GE

0 ხმა
აბიტურიენტი როცადარეგისტირდა გამოცდისთვის და არ ახსკვს იმეილი და კოდი რითიც თავის გვერდზე უნდა შევიდეს რა უნდა ქნას? არც ის ნომერი აქვს რითიც დარეგისტრირდა

მსგავსი კითხვები