ბიზნესის სუბიექტები

მარიამ კერესელიძე
(5)
შეაფასე 1-დან 5-მდე შეაფასე პრეზენტაცია