GE
Microsoft Office-2016; გაძლერებული ექსელი Advanced Exel
ტრენინგ ცენტრი "NB" გთავაზობთ გაძლიერებული Excel-ის კურსებს.
 
კურსი გათვლილია მათთვის, ვისაც სურს ექსელის სიღრმისეულად შესწავლა.
 
კურსი განკუთვნილია ბუღალტრებისთვის, საბანკო სფეროს წარმომადგენლებისთვის, გაყიდვების და ფინანსური მენეჯერებისთვის, საწყობის და დისტრიბუციის მენეჯერებისთვის - მათთვის, ვისაც რიცხვითი მონაცემების აღწერა, კონტროლი და ანალიზი ეხებათ; ეკონომისტებისთვის და სხვ.
აღნიშნულ კურსზე მიიღებიან მხოლდ ის მსმენელები, რომლების ფლობენ ექსელს საბაზისო დონეზე!
 
საბაზისო დონე- Basic Level:
კურსი განკუთვნილია იმ მსმენელებისთვის, რომელთაც არ ჰქონიათ შეხება ექსელთან. კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:
 • ექსელის ინტერფეისის შესწავლა: ფორმატირების პანელი;
 • ცხრილების აგება და ფორმატირება;
 • მონაცემთა შეყვანა, ფორმულების შედგენა და მათი რედაქტირება;
 • დოკუმენტის გვერდებზე სახელების დარქმევა; სამუშაო გვერდების კოპირება და გადატანა;
 • ავტო სიების შექმნა, ავტომატური შევსება;
 • მონაცემთა ასლის აღება და გადატანა Paste Special;
 • უჯრის მოდიფიკაცია, კომენტარის ჩასმა;
 • სვეტებთან და სტრიქონებთან მუშაობა; მათზე სახელების დარქმევა და გამოყენება;
 • დახარისხება, Sort-ღილაკი , მარტივი;
 • ფილტრაცია, Filter-ღილაკი, მარტივი;
 • Auto Sum-ის ფუნქციების განხილვა. Sum; Average; Max; Min; Count;
 • დიაგრამების აგება; მარტივი დიაგრამების აგება, დიაგრამების მოდიფიცირება; დიაგრამების ბეჭდვა; ილუსტრაციები;
 • დოკუმენტის ამოსაბეჭდად მომზადება; Page Setup ფუნქციების მიმოხილვა, Page Break Preview.  ბეჭდვის პარამეტრების დაყენება და გაცნობა;
 • დოკუმენტის დაცვა, პაროლის დაყენება, კოდირება.
პროგრამის ხანგრძლივობა: შეადგენს: 4 ლექციას. 
კურსის ღირებულება: ინდივიდუალურად: 60 ლარი
2-3 კაციან ჯგუფში: 50 ლარი - ერთი მსმენელისთვის
 
