტებს კომპიუტერული, მცირე და საშუალო, ზომის ქსელის დაგეგმვის, ინსტალაციისა და მართვის საკითხებს. აღნიშნული კურსი მოიცავს როგორც თეორიულ საკითხებს, ასევე პრაქტიკულ ლაბორატორიულ სამუშაოებს, რომლებიც მნიშვნელოვანია ადმინისტრატორის ყოველდღიური საქმიანობის ეფექტურად შესრულებისთვის.
 
კურსი შედგება ოთხი ნაწილისგან:
 • კომპიუტერული ქსელის საფუძვლები.
 • მარშუტიზაცია და მარშუტიზაციის პროტოკოლები.
 • კომუტაცია ლოკალურ ქსელებში და უკაბელო კავშირი.
 • გეოგრაფიულად მოშორებული ქსელების ჩართვის პროტოკოლები.
თითო ნაწილის ხანგრძლივობა: 1,5 თვე - ღირებულება 220 ლარი.
ოთხივე ნაწილის ხანგრძლივობა: 6 თვე. სრული კურსის ღირებულება 880 ლარი.
 
Server 2012. სერვერებისა და სისტემების სრულყოფილად კონფიგურაცია
 
კურსი შედგება სამი ნაწილისგან:
 
Windows Server 2012 R2 -ის ინსტალაცია და კონფიგურაცია.
 • აღნიშნული კურსი ძირითადად მოიცავს სისტემის პირველად დანერგვას და ძირითადი ფუნქციონალის გამართვას.
 • დომეინის შექმნის, ქსელის უზრუნველყოფის და Microsoft Hyper-V სერვერის კონფიგურირებას.
Windows Server 2012 R2 -ის ადმინისტრირება.
 • აღნიშნული კურსი ძირითადად მოიცავს Windows 2012-ის ინფრასტრუქტურის ადმინისტრაციული დავალებების მართვას.
Windows Server 2012 R2 -ის გაფართოებული კონფიგურაცია.
 • აღნიშნული კურსი ძირითადად მოიცავს Windows 2012-ის ინფრასტრუქტურის დეტალურ კონფიგურირებას.
 • როგორიც არის ქსელის ტრაფიკის ბალანსირება, სერვერის კლასტერები, ბიზნეს უწყვეტობა და სერვერის ავარიული აღდგენა.
კურსის ხანგრძლივობა: თითოეული ნაწილის ხანგრძლივობა შეადგენს 1 თვეს, ინდივიდუალურად.
ღირებულება: თითოეული ნაწილის ღირებულება -  600 ლარი, ინდივიდუალურად.
 • სავარაუდო თარიღი გასულია
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა საღამოს
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები
მიმდინარე პროგრამები