GE
ქართულ-ამერიკულ სკოლაში ონლაინ სწავლება დაიწყო

16 მარტიდან ქართულ-ამერიკულ სკოლაში ონლაინ სწავლება დაიწყო. დისტანციურად გაკვეთილები ტარდება: ქართულში, მათემატიკასა და ინგლისურში.

სკოლა გისურვებთ წარმატებასა და ჯანმრთელობას.

ქართულ-ამერიკული სკოლა