საქარველოს ეროვნული ბანკის, მონეტარული პოლიტიკა

ანა ლოლაძე
(4)
შეაფასე 1-დან 5-მდე შეაფასე პრეზენტაცია