GE

+1 ხმა
ბაკალავრზე ვსარგებლობ სახელმწიფო დაფინანსებით. მაინტერესებს, მაგისტრატურაზე მაქვს თუ არა შესაძლებლობა, ისევ მოვიპოვო გრანტი?

1 პასუხი

გამარჯობა,

დიახ, მაგისტრატურაზე რა თქმა უნდა შეგიძლიათ, ბაკალავრზე ვერ ისარგებლებთ განმეორებით
0 ხმა
გამარჯობა,

დიახ, მაგისტრატურაზე რა თქმა უნდა შეგიძლიათ, ბაკალავრზე ვერ ისარგებლებთ განმეორებით
პასუხი Jul 19, 2016 by Aris.ge - განათლება (edu.aris.ge)

მსგავსი კითხვები