II დონე:გაძლიერებული ექსელი-Advanced Level:
 • დიდი მოცულობის სამუშაო ბაზებთან მუშაობა. ბევრ სამუშაო გვერდთან ან/ სამუშაო წიგნთან მუშაობა. არეალის დაფიქსირება- freeze panes; ლინკების ჩასმა და მათი გამოყენება - Hyperlink.
 • ფუნქციების შესწავლა კატეგორიების მიხედვით:
1. ლოგიკური ფუნქციები: 
 • IF; ორმაგი IF; AND; OR; IFEROR; NOT; ლოგიკური ფუნქციების ჩაშენება ერთმანეთში.
 • Name Manager -ის გამოყენება, ფორმულაში Name-გამოყენება;
2. სტატისტიკური ფუნქციები:
 • Count if; Count IFs; Countblanc, count A; Count namber; larg, smoll; averageif; averageifs.Mediana. mode. Cleing; Floor.
3. თარიღის ფუნქციები:
 • Date ; Datevalue; Day;  Days; Day360; Edate; Eomonth; Hour; Isoweeknum; Minute; Month; Networkdays;  Networkdays.IntL; Now; Time; Today; Weekday; Weeknum; Workday; Workday.Intl;  Year; Yearfrac.
4. მათემატიკურ ფუნქციები :
 • Sumif; Sumifs; Power; Int; Round; Roundup; Rounddown; Celing; Floor; Producte; Sumproduct; Mod; Rand; Randbeetwin; Subtotal.
5. ფინანსურ ფუნქციები:
 • PMT; IPMT; PPMT; NPER: PV; FV; სესხის გრაფიკების აგება. ანაბრების გაანგარიშება.
6. ტექსტური ფუნქციები:
 • Len; Left; Right; Mid; Upper; Proper; Lower; Find; Concatenate; Code; Char; Replace; Subtitute; Search; Trim.
7. მონაცემთა ბაზების მიბმა ერთმანეთთან:
 • Vlookup; Hlookup; Loocop; Match; Index; Column; Row
8. PivotTable & PivotCharts - შემაჯამებელი ცხრილის აგება მონაცემთა ბაზის საფუძველზე; შემეჯამებელი დიაგრამის აგება.
9. Condishenal Formating - პირობითი ფორმატირება ფორმულების ჩაშენებით.
10. Data Validation- უჯრის ჩამოსაშლელი სიების შექმნა, მათთვის კრიტერიის დადგენა ტექსტის, თარიღის თუ რიცხვის შეზღუდვის დასაწესებლად.
11. Sort (Advanced)- სიის დახარისხება დონეების მიხედვით.
12. Advanced-Filter- გაძლიერებული ფილტრაცია.
 
თითოეული ფუნქცია განხილული იქნება პრაქტიკულ მაგალითზე.
 
ყოველი გაკვეთილის შემდგომ მსმენელს ელექტრონული ფორმით მიეცემა  რამდენიმე დავალება, რომელიც  აუცილებლად უნდა შეასრულოს, ყოველი დავალება იქნება თქვენი ათვისებული ცოდნისა მონიტორინგი, ამიტომ დავალებებზე იქნება მკაცრი კონტროლი .
 
კურსის გავლის შემდეგ გექნებათ აბსოლუტურად სრული ცოდნა ექსელის უმაღლესი დონის ფუნქციებზე. მსმენელს, ასევე გადაეცემა განვლილ საკითხებზე თეორიული მასალა.
 
კურსის დასრულების შემდეგ, ტესტირების საფუძველზე გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი
 
გაითვალისწინეთ: თავიანთი კადრების გადამზადება გვანდეს ისეთმა კომპანიებმა, როგორიცაა: "Rompetrol Energie", "ჯიპისი"-ის სააფთიაქო ქსელი, სს "ნიკორა", საქართველოს ლატარიის კომპანია, საქართველოს ბანკი, სასტუმრო "Radisson BLU", "Silknet", საქართველოს ელექტრო სისტემა, ევროპა ბეთი და, ასევე, სხვა მრავალი კერძო პირი.
 
გაითვალისწინეთ! ხორციელდება კორპორატიული მომხმარებლებისთვის მსმენელთა მომზადება, როგორც ჩვენს ოფისში, ასევე, ადგილზე მოსვლით, სპეციალურად თქვენი მოთხოვნებიდან გამომდინარე, შეიქმნება სპეციალიზებული პროგრამა.
 
კურსის ხანგრძლივობა:12 გაკვეთილი. მეცადინეობა მიმდინარეობს როგორც ინდივიდუალურად, ისე 3-8 კაციან ჯგუფში. კურსის ბოლოს  ჩატარდება გამოცდა და გაიცემა საერთაშორისო ორენოვანი სერთიფიკატი.
 
ღირებულება: ინდივიდუალურად 200 ლარი;
2-3 კაციან ჯგუფში 150 ლარი.
4-8 კაციან ჯგუფში 120 ლარი.
 
ჩაწერა ხდება წინასწარი რეგისტრაციით.
 
