ხატვის განსხვავებული მეთოდები, რომელთა დახმარებითაც საოცარ კომპოზიციებს შექმნით