GE

0 ხმა
გამარჯობა,მაინტერესებს დაახლოებთ რამდენი ქულაა უნარებში საჭირო მაგისტრატურის დასაფინანსებლად?

1 პასუხი

გამარჯობა, 

მაგისტრანტს რომ დაუფინანსდეს სწავლა მან 100%-იანი გრანტი უნდა მოიპოვოს, რაც შეეხება ტესტების ვარიანტებს და შეფასების სისტემას იხილეთ: გზამკვლევი

0 ხმა

გამარჯობა, 

მაგისტრანტს რომ დაუფინანსდეს სწავლა მან 100%-იანი გრანტი უნდა მოიპოვოს, რაც შეეხება ტესტების ვარიანტებს და შეფასების სისტემას იხილეთ: გზამკვლევი

პასუხი Dec 7, 2015 by Aris.ge - განათლება (edu.aris.ge)

მსგავსი კითხვები