ხატვის უჩვეულო ტექნიკა, რომლითაც საინტერესო კომპოზიციებს შექმნით