GE
თანამედროვე განათლების აკადემიის მოსწავლეებმა უცნაური ვარცხნილობისა და ჩაცმულობის დღე აღნიშნეს

თანამედროვე განათლების აკადემიაში უცნაური ვარცხნილობის და ჩაცმულობის დღე მხიარული, უცნაური, ორიგინალური ვარცხნილობებითა და ჩაცმულობით აღნიშნეს.

EDU.ARIS.GE (განათლება)