რისკების მენეჯმენტის საფუძვლები

ლილი გუჯარაიძე
(3)
შეაფასე 1-დან 5-მდე შეაფასე პრეზენტაცია