GE

0 ხმა
უფასო ფაკულტეტზე ვსწავლობ. მობილობით სხვა უფასო ფაკულტეტზე რომ გადავიდე, ისევ უფასოდ ვისწავლი თუ ჩვეულებრივად გადავიხდი? ან გრანტი გადამყვება?

1 პასუხი

გამარჯობა,

როგორც განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში განგვიმარტეს, თუ თქვენ მობილობით სხვა უნივერსიტეტში უფასოთა კვოტაში მოხვდებით, ისწავლით უფასოთ. ეს დამოკიდებული იქნება თქვენს სკალირებულ ქულაზე ეროვნულ გამოცდებზე რაც მიიღეთ. თუ ვერ მოხვდებით უფასოთა კვოტაში და ფასიანში მოხვდებით, შეძლებთ ისევ დარჩეთ იმ უმაღლესში სადაც ხართ და ისწავლოთ უფასოდ.
0 ხმა
გამარჯობა,

როგორც განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში განგვიმარტეს, თუ თქვენ მობილობით სხვა უნივერსიტეტში უფასოთა კვოტაში მოხვდებით, ისწავლით უფასოთ. ეს დამოკიდებული იქნება თქვენს სკალირებულ ქულაზე ეროვნულ გამოცდებზე რაც მიიღეთ. თუ ვერ მოხვდებით უფასოთა კვოტაში და ფასიანში მოხვდებით, შეძლებთ ისევ დარჩეთ იმ უმაღლესში სადაც ხართ და ისწავლოთ უფასოდ.
პასუხი Dec 11, 2017 by Aris.ge - განათლება (edu.aris.ge)

მსგავსი კითხვები