GE
სკოლა “ლომისის” მე-5 კლასში ჩატარდა ღია გაკვეთილი ქართულში

სკოლა “ლომისის” მე-5 კლასში ჩატარდა ღია გაკვეთილი ქართულში. მოსწავლეებმა განიხილეს გურამ რჩეულიშვილის ნოველა “ტკივილი? – არა, რაღაც და გათავდა”.

გაიმართა აქტიური და საინტერესო დისკუსია ნაწარმოების ირგვლივ.

პედაგოგი: მანანა კოკილაშვილი

Aris.ge - განათლება საგანმანათლებლო ინტერნეტ-პორტალი