საოფისე კომპიტერული პროგრამების შემსწავლელი კურსები. Microsoft Office-2016
 • Windows XP; Windows 7 - კომპიუტერის აგებულება, მისი შემადგენლობა. ვინდოუსის ფანჯრის აგებულება და მისი მენიუს შესწავლა. დაკარგული ფაილების მოძებნა. პროგრამების ინსტალაცია და მისი ამოშლა. დოკუმენტის დისკზე, ფლეშკაზე ჩაწერა. შრიფტების ინსტალაცია. winrar ინფორმაციის დაარხივება და მისი გახსნა. ეკრანის ზომის, ფონის  შეცვლა და დამცავის დაყენება. პრინტერთან  და სკანერთან მუშაობის შესწავლა.
 • Nero – CD/DVD -დისკზე ჩაწერა და დისკების კოპირება. სიმღერების mp3 ფორმატიდან CD-ფორმატში გადაყვანა.
 • Ms. Word 2013 – დოკუმენტის შექმნა, მისი დაფორმატება. დოკუმენტში ცხრილების აგება, სურათების და სხვა გრაფიკული გამოსახულების ჩასმა. CV-ის შედგენა, პრინტერთან და სკანერთან მუშაობა. დოკუმენტის დაცვა, პაროლის დაყენება.
 • Ms Excel 2016- ცხრილში მონაცემების შეტანა და მისი ფომატირება. ფორმულების შედგენა, პროცენტის გამოთვლა, დიაგრამების აგება მონაცემთა ბაზაზე. მათემატიკური, და ლოგიკური ფუნქციების შესწავლა. ხელფასის უწყისის შედგენა, მონაცემთა ბაზის გაფილტვრა, მისი სორტირება. ბეჭვდის პარამეტრების შესწავლა და მათი გასწორება და დოკუმენტის დაცვა.
 • Internet - ინფორმაციის მოძიება, ელექტრონული ფოსტის  გახსნა, წერილების მიღება, გაგზავნა, წერილზე სხვადსხვა სახის ფაილების (CV, სურათის...) მიმაგრება. ინფორმაციის გადმოწერა. Chat-Skype, Yahoo messenger, mail.ru agent-ის გამოყენება.
 • Ms Power Point 2016 - პროგრამა განკუთვნილია პრეზენტაციისთვის. სხვადსხვა სლაიდ შოუების აწყობა და მუსიკის ფონზე მათი ჩვენება.
 • Ms Outlook-2016 - სასწავლო კურსი ითვალისწინებს Microsoft Outlook 2010-ის ფუნქციებისა და გამოყენების საშუალებების შესწავლას. მსმენელები მიიღებენ ინფორმაციას აღნიშნული პროგრამის სტრუქტურის შესახებ. ასევე, თუ როგორ ხდება სხვადასხვა მომხმარებლებთან ურთიერთობისას კომუნიკაციის კოორდინირება და თანამშრომლობა.
ტრენინგ-პროგრამა დაფუძნებულია ლექციებზე, ტესტებზე და  პრაქტიკულ სავარჯიშოებზე. გავლილ მასალაზე მსმენელს გადაეცემა თეორიული მასალაც.
 
კურსდამთავრებული შეძლებს: ნებისმიერი დოკუმენტის შექმნას და წარმოებას, როგორც ვორდში, ასევე, ელექტრონული ცხრილების გაკეთებას ექსელში, პრეზენტაციების და პუბლიკაციის შექმნას და სხვა. ი-მეილით CV-სა და ნებისმიერი ფაილის გადაგზავნას. აგრეთვე, შეძლებს სკანერთან, პრინტერთან, ვიდეოთვალსა და სხვა მოწყობილობებთან მუშაობას.
 
კურსის ხანგრძლივობა შეადგენს 12 საათს. მეცადინეობა მიმდინარეობს როგორც ინდივიდუალურად ისე ორ-სამ კაციან ჯგუფში.
 
კურსის ბოლოს ჩატარდება გამოცდა და გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი. წარმატებულ კურსდამთავრებულებს მიეცემათ სარეკომენდაციო  წერილი, რაც დაეხმარებათ შემდგომ დასქმებისას.
 
ღირებულება ინდივიდუალურად 200 ლარი.
ორკაციან ჯგუფში 120 ლარი.
 
ჩაწერა ხდება წინასწარი რეგისტრაციით.
 • სავარაუდო თარიღი გასულია
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა საღამოს
